Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från ServiceNow

Tekniklösningen som skyndar på vaccinationerna

Att på ett smidigt sätt distribuera, administrera och följa upp vaccinering mot covid-19 är en av de största logistiska utmaningarna världen ställts inför. NHS i Skottland byggde en egen lösning på mjukvarubolaget ServiceNow:s plattform för att nå målet att vaccinera landets 5,5 miljoner invånare på tre månader. Nu släpper bolaget en fristående lösning som kan underlätta processen för ännu fler organisationer.

Publicerad: 7 april 2021, 06:59


– Självklart är det glädjande att se att vår plattform kan vara med och bidra till en lösning på vaccinationsutmaningen, säger Frederick Wennmark, teknisk chef på ServiceNow i Sverige. Foto: ServiceNow

– Den första utmaningen var att utveckla effektiva vaccin, och där har den medicinska vetenskapen verkligen visat vägen. Men nu behöver samhället och vården kraftsamla kring nästa stora utmaning – att snabbt säkerställa att administreringen av vaccin går så smidigt som möjligt, säger Frederick Wennmark, teknisk chef på ServiceNow i Sverige.
Den skotska tekniklösningen bygger på ServiceNow:s anpassningsbara plattform och togs fram på bara sex veckor. Redan under de första 12 timmarna efter lanseringen den 20:e januari hade 220 000 bokningar för vaccination genomförts via applikationen.
Förutom NHS Scotland samarbetar bland annat The State of North Carolina Department of Health and Human Services samt fler än 100 ytterligare organisationer med ServiceNow för att ta fram effektiva processer och verktyg för att hantera vaccinationer.
– Oavsett vilken del av världen man tittar på, oavsett om man tittar på nationell nivå eller delar upp i mindre regioner är det en oerhört stor apparat att framgångsrikt distribuera, administrera och följa upp vaccinationerna. I många hänseenden är det den kanske största logistiska utmaningen vården ställts inför i modern tid, åtminstone sett till hur många arbetsflöden och logistikkedjor som ska synkas och haka i varandra för att det ska fungera, säger Frederick Wennmark.

Stora förbättringsmöjligheter
ServiceNow har tagit fram ett färdigt verktyg, kallat Vaccine Administration Management, som organisationer kan utgå från för att bygga skräddarsydda digitala verktyg för hantering av vaccination i stor skala. Verktyget kan bland annat hjälpa medborgare få tillgång till korrekt och uppdaterad information om vaccinationer, boka tid och få notifieringar från de aktörer som administrerar själva vaccinet. Lösningen synkroniserar till exempel själva bokningen med realtidsinformation från inventariesystem, vilket gör det möjligt att snabbt skala upp och ner vaccinationer i takt med hur mycket vaccin som finns tillgängligt.
– Självklart är det glädjande att se att vår plattform kan vara med och bidra till en lösning på den här utmaningen, men samtidigt finns det en del frustration när man ser att det fortfarande finns stora möjligheter till förbättringar, säger Frederick Wennmark.
ServiceNow har även tagit fram verktyg som underlättar för företag och organisationer att navigera igenom den rådande situationen, bland annat Safe Workplace Suite med fokus på medarbetarsäkerhet och beredskap på arbetsplatsen samt Emergency Response Apps som erbjuder processtöd vid krissituationer. Inom kort kommer ServiceNow att lansera ytterligare lösningar som hjälper företag hantera vaccinationer.

Effektiviserar processer
Under pandemiutbrottet våren 2020 införde Region Stockholm en lösning byggd på ServiceNow-plattformen, driftsatt i regionens eget datacenter, för att stödja de mobila team som utförde covid-tester på särskilda boenden i området, och effektivisera deras arbete. Den nylanserade Vaccin Management-lösningen kan på samma sätt driftsättas lokalt, eller köras från ServiceNow:s datacenter inom EU.
Genom att använda en teknisk plattform som ServiceNow får fler organisationer tillgång till samma möjligheter att snabbt ta fram skräddarsydda applikationer som underlättar och effektiviserar processer. Man behöver inte ha tillgång till ett stort team av erfarna utvecklare, den underliggande plattformen sköter mycket av de tunga lyften och den grundläggande tekniken så att organisationen kan fokusera på att se till att applikationen gör vad den ska så bra som möjligt.
– Vår lösning är ett viktigt led i att demokratisera applikationsutvecklingen och säkerställa att så många organisationer som möjligt kan ta del av utvecklingen och bygga smarta lösningar som medborgarna kan ta del av. Vi har satt tusentals duktiga ingenjörer på att bygga en plattform så att våra kunder ska kunna fokusera på deras specifika affärslogik och snabbt kunna komma i mål med nya applikationer, säger Frederick Wennmark.

Fakta: Ledande mjukvaruplattform
ServiceNow är världens ledande mjukvaruplattform för automatisering och effektivisering av arbetsflöden och processer: flexibel, mångsidig och möjlig att driftsätta både som molntjänst och direkt i den egna miljön.

Läs mer

Texten är en annons från ServiceNow