söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Riksbyggen

Så skapar Riksbyggen en levande vardag för en åldrande befolkning

En allt äldre befolkning ställer helt nya krav på de bostäder som byggs. Kooperativa hyresrättsföreningar med extern finansiering kan vara en modell när stigande räntor och sjunkande skattetryck riskerar att strama åt en redan hårt hållen kommunal ekonomi.

Publicerad: 31 oktober 2022, 12:59


Vivum är Riksbyggens modell för kooperativa hyresrättsföreningar som bildas gemensamt av kommunen och Riksbyggen.

Vivum är Riksbyggens modell för att skapa trygga boenden för äldre och andra i behov av anpassade bostäder. Kommunen och Riksbyggen bildar gemensamt en kooperativ hyresrättsförening. I en kooperativ hyresrättsförening är det vi:et som är grunden. Att umgås, skapa nya relationer eller väcka gamla intressen till liv. Att landa i ett positivt sammanhang, bli omhändertagen om man behöver och inte minst sedd. Det är den livskvalitet vi alla vill ge våra äldre.

Hur går det till?
När befintliga äldreboenden behöver renoveras eller kompletteras med nya kan det vara tryggt med en erfaren samarbetspartner. Kanske saknas kapacitet, resurser eller kompetens i kommunen för att planera och genomföra ett komplext byggprojekt? Vivum är vår modell för kooperativa hyresrättsföreningar som bildas gemensamt av kommunen och Riksbyggen. Modellen påverkar inte kommunens investeringsbudget, erbjuder snabba beslutsvägar och har ett stort fokus på boende och personal. Föreningen, som inte har något eget vinstintresse, blir sedan ägare till fastigheten.

Riksbyggen Vivum är ett starkt alternativ mitt emellan kommunalt och privat ägande och förvaltning av bostäder för äldre och behövande. Alla som bor i den kooperativa hyresrättsföreningen blir medlemmar och får via årsstämman och styrelserepresentation inflytande i föreningen.

Riksbyggen grundades för 80 år sedan med visionen att tillsammans bygga ett samhälle där människor bor bra och mår bra. Ett hållbart samhälle där ingen lämnas ensam och där trygghet för äldre är en självklarhet. Men idag är bostadsstandarden en annan, istället är det många äldre som känner sig ensamma. Vänner går bort, man mister sin partner och plötsligt har den umgängeskrets och det sociala liv man vant sig vid stannat av. Även barn och närstående känner oro och stress för sina åldrande anhöriga.

Väl värd välfärd
Det ska vara enkelt, tryggt och värdigt att bli äldre. En kooperativ lösning som Vivum innebär delad gemenskap och stora möjligheter att påverka: inget krångligt ägande och bara en låg symbolisk medlemsavgift.

Vi hjälps åt och skapar tillsammans en levande vardag för äldre och andra i behov av anpassade bostäder.

I vår vision som samhällsbyggare lämnas ingen ensam, trygghet för äldre är en självklarhet. Därför finns Vivum, säger Riksbyggens vd Johanna Frelin.


Fakta: Vivum

  • Genom ett kommunalt borgensåtagande får kommunen möjlighet att skapa bra boenden för äldre utan egen investering.

  • Vivum är en modell för samarbete och partnerskap från behovsanalys till byggnation och förvaltning.

  • Hyresintäkterna säkrar drift och underhåll. Föreningen har inget vinstintresse.

  • Kommunen behåller inflytande över både planering och verksamhet i ett av sina viktigaste serviceåtaganden, medan ansvaret för projektering, finansiering och fastighetsdrift ligger på föreningen.

  • Fastigheten i en Vivumförening underhålls effektivt tack vare en årlig avsättning till föreningens underhållsfond. Riksbyggens förvaltnings- och serviceavtal garanterar effektiv förvaltning.

Läs mer om Vivum hyresrättsföreningar här.

Texten är en annons från Riksbyggen