Annons från SSF

Så förändras säkerhetschefens roll

SSF.

Säkerhetschefens roll i svenska organisationer blir allt viktigare. Samtidigt förändras rollen snabbt. Dagens säkerhetschef behöver både vara en god strateg och ha förståelse för affären.

Tomas Devenyi är lärare och programansvarig för SSF Säkerhetschef – diplomutbildningen för säkerhetschefer som arrangeras av SSF Stöldskyddsföreningen.
– Säkerhetsfrågan är inte längre något teoretiskt. Det är inget som man bara kan ha i en pärm, säger han.
Han pekar på den generella omvärldsförändringen som en orsak. En annan är förstås teknikutvecklingen. Samhället har som vi alla vet blivit mer komplext, vilket i sin tur kräver mer av säkerhetschefen och dess kompetens.

Konkurrens av all annan verksamhet

Leif Larsson på Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap vittnar om samma sak.
– Jag upplever att man måste vara på alerten och omvärldsspana och ha koll på alla nya krav som ställs, samt kunna omsätta dessa i processer i organisationen, säger han och fortsätter:
– Kvalitetsnormer är inte helt enkla att leva upp till. Informationssäkerhet och säkerhetsskydd generellt är högaktuellt och en ny säkerhetsskyddslag är på gång. Samtidigt konkurrerar säkerhetsarbetet med all annan verksamhet i en organisation beträffande både tid och pengar, så det gäller att kunna påvisa nyttoeffekter för verksamheten.

Den viktiga förståelsen för helheten

Tomas Devenyi menar att tidigare var säkerhetschefer ofta mer specialiserade på enskilda områden.
– Rollen har blivit mer strategisk. Man behöver ha en övergripande förståelse för exempelvis kostnader och utveckling. En säkerhetschef behöver nödvändigtvis inte vara en IT-person, men man ska ha den förståelsen och kunna det språket.
Nya områden har letat sig in på listan över viktiga kompetenser, som affärsmannaskap.
– Säkerhetschefen måste förstå verksamheten som helhet. Vad är det min organisation vill uppnå och hur kommer säkerheten in i det? Det är oerhört viktigt i dag, precis som förmågan att argumentera för sin sak, säger Tomas Devenyi.

Advisory board som kvalitetssäkrare

Utbildningen SSF Säkerhetschef är utformad efter de krav som ställs på yrkesrollen i dag. Tomas Devenyi och hans kollegor på SSF Stöldskyddsföreningen håller sig naturligtvis uppdaterade på förändringarna i omvärlden. Ytterligare ett steg i kvalitetssäkringen av utbildningen är ett advisory board bestående av representanter från både näringsliv och offentlig sektor.
– De ser över både innehåll och leverans och är förstås en instans som vi lyssnar noga på. Det är oerhört viktigt för oss att ha en ständig kontakt med branschen.

Viktigt nätverk för framtiden

Leif Larsson på Länsstyrelsen har lång erfarenhet från säkerhetsbranschen och valde att gå utbildningen för att få ett kvitto på sin kompetens och för att få den ”kunskapsplattform som en säkerhetschef förväntas ha”.
– När jag läste kursinnehållet verkade det vara en utbildning som ”siktade framåt”, det vill säga att det verkade innefatta utvecklingsfokus i säkerhetsarbetet och det passade mig och vår organisation, säger han.
Runt hälften av utbildningsdeltagarna kommer från offentlig sektor, andra hälften från näringslivet.
– Att bygga ett yrkesnätverk är synnerligen värdefullt och alla kurskamrater utgör i dag en mycket värdefull del av mitt nätverk.

Utbildningen är förberedande för certifiering

Nätverket är förstås även värdefullt under utbildningen, inte minst i det projektarbete som varje deltagare ska göra. I arbetet ska deltagarna gräva i sin egen verksamhet och hitta ett problemområde. Tanken är att deltagarna ska få använde såväl tidigare som nya kunskaper.– Det blir som två flugor i en smäll. Dels är det en del av utbildningen, dels blir det något de har praktiskt nytta av i sin organisation, säger Tomas Devenyi.

SSF Säkerhetschef är en ettårig diplomutbildning som strävar efter helhetssyn. Säkerhetsämnen alterneras med ämnen inom affärsmannaskap. Teori kombineras med övningar, casestudier och ett projektarbete. Utbildningen är förberedande för certifiering enligt normen Certi­fierad Säkerhetschef, SSF 1 071.
Läs gärna mer om utbildningen här.

Fakta
Unik erfarenhet och kompetens

SSF Stöldskyddsföreningen har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 1934 och har byggt upp en unik erfarenhet och kompetens inom säkerhetsområdet. SSF verkar genom brottsförebyggande arbete, informationsspridning, utbildningar och opinionsbildning.

Annons

Hela den här sidan är en annons från SSF.
Den är inte skriven av Dagens Samhälles redaktion.