Annons från Thomas Betong

Klimatförbättrad betong gör skillnad för miljön

Med alternativa bindemedel och en optimering av användandet har betong idag blivit ett klimatsmart byggmaterial.
– I några av våra senaste projekt har vi kunnat minska klimatpåverkan med 30 procent, säger Carina Edblad, vd på Thomas Betong.

Genom att se en ny byggnation ur ett helhetsperspektiv – redan på upphandlingsstadiet – finns det stora möjligheter att reducera det totala koldioxidavtrycket. Det menar Carina Edblad, vd på Thomas Betong.
– Kunskapen är inte alltid så stor om olika byggmaterial, åtminstone inte högt upp i värdekedjan. Kunskapen finns hos experterna och kommer vi in för sent kan det bli svårt att göra ändringar och faktiskt hitta den bästa lösningen, säger hon.
Carina Edblad berättar att det ofta ställs krav på betong ur en hållfasthetssynpunkt, men väldigt sällan på materialets klimatpåverkan.
– Jag tycker dock att fler och fler börjar förstå det här, involverar oss i tid och då ser vi vilken skillnad det kan göra.

Omvärlden börjar bli mogen
Situationen känns igen från andra branscher. Thomas Betong var tidigt ute och har fått vänta på att marknaden ska mogna.
– Vi lanserade vår första miljöbetong redan 2012. Nu är det 2019 och nu börjar det verkligen märkas att både intresse och efterfrågan tar fart, berättar Carina Edblad.
Så vad är klimatförbättrad betong? Enkelt beskrivet är det betong med lägre koldioxidpåverkan än traditionell betong, i Thomas Betongs fall upp till 50 procent. Klimatförbättringen nås bland annat med hjälp av alternativa bindemedel.
– Det gäller också att optimera helheten i en byggnation och att använda rätt betong på rätt plats. Därför är det viktigt att ha en nära dialog med både konstruktör och arkitekt, säger Carina Edblad.

Uppskattas av arkitekter
Thomas Betong har en rad olika produkter i segmentet klimatförbättrad betong. De består av olika blandningar och har olika egenskaper, vilket gör det möjligt att kombinera och optimera i ett större byggprojekt.
– Den har förstås också betongens alla fördelar. Betong är hållfast, kan varken mögla eller brinna och det är helt återvinningsbart. Det är världens vanligaste byggmaterial och det finns förstås skäl till det, menar Carina Edblad och fyller i:
– Vår klimatförbättrade betong ger ytterligare fördelar. Den har en tätare yta och ger en lägre värmeutveckling vid gjutningen. Den är också ljusare vilket många arkitekter uppskattar. Att den är så tät innebär att betongen inte behöver ytbehandlas och därför är den särskilt lämpad för exempelvis garage.

Badhuset i Kungsbacka

Badhuset i Kungsbacka – ett lyckat exempel
Thomas Betong kan peka på en rad olika projekt där man har lyckats sänka klimatpåverkan åtskilligt, som arbetet med det nya badhuset i Kungsbacka, som just nu färdigställs.
– Tack vare en riktigt god samverkan med entreprenör och konstruktör kunde vi utnyttja fördelarna med den klimatförbättrade betongen och sänka vår koldioxidpåverkan med 30 procent i projektet. När Riksbyggens flaggskepp Brf Viva i Göteborg skulle byggas var det med målet ”Sveriges mest hållbara byggprojekt”.
– Tack vare att vi kom in tidigt i processen kunde vi ta fram en unik produkt för just det här bygget vilket också resulterade i 30 procents mindre klimatpåverkan.
Thomas Betong fortsätter att sikta – nedåt. I framtiden ska vi få se klimatneutral betong.
– Vi har tillsammans med andra betongföretag i Sverige tagit fram en färdplan. 2045 ska det vara helt klimatneutralt och 2030 ska det finnas klimatneutral betong på marknaden. Men jag tror det går snabbare än så. Mål är till för att slås, säger Carina Edblad.

Vill du veta mer om klimatförbättrad betong? Läs mer här!

Fakta
KLIMATFÖRBÄTTRAD BETONG

Med klimatförbättrad betong avses en betong där tillverkaren genom aktiv optimering reducerat klimatpåverkan med minst 10 procent jämfört med traditionell betong.

OM THOMAS BETONG

Thomas Betong är specialister på betong, en oberoende och familjeägd koncern som såväl producerar som distribuerar högkvalitativ fabriksbetong och prefabricerade produkter till både kommersiella och privata kunder. Gruppen har ett starkt fokus på miljöansvar och arbetsmiljö.

Läs mer på thomasbetong.se

Hela den här sidan är en annons från Thomas Betong.
Den är inte skriven av Dagens Samhälles redaktion.

Publicerad: 9 maj 2018 kl 15:27
Uppdaterad: 20 september 2019 kl 16:17

Skribent

David Stark