Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Skanska

Så kan vi bygga trygga och hälsosamma skolor

Framtiden formas i klassrum runtom i vårt land. I våra skolor fostras framtidens vetenskapskvinnor och -män, fordonsmontörer, sjuksköterskor samt en och annan byggingenjör.

Publicerad: 7 april 2021, 13:13


Att satsa på skolan är den viktigaste framtidsinvesteringen vi kan göra. Det lägger grunden för ett starkare samhälle. Foto: Skanska

Listan på problem är inte någon rolig läsning: Stress och ohälsa ökar bland barn och unga. Otrygghet hindrar barns utveckling. Stillasittande försämrar deras inlärningsförmåga. I skolan sitter mycket i väggarna. Därför gäller det att tänka till när man bygger. Att bygga trygga skolor behöver inte vara svårt, men det kräver samarbete.
Genom att utgå från kommunens behov kan man bygga skolor med lokaler som går att nyttja efter skoltid, till exempel som idrottshallar eller möteslokaler. 
– Att bara tänka tak över huvudet räcker inte när man bygger nya skolor, utan vi måste adressera utmaningarna som finns kring den svenska skolan. Det behövs en genomtänkt strategi för hur varje investerad krona ska generera samhällsnytta, säger Erik Bragg, affärsutvecklingschef skolor på Skanska.

Tidig dialog viktig
För att skapa samhällsnytta är dialog en förutsättning. Att olika aktörer i ett tidigt skede bidrar med sin expertis är ett måste för att kunna bygga in trivsel och trygghet i skolbyggnader och på skolgårdar. Därför jobbar Skanska nära forskare, arkitekter, kommuner – och barnen själva.
– Våga prata med varandra! Lyft på stenar och kartlägg behov. Se till att de pengar som investeras går till rätt saker och genererar så stor samhällsnytta som möjligt. För att lyckas med det kan kommunerna inte bara titta på lägsta pris, utan de måste ställa rätt krav vid upphandlingen, säger Erik Bragg.

Hälsosamma materialval
Att bygga bort ohälsa startar ofta med förhållandevis enkla åtgärder. Det handlar om att göra hälsosamma materialval, skapa rätt ljudmiljöer och att ha bra ventilation. 
Skanska har många exempel på åtgärder för att öka känslan av trygghet i skolan. Det handlar bland annat om bra belysning och om att det ska vara lätt att hitta. Det gäller att undvika mörka hörn och undangömda ytor. Att tänka till vid placering och utformning av toaletter är viktigt, liksom att placera lärarrum med uppsyn över skolgården.
– Barn som känner sig otrygga avstår från vissa aktiviteter. Idrottslektioner är ett tydligt exempel på det, där man genom smartare utformade duschar kan få fler elever att delta. I hälsosamma skolor är dessutom miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet jätteviktiga. Precis som att det också måste finnas platser för tystnad och återhämtning, säger Erik Bragg.

Låt barnen vara med
En framgångsfaktor i skolprojekt är att faktiskt lyssna på dem som ska använda skolan, eleverna själva.
– Att göra barn delaktiga i utformningen av sina miljöer är ett arbetssätt vi borde använda mer. FN:s barnkonvention säger att barn ska ges möjlighet att styra över sina miljöer, och lyssnar vi på barnen ökar det våra möjligheter att tillgodose deras olika behov.

Alla kommuner kan lyckas 
Det stora behovet av nya skolor är en enorm samhällsutmaning och innebär ett stort ekonomiskt åtagande för landets kommuner. Som Sveriges främsta skolutvecklare vill Skanska gå i bräschen och visa att investeringar i trygga och hälsosamma skolor lönar sig.
– Kommunerna står inför en jätteutmaning, men den är inte omöjlig. Med tidig dialog, funktionsupphandling och ett strukturerat arbetssätt kan alla kommuner klara av att bygga trygga och hälsosamma skolor. Att satsa på skolan är den viktigaste framtidsinvesteringen vi kan göra. Den lägger grunden för ett starkare samhälle och vi på Skanska vill vara med och bidra till det, avslutar Erik Bragg.

Vill du veta mer om framtidens skolor? Läs mer här!

Fakta: Vill du veta mer om Skanskas arbete med skolor?
Kontakta Erik Bragg, affärsutvecklingschef skolor:

Tfn: 010–449 09 89
E-post: erik.bragg@skanska.se

Läs mer

Texten är en annons från Skanska