Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Vision

Snäva budgetramar är chefernas största utmaning

En undersökning visar att var tredje socialchef i landet har svårt att – inom givna budgetramar – göra bedömningar och utredningar enligt de krav som lagen ställer. ”Det här är något som första linjens chefer i välfärden hanterar varje dag”, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision Chef.

Publicerad: 7 april 2021, 12:19


”Resursfrågan måste ses över. Framför allt måste det bli en balans mellan krav och resurser”, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision Chef.

Vision Chef jobbar aktivt för att förbättra chefers förutsättningar inom välfärden och som förbundsordförande har Veronica Magnusson stor insyn i chefernas villkor och förutsättningar, i både den privata och den offentliga sektorn.
– Tidigare var kompetensförsörjningen den stora utmaningen, men när det kommer till rekryteringsläget har det blivit lite bättre. Det tuffare ekonomiska klimatet har gjort att rörligheten har minskat. De svårare ekonomiska förutsättningarna såg vi redan innan pandemin, menar Veronica Magnusson och fortsätter:
– Det här är inte bara en nationell fråga utan något som många chefer i välfärden kämpar med varje dag. Det finns en stor oro för att få ihop det – och att leva upp till det som lagen faktiskt säger.

Ni går så långt att ni menar att de ekonomiska förutsättningarna går ut över rättssäkerheten. Kan du utveckla det?
– En stor del av socialcheferna säger faktiskt att de med sina förutsättningar har svårt att ge individer det stöd de har rätt till. De här cheferna kan helt enkelt inte leverera vad lagstiftningen säger att de ska leverera.
–Var tredje socialchef uppger i vår undersökning att de har svårt att göra tillräcklig uppföljning av sina fall. Det är klart att det påverkar rättssäkerheten, säger Veronica Magnusson.
Undersökningen som hon refererar till fokuserar på just socialchefer, men slutsatsen är applicerbar på många chefsroller inom offentlig sektor.
– Att vara chef inom välfärden är ju att vara chef i en politiskt styrd verksamhet, på så sätt är det lika för många. Inom exempelvis omsorg, skola och socialtjänst är det generellt fler medarbetare per chef och man har mindre inflytande över budget än inom andra delar av verksamheten.

Enligt er undersökning anser hälften av socialcheferna att de har svårt att ge insatser av önskad kvalitet. Det låter som att många är väldigt missnöjda med vad de åstadkommer på jobbet ...
– Ja, det blir en etisk stress eller samvetsstress när man ska hantera behov som man vet att man inte kan leva upp till. Det handlar alltså om insatser mot människor i utsatta situationer. Det blir förstås en frustration att till exempel möta unga, som är
i riskzonen för kriminell verksamhet, och inte kunna sätta in de åtgärder man vill.
– Samtidigt finns det en stolthet i kåren, en stark känsla av meningsfullhet, men också den här enorma frustrationen, säger Veronica Magnusson.
Vision Chefs undersökning visar att det är tuffare förutsättningar utanför våra storstadsområden.
– Ja, vi ser ganska stora skillnader i landet. I mindre städer har man färre verktyg att spela med. Det är svårt att ha all den kompetens som krävs för att möta alla typer av behov. Utanför storstäderna ser vi också ett sämre samspel med politiken och det är vanligare med hot.

Så hur ska vi förändra detta?
– Man måste förstås se över resursfrågan, men framför allt måste det bli en balans mellan krav och resurser. Och kanske är det dags för en kommunreform och kanske till och med kommunsammanläggningar. Som vi har det nu måste varje kommun uppfinna hjulet själv, vilket exempelvis gjort digitaliseringen eftersatt. Välfärden behöver organisationer som har förmåga att omhänderta invånarnas behov.
– Här borde staten ta ett ansvar på en digital infrastruktur. Så att kommunerna fokuserar på att göra jobbet och inte på hur man ska göra jobbet.

Läs mer om Vision Chefs arbete med att förbättra chefers förutsättningar inom välfärden här!

Fakta: Vision Chef
Vision Chef jobbar aktivt för att förbättra chefers förutsättningar inom välfärden i stort – chefer ska ha tid att leda! Det handlar bland annat om att opinionsbilda och ställa krav på ett rimligt antal medarbetare, rätt chefsstöd och kompetens­ utveckling. Genom fackförbundet Visions medlemskap får människor i chefsposition stöttning i vardagen genom bland annat särskild rådgivning, särskilda ombudsmän, utbildning och nätverk.

Fakta: Undersökningen
I årets socialchefsundersökning har Vision ställt frågor om det ekonomiska läget och hur det påverkar verksamheten och dess kvalitet. Av svaren framgår tydligt att det råder obalans mellan krav och resurser inom socialtjänsten. Resurserna räcker ofta inte till för att uppfylla de krav som finns på verksamheten och tillgodose de lagstiftade rättigheter människor har av stöd och hjälp.

Läs mer om Vision Chef

Texten är en annons från Vision