Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Norrköpings kommun

Tillsammans skapar vi Norrköping

Norrköping är en av de mest spännande platserna du kan leva och arbeta på. Hela staden vibrerar av expansionskraft, kultur, kreativitet, kunskap och upplevelser. Vi inspireras av framtidstron och känner trygghet i vår vardag. Det gör Norrköpings kommun till en dynamisk och utvecklande arbetsplats för dig som vill ha något mer än ett jobb.

Publicerad: 7 april 2021, 19:33


Foto: Crelle Photography AB

Vårt ledarskap kännetecknas av tydlighet och omtanke

Drygt 400 chefer i Norrköpings kommun är en viktig del i att skapa och utveckla Norrköping till en attraktiv plats att bo och verka i. Chefen leder verksamheten och driver arbetet framåt tillsammans med medarbetarna och förverkligar kommunens vision. Oavsett var i kommunen du jobbar förenar det övergripande uppdraget - att leverera välfärd, service och samhällsnytta till Norrköpingsborna, våra brukare och kunder. 

Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar

I chefsuppdraget ligger det sammanhållna ansvaret för verksamheten, arbetsmiljön och ekonomin. Chefen tydliggör uppdraget och skapar förutsättningar att nå verksamhetsmålen genom att stärka engagemang, delaktighet och motivation. Våra chefer har uppdrag som ger möjlighet att se sina medarbetare och bjuda in till verklig delaktighet. Vår inriktning är att ingen chef på sikt ska ha fler än cirka 30 medarbetare.

Alla vi som jobbar här gör skillnad i människors liv och vardag och vi är stolta över våra viktiga jobb!

Var med och skapa Norrköpings framtid du också!

Läs mer om att jobba i Norrköpings kommun

Texten är en annons från Norrköpings kommun