Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Skanska

Stadsutveckling i samverkan – för ökad hållbarhet

En entreprenör som även har en rådgivande roll? Det har visat sig vara ett vinnande koncept för ett av norra Europas största stadsutvecklingsprojekt, Barkarbystaden.

Publicerad: 19 maj 2022, 08:56


Barkarbystaden växer fram i Järfälla kommun, strax utanför Stockholm. Jätteprojektet genomförs i samverkan med Skanska som också är entreprenör. Foto: Skanska

Barkarbystaden växer nu med full fart fram på ett gammalt flygfält i Järfälla kommun, strax utanför Stockholm. Området är på väg att bli västra Stockholms nya knutpunkt med attraktiva bostäder, arbetsplatser, utbildning, service och inte minst nya knutpunkter för kollektivtrafik. Det ligger också strategiskt helt rätt till när Förbifart Stockholm, alltså den nya sträckningen av E4, är på plats.

– Totalt handlar det om 18 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser fördelade på 140 kvarter. Det kommer att bli en helt ny, sjudande småstad och en knutpunkt för hela regionen, säger Janne Marie Svarthumle, byggprojektledare på Järfälla Kommun.

Samverkan – en nyckelfaktor
Projektet är alltså minst sagt omfattande, men det ger också förutsättningar för hållbara lösningar. För att nå dit har Järfälla kommun valt att genomföra projektet i samverkan. Skanska som entreprenör har även fått en rådgivande roll – allt för att parterna tillsammans ska kunna fatta rätt beslut för såväl miljön som projektets ekonomi.

Järfälla kommun ställer höga klimatkrav och då blir ofta även den ekonomiska sidan en vinnare. Samverkansmodellen bidrar till detta. Allt bygger på tillit – en riktigt stark relation mellan beställare och entreprenör är ofta en förutsättning för att ta modiga beslut för långsiktiga lösningar.

– Skanska har visat att stort engagemang och samverkan är en nyckelfaktor till att nå framgång, menar Janne Marie Svarthumle.

Tidig metodförändring sparade koldioxid
Utmaningarna är förstås flera i ett projekt av den här digniteten. Exempelvis rinner Bällstaån genom området och dess vatten måste skyddas från utsläpp och föroreningar. Men kanske framför allt är marken inte så hållfast som egentligen önskas. Den behöver förstärkas vilket man traditionellt gör genom att tillverka pelare direkt i marken där den befintliga leran blandas med ett bindemedel av kalkcement. Det här är dock en metod som är en källa till stora koldioxidutsläpp, på grund av bindemedlets stora mängd av kalk.

– Vi bestämde oss tidigt för att försöka hitta ett alternativ som släpper ut mindre koldioxid och tog fram ett recept på multicempelare där kalkcementen till stor del ersätts av restprodukter från cementtillverkning. Tack vare metodförändringen har projektet sparat minst 30 procent koldioxidutsläpp, berättar Ebba Engman, projektchef på Skanska.

De nya pelarna är bara en av flera lösningar som gett stor effekt i projektet. Bara under 2020 sparade Barkarbystaden nämligen hela 7 366 ton koldioxid när alla insatser summerats.

Fakta: Barkarbystaden
I Barkarbystaden utvecklar Skanska bland annat ett klimatneutralt kontor, hyresbostäder samt infrastruktur. Utöver det är Skanska med och bygger Veddestabron, som är en viktig del av infrastrukturen.

Järfälla kommun har valt att genomföra projektet i samverkan med Skanska, vilket gett vinster för såväl klimatet som projektets ekonomi.

Läs mer om Barkarbystaden på skanska.se

Texten är en annons från Skanska