Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från FTI - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Så kan svensk insamling och återvinning bli ännu bättre

Det svenska systemet för insamling och återvinning står inför sin största reform sedan 1990-talet. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har sin bild klar över hur systemet ska skapa största möjliga miljönytta. – Det gäller att uppnå balans mellan tillgänglighet, flexibilitet och konkurrenskraft, säger FTI:s vd Håkan Ohlsson.

Publicerad: 7 april 2021, 19:03


”Det förslag på framtidens insamlingssystem, som vi har tagit fram, fokuserar på cirkularitet och största möjliga miljönytta”, säger FTI:s vd Håkan Ohlsson. Foto: FTI

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har varit en ledande aktör i att bygga det system för insamling och återvinning av tidningar och förpackningar som sedan 25 år tillbaka drivs i Sverige. Systemet är världsledande och ska så förbli. Ett steg i utvecklingen är de nya regler som regeringen har antagit för insamling och återvinning.

Det nya regelverket innebär bland annat att den som vill driva ett insamlingssystem från januari 2021 ska göra en ansökan till Naturvårdsverket. Ett krav är också att samråd sker mellan den sökande och landets alla kommuner, en dialog som FTI nu för.

– Det förslag på framtidens insamlingssystem, som vi har tagit fram, fokuserar på cirkularitet och största möjliga miljönytta, säger FTI:s vd Håkan Ohlsson.

Tre grundpelare för framtidens system
De nya reglerna fäster stor vikt vid tillgänglighet för konsumenterna. Kravet är att fastighetsnära insamling ska erbjudas till 60 procent av bostadsfastigheterna år 2021 och, efter en utvärdering, 100 procent år 2025.

På FTI anser man att inriktningen är rimlig och att tillgängligheten är en viktig aspekt. Men när klimat och miljö ska sättas i fokus behöver systemet ta hänsyn till mer. FTI pratar därför om tre viktiga grundpelare för framtidens insamlings- och återvinningssystem: 

  • Tillgänglighet. Vi behöver göra det enkelt för hushållen att återvinna förpackningar genom nära tillgång till insamlingssystemet.

  • Flexibilitet. Vi behöver säkerställa flexibilitet i insam- lingen för att kunna hantera förändringar över tid, i både utbud och efterfrågan.

  • Konkurrenskraft. Vi behöver säkerställa att det återvunna materialet kan konkurrera med jungfruligt material, när det gäller såväl pris som kvalitet.

– Om man enbart optimerar insamlingen utifrån en av dessa delar skapas en obalans och den totala miljönyttan kommer att bli lidande, säger Håkan Ohlsson.

2 200 nya ministationer
FTI vill i en mångmiljardsatsning på ett nytt återvinnings- och insamlingssystem gå mot 100 procent fastighetsnära insamling (FNI) för metall-, pappers- och plastförpackningar. Om alla hushåll som i dag inte har FNI skulle få det, skulle den totala insamlingen av dessa material öka med 17, 47 respektive 89 procent. Då är det värt den betydligt högre kostnaden som fastighetsnära insamling innebär.

För glas och tidningar är utsorteringen redan väldigt hög, med återvinningsgrader över 90 procent. Det innebär att fullt genomförd FNI bara skulle ge ökningar på 3 respektive 4 procent. Dessutom kan de höga FNI-kostnaderna belasta priset för återvunnet material. Detta kan bli så dyrt att det inte går att sälja på marknaden. Då bryts cirkulariteten.

– För de här materialen är det bättre med en lösning där uppåt 2 200 nya ministationer adderas till de cirka 5 000 återvinningsstationer som redan finns. De placeras i lättillgängliga, kvartersnära lägen. Det ger både den flexibilitet och kostnadseffektivitet som krävs för att få till cirkulära materialflöden, menar Håkan Ohlsson.

–Vi är nu helt inställda på att göra ett bra system ännu bättre. Att säkra cirkulära materialströmmar är en helt nödvändig del i klimat- och miljöarbetet, avslutar Håkan Ohlsson.

Läs mer om hur FTI arbetar med att säkra cirkulära materialströmmar – med miljönyttan i fokus!

Fakta: Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) svarar för det system för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar som sedan 25 år drivs i Sverige. Det består av cirka 5 000 återvinningsstationer för förpackningar av metall, glas, papper och plast samt tidningar. För 1,8 miljoner hushåll sköter FTI även insamling av förpackningar och tidningar i anslutning till fastigheten. 

Cirka 10 000 producenter är anslutna till FTI, som ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Svensk plaståtervinning, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glasåtervinning.

Läs mer

Texten är en annons från FTI - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen