Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Skanska

Så kan vi nå digitalisering i världsklass

Regeringen har som mål att den offentliga sektorn ska bli världsledande inom digitalisering innan 2025. Genom samverkan mellan byggbolag och kommuner samt genom att ha en dialog i tidiga skeden, kan vi tillsammans hitta en digital infrastruktur som för oss närmare målet. Samtidigt som värdet på byggnaderna ökar.

Publicerad: 7 april 2021, 18:50


Tack vare olika digitala arbetssätt och verktyg kan hela byggprocessen blir mer kostnadseffektiv och underlätta för de som ska vistas i byggnaden, menar Mats Dunmar, ansvarig för digitalisering inom verksamhetsgren Hus samt projektutveckling på Skanska.

Kommuner kan få in digitalisering tidigt i projektet genom att ställa högre krav i upphandlingen. Krav som vi inom byggbranschen kan hjälpa till att formulera och möta.

– Vår erfarenhet av att samarbeta med kommuner är stor och därför kan vi utmana kravspecifikationen när det gäller digitalisering och kanske till och med lyfta upp den ett snäpp. De byggnader som vi utvecklar idag är de som ska hålla världsklass om tre till fem år för att möta regeringens mål, säger Mats Dunmar, ansvarig för digitalisering inom verksamhetsgren Hus samt projektutveckling på Skanska.

Visualisering tar med oss in i framtiden
Tack vare olika digitala arbetssätt och verktyg kan hela byggprocessen blir mer kostnadseffektiv och underlätta för de som ska vistas i byggnaden, menar Mats Dunmar.

– Kommunikationen mellan alla aktörer som är involverade förbättras. Det kan gälla allt från mail och videosamtal till hur vi samlar dokument och utvecklar koncept. En annan stor vinst är att vi kan visualisera projektet för att få en bättre förståelse för hur byggnaden kommer att se ut. Detta görs med hjälp av virtual reality (VR) och augmented reality (AR) och ger en mycket tydligare bild än om man tittar på en pappersritning.

Enklare underhåll och ökat värde
Förutom visualisering kan även en digital tvilling, det vill säga en digital kopia av byggnaden, göra stor nytta. Framförallt när byggnaden är klar. Drift och underhåll underlättas då det blir lättare att anmäla fel och brister – en 3D-modell finns nämligen kopplad till byggnaden där man kan se var problemet finns och enkelt åtgärda det. Dessutom blir det enklare att göra en eventuell ombyggnad i framtiden, eftersom väggarna är fotade i olika faser så att man vet vad som finns där bakom. Genom att koppla på olika sensorer går det också att se olika rörelsemönster och därmed få information om vilka ytor som används och hur mycket.

– Vi kan i realtid optimera byggnader på ett helt annat sätt idag än tidigare, till exempel genom att anpassa ventilationen efter hur många som vistas i byggnaden. Att optimera ventilationen är smartare för såväl miljön som hälsan och plånboken. Vi kan också använda tekniken till att på ett äldreboende veta var de äldre befinner sig utan att behöva störa dem och det kan gå ett larm om någon ramlar exempelvis. Även anhöriga kan kommunicera med de boende på ett annat sätt tack vare att byggnaden är uppkopplad, berättar Mats Dunmar och tillägger:

– Genom att optimera energiförbrukningen och ha lägre driftskostnader ökar också värdet på byggnaden. Det finns med andra ord flera intressenter som har nytta av en digitaliserad och uppkopplad byggnad!

Fakta: Vill du veta mer?
Vill du veta mer om hur Skanska arbetar med digitalisering inom husverksamhet? Kontakta Mats Dunmar, ansvarig för digitalisering på 073-334 14 39 eller mats.dunmar@skanska.se.

Läs mer

Texten är en annons från Skanska