fredag2 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Fujitsu

Sju fallgropar och hur du får kontroll på cybersäkerheten

Cybersäkerhet och kompetensförsörjning är något som offentlig sektor dagligen kämpar med. Det blir också alltmer relevant med chattbotarnas och AI:s intåg. Fujitsus experter listar de sju vanligaste fallgroparna för offentlig sektors cybersäkerhet och hur du undviker dem.

Publicerad: 27 april 2023, 12:33


Fujitsu Cyber Defence Center hjälper offentliga organisationer att hantera de digitala säkerhetsfrågorna. Foto: Getty Images

Som en ledande aktör inom cybersäkerhet har Fujitsu lanserat ett Cyber Defence Center i Sverige. Här erbjuds paketerade cybersäkerhetstjänster och rådgivare, med huvudfokus på offentlig sektor.

– Vi ser att säkerhetsfrågorna hamnar högt upp på dagordningen hos våra offentliga kunder. Vårt Cyber Defence Center erbjuder en kort startsträcka och prisvärda tjänster när organisationer vill stärka skyddet mot cyberangrepp, säger Malin Böhn, ansvarig för offentlig sektor på Fujitsu.

– Vi hjälper våra kunder arbeta proaktivt med cybersäkerhet. Våra tjänster är skalbara, med direkta åtgärder, som skyddar mot de vanligaste attackerna dygnet runt. På köpet löser du utmaningar inom offentlig sektors kompetensförsörjning, säger hon.

Här är några fallgropar att se upp för:

Fallgrop 1: Att på egen hand möta en global hotbild
Ensam är sällan stark och det gäller även inom säkerhet. Ta hjälp, uppdatera er om de senaste hoten och samarbeta med andra kommuner, regioner och myndigheter. Samverka med era leverantörer för att ta del av det senaste tekniska omvärldsanalyserna. Använd verklig sakkunnig kompetens!

Fallgrop 2: Svårt att komma vidare med NIS2?
Krångliga regelverk ger huvudvärk! NIS2 ställer en hel del nya krav på din verksamhet. Det kan vara svårt att komma i gång, men oftast behövs inga dyra lösningar. Om du har koll på dina riskbedömningar, har tillräckliga IT-säkerhetspolicys samt arbetar med era processer och ständiga förbättringar kvarstår inte mycket arbete. Men ta hjälp om ni inte känner er redo!

Fallgrop 3: Bristande övervakning av IT-miljön
Att övervaka IT-miljön är nödvändigt för att möta cybersäkerhetshoten. Förvånansvärt många övervakar inte alls. Idag finns många lösningar som hjälper dig att förhindra intrång. Det viktiga är att komma i gång med att övervaka, identifiera och åtgärda.

Fallgrop 4: Fastna i beprövade metoder och verktyg
Utvecklingen går i en rasande takt, med AI och robotar. Ibland är det svårt att veta vilken teknik som är värd att satsa på men det finns mycket att vinna genom robotisering och AI. Den automatisering vi gör sparar inte bara tid, utan ökar också kvaliteten. Dessutom blir nästa steg lättare att ta.

Fallgrop 5: Att vara oförberedd för det oväntade
Krisen inträffar! Förhindra panik och säkerställ att ni har en god kontinuitetsplanering. Förebygg genom att öva, spela scenarier och se hur era processer och rutiner fungerar när ni utsätter dem för de hot ni identifierat. Dessa lärdomar kan lätt spara stora pengar och mycket tid när väl krisen inträffar.

Fallgrop 6: Ingen koll på inloggningarna
Plötsligt kan ni inte logga in på webbsidan. Behöriga kommer inte åt viktig information. Förhindra dessa utmaningar genom rätt certifikathantering och identitetsbehörighet som tjänst. Se till att ha rätt administrativa rutiner på plats!

Fallgrop 7: Att komplicera saker i onödan
Kan ni förenkla något så gör det. Fundera på om ni kan digitalisera arbetssätt och funktioner. Använd beprövade lösningar och ta hjälp av expertis. Tänk att ni kan anpassa arbetssättet efter applikationen lika gärna som att anpassa applikationen. Våga prova!

Malin Böhn, ansvarig för offentlig sektor. Foto: Fujitsu


Kontakta oss!

Vill du veta mer, kontakta Malin Böhn, ansvarig för offentlig sektor på Fujitsu. Eller möt henne och vårt team på KommITS Digitaliseringsdagar 2023 i Sundsvall 8-10 maj.

Fakta om Fujitsu Cyber Defence Center

  • Unik, skalbar tjänst med bra grundskydd

  • Övervakning och åtgärd dygnet runt

  • Placerad i Sverige, för svenska kunder

  • Prismodell som underlättar inköpsprocess

För mer information, besök fujitsu.se

Texten är en annons från Fujitsu