Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Amazon Web Services

Så säkrar AWS molntjänster för offentlig sektor

Säkerhet, regelefterlevnad och farhågor om ökad administration har varit de kanske främsta anledningarna som hindrat organisationer i offentlig sektor från att utvärdera och dra nytta av molntjänster i stor skala. Nu har Amazon Web Services lanserat AWS ClearStart – ett program som hjälper offentliga verksamheter i Sverige att ta steget till molnet, och skapa moderna, säkra och effektiva samhällstjänster.

Publicerad: 7 april 2021, 11:43


”AWS ClearStart tar bort osäkerheten och en rad oklarheter ur ekvationen och gör att vi kan hjälpa offentlig sektor att uppfylla de krav på säkerhet och regelefterlevnad som ställs på dem”, säger Joakim Stolpe, affärsområdeschef på AWS. Foto: AWS

Osäkerheten kring hur myndigheter och offentliga verksamheter kan använda molntjänster har ett pris. I en debattartikel i Computer Sweden nyligen beskrev Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT & Telekomföretagen och Hans Werner, vd för analysföretaget Radar Ecosystems Specialists, hur uteblivna eller uppskjutna teknikinvesteringar till följd av osäkerheten hittills kostat skattebetalarna 4,6 miljarder kronor och att kostnaden ökar med ytterligare 1,1 miljarder kronor varje halvår.

Säkra och enkla lösningar
Modern IT-utveckling bygger på att snabbt och kostnadseffektivt kunna ta fram nya tjänster och lösningar för användare och det är här molntjänster har flera fördelar, däribland att det är ett enkelt sätt att få tillgång till den allra senaste tekniken utan att behöva göra stora och komplicerade investeringar i egen IT-drift. Om det är de flesta bedömare överens.

– Det känns bra att kunna erbjuda något som varit väldigt efterfrågat av våra kunder inom offentlig sektor – säkra och enkla lösningar som underlättar för dem att ta steget upp i molnet. AWS ClearStart tar bort osäkerheten och en rad oklarheter ur ekvationen och gör att vi kan hjälpa offentlig sektor att uppfylla de krav på säkerhet och regelefterlevnad som ställs på dem, säger Joakim Stolpe, affärsområdeschef på Amazon Web Services.

AWS ClearStart har utformats i tät dialog med kunder inom offentlig sektor, samt en utvald skara AWS-partners som har lång erfarenhet av de krav och behov som ställs inom detta område. Med från start i programmet är Atea, Capgemini, Cybercom, Knowit, Nordcloud, Omegapoint och Secureappbox.

– AWS ClearStart levereras genom våra partners som kan hjälpa kunder att installera och komma igång med arkitekturen. Med deras hjälp kan vi erbjuda en helhetslösning som förutom teknisk hjälp inkluderar stöd med dataklassificering, hot-, risk- och sårbarhetsanalys, samt råd kring hur man bäst utvecklar nya, eller anpassar existerande, modeller för styrning av information i molnet, avslutar Joakim Stolpe.
Ett av de tydligaste önskemålen från kunder och partners var att få ett verktyg som är enkelt att använda och samtidigt märkbart minskar mängden administration och manuell handpåläggning som behöver göras.

– Kunder inom offentlig sektor vill ha tydliga och juridiskt korrekta processer och verktyg för dataklassificering, märkning av data och riskanalys för att säkerställa att data hanteras och lagras på ett korrekt sätt i överensstämmelse med lagar såväl på svensk nivå som EU-nivå, säger Stefan Kvarnerås, chef för säkerhet på Omegapoint.

Fyra viktiga delkomponenter
Arbetet ledde fram till en lösning bestående av fyra delkomponenter som tillsammans utgör AWS ClearStart: kryptering, en teknisk referensarkitektur, samt utbildning och konsulttjänster från partners.

En central del av lösningen är den automatiserade installationen tillsammans med kryptering av informationen som gör det enkelt att snabbt komma igång med en säker miljö för applikationer och data, där all datalagring automatiskt sker i AWS datacenter i Sverige.

– Om man krypterar sin data tillförs ett extra lager säkerhet eftersom informationen kommer att vara oanvändbar utan tillgång till krypteringsnycklarna. AWS ClearStart hjälper även till med detta, oavsett om kunden vill använda AWS verktyg för kryptering, lösningar från tredjepart, eller en egen lösning, säger Joakim Stolpe på AWS.

Kunder inom både privat och offentlig sektor kan redan idag dra nytta av programmet för att på ett smidigt och säkert sätt flytta IT-drift till AWS och samtidigt få hjälp att säkerställa att man uppfyller kraven i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och viktiga internationella standarder för informationssäkerhet såsom ISO/IEC27001.

– Vi har talat med dussintals kunder som är intresserade av att börja arbeta med AWS ClearStart för att påbörja resan till molnet. Diskussionerna som vi har med dem nu handlar inte länge om huruvida det är möjligt för dem att börja använda molnet, utan snarare hur snabbt de kan påbörja flytten, säger Peter Falk, direktör för affärsutveckling och innovation på Atea.
 
Fakta: AWS ClearStart för offentlig sektor i Sverige
Amazon Web Services (AWS) ClearStart hjälper kunder som vill flytta IT-drift till molnet att uppfylla krav kring säkerhet och regelefterlevnad genom en kombination av kryptering, konsulttjänster från partners, teknikarkitektur och utbildning.

Läs mer om programmet och hur du kommer igång

Texten är en annons från Amazon Web Services