Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Indus

Skolan som gör eleverna till kloka elkonsumenter

De är effektiva, energismarta och hållbara. Den perfekta lösningen på behovet av mångsidiga lokaler i förskola eller skolverksamhet. Dessutom bidrar solcellerna på taket inte bara till lägre klimatbelastning utan blir också ett pedagogiskt verktyg.

Publicerad: 31 oktober 2022, 14:23


En tvåvåningsskola med moduler och solkraft från Indus, belägen i Västra Götaland.

När Indus startade för nära på femtio år sedan började en utvecklingsresa som bidragit till att lösa både akuta problem som mer långsiktiga lokalbehov i kommuner över hela Sverige. Modulerna innebär att verksamheten får funktionella lokaler med god arbetsmiljö och låg energiförbrukning som dessutom innefattar tillval i form av ett flexibelt och återvinningsbart solcellskoncept som kan sänka energikostnaderna med uppemot 50 procent.

Företaget ser gärna att samarbetet med kunden börjar redan vid förstudier i tidigt skede. Det gör att kundens projektplanering blir betydligt enklare och att de kan använda Indus som rådgivare. Indus är en helhetsleverantör som åtar sig alltifrån markarbeten och bygglovsansökan till etablering och inflyttning av möbler och byggnation av lekplatsutrustning. När byggnaden väl är klar för inflyttning finns det kunnig personal tillgänglig om något skulle behöva justeras eller fixas.

– När vi jobbar med skolor bidrar vi verkligen med samhällsnytta, något vi som företag är oerhört stolta över. Kommuner kan hamna i svårlösta situationer med plötsligt för trånga eller överflödiga lokaler. Vår erfarenhet och de produkter vi har tagit fram är något som vi gärna vill att fler ska känna till. Skolmodulerna svarar upp till framtidens krav, dessutom är vi branschledande inom fossilfri energi, vilket innebär att vi lämnar ett lägre klimatavtryck än vad många i vår bransch gör, säger Jannica Skyving, försäljningschef på Indus.

Företagets kunder får tillgång till en lokallösning som snabbt kan vara på plats och som kan byggas om och ut efterhand. Skolmodulerna är utformade med pedagogisk verksamhet i åtanke, goda akustikegenskaper och en genomtänkt planlösning. Klassrummen är 7 kvadratmeter större än ett genomsnittligt klassrum vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö och en förutsättning för bättre lärande.

Moduler, ett förstahandsalternativ
– Vi vill utmana bilden av modulära skollokaler som ett andrahandsalternativ. Merparten av våra kunder upptäcker snabbt fördelarna med våra klimatkloka och flexibla moduler, som är anpassade utifrån skolverksamhetens behov, har en långsiktigt attraktiv driftkalkyl som dessutom uppfyller högt ställda krav på en god arbetsmiljö för elever och pedagoger, säger Jannica Skyving.

– De kommande åren behövs drygt 1 000 nya skolor i Sverige. I dagsläget, när såväl byggmaterial som bränsle och el kontinuerligt slår nya prisrekord, väljer många kommuner att avvakta med större byggprojekt. Vi kan erbjuda ett klimatklokt och totalekonomiskt sunt alternativ som löser lokalförsörjningsutmaningarna, säger Jannica Skyving. 

Framtidens skollokaler
Indus erbjuder även ett flexibelt och återvinningsbart koncept för solceller. Solcellerna sätts ihop och anpassas utifrån projektets förutsättningar och Indus tar ett helhetsansvar för alltifrån installation, föranmälan och slutanmälan till nätägare.

–Elever och pedagoger kan enkelt överblicka hur mycket solenergi som produceras, vilket leder till spännande diskussioner och på ett naturligt sätt kan integreras i undervisningen. Våra solcellsanläggningar bidrar dessutom till att i genomsnitt halvera modulfastigheternas energiförbrukning, säger Johan Wall Engverth, ansvarig för solenergi på Indus.

Moduler med solcellsanläggningar har en genomsnittlig energiprestanda på 20 kWh per kvadratmeter och år, vilket motsvarar energiförbrukningen i ett passivhus. Många kunder vittnar om att anläggningen även fyller ett viktigt pedagogiskt syfte på skolorna.

– Storskalig solcellstillverkning innebär att vi kan komma ner i pris och erbjuda våra solcellskunder ett förmånligt hyresavtal där hyran blir 1,50 kr per kWh, säger Johan Wall Engverth

Fakta: Solceller på modulpaviljonger

  • Enkelt att överblicka hur mycket solenergi som produceras 

  • I genomsnitt halveras energiförbrukningen 

  • Hjälper kunderna att nå hållbarhetsmålen  

  • Integreras i undervisning och skapar medvetenhet om energi och hållbarhet.  

Läs mer på indus.se

Texten är en annons från Indus