Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Styrelseakademien

Rätt kompetens i det kommunala bolagets styrelse – en samhällskritisk fråga

I samband med höstens val väntas stora förändringar i de kommunala bolagens styrelser. Nya ledamöter kommer in, men har de egentligen rätt förutsättningar för sina nya uppdrag? Det är en fråga som är avgörande för både kommuner och invånare.

Publicerad: 20 juni 2022, 11:21


Styrelseakademiens Christina Lindberg menar att ett bra styrelsearbete skapar värde för såväl bolaget som kommunen och dess invånare. Och så blir det roligare också, säger Christina Lindberg. Foto: Ingrid Alestig

Det finns närmare 1 700 kommunägda bolag i Sverige och hela 11 400 styrelseplatser ska fyllas. Bolagen omsätter totalt cirka 220 miljarder kronor varje år.

– De kommunala bolagen ansvarar för viktiga och samhällsbärande funktioner till mycket stora värden. Att styrelsemedlemmarna har rätt kompetens och är utbildade för sina uppdrag är därmed en samhällskritisk fråga, säger Christina Lindberg, utbildningsansvarig på Styrelseakademien.

– Efter valet byts många styrelser ut och med all respekt för de nya styrelseledamöternas kompetens i stort, så blir det kommunala bolaget ett nytt sammanhang för många. Har man politisk bakgrund så är man van vid att jobba i nämnder och inte i styrelser och där finns det stora skillnader, framför allt kopplat till styrningen, fortsätter hon.

Behovsanpassade utbildningar
Styrelseakademien är en ideell och politiskt oberoende förening med 30 års erfarenhet av att hjälpa bolag att utveckla värdeskapande styrelser. Christina Lindberg menar att många med politisk bakgrund, som tar plats i bolagsstyrelser, saknar erfarenhet av att arbeta utifrån ett ägarperspektiv, det vill säga den övergripande politiska inriktningen. Att arbeta i en styrelse innebär också ett helt annat personligt ansvar, jämfört med att sitta i en nämnd.

För att komma tillrätta med utmaningarna har Styrelseakademien tagit fram ett unikt utbildningsprogram specifikt för de kommunalt ägda bolagen, som kan behovsanpassas utifrån lokala förutsättningar. Akademiens 8 000 medlemmar är fördelade på 16 regionala föreningar, vilket gör att kunskapen om just din kommuns förutsättningar är stor redan från start.

– Varje bolags situation är unik och det ställer förstås tuffa krav på lärarna som ska forma utbildningarna. Alla våra lärare är ackrediterade med gedigen erfarenhet av styrelsearbete i såväl offentliga som privata bolag. De har mycket goda kunskaper i svensk, modern bolagsstyrning, säger Christina Lindberg.

Skapa värde för bolagen – och kommunerna
Att skapa värde i ett bolag är ett komplext uppdrag. Christina Lindberg pekar på en rad punkter som Styrelseakademiens utbildningar fokuserar på, utöver de lagar man har att förhålla sig till, såsom att skapa styrstruktur för bolagsstyrningen som helhet och styrelsens löpande arbete, fokus på strategiskt värdeskapande frågor och risker, att identifiera varje ledamots enskilda styrkor och skapa bra gruppdynamik samt ordning på processer och dokument. Det här ska sammantaget leda till att skapa goda förutsättningar för att genomföra ägardirektiv och affärsplaner och till att öka genomförandekraften i bolaget. Dessutom skapar kunskapen en trygghet för den individuelle ledamoten i sitt uppdrag och gör att styrelsen lättare kan fokusera på rätt saker.

– Genom att skapa verklig förståelse för uppdraget kan vi minimera risker och ge bättre möjlighet till ett riktigt värdeskapande styrelsearbete, säger hon.

Christina Lindberg berättar att Styrelseakademien ibland jobbar med en kommuns samtliga bolag och ibland med enskilda styrelser där man fördjupar sig i just deras behov, utmaningar och möjligheter. Som mest effektiva blir insatserna om de börjar i god tid, när den nya styrelsen har valts. Uppdragen sträcker sig ofta över hela mandatperioder med olika typer av insatser

– Då kan vi bygga en bra grund med vår certifieringsutbildning och sedan bygga på med utvalda fördjupningskurser. Men framför allt ger det längre perspektivet möjlighet till ordentliga utvärderingar som säkerställer relevanta uppföljande insatser, säger hon.

Allt handlar om att skapa ett så aktivt och effektivt styrelsearbete som möjligt.

– Vi vet att det gynnar både verksamhetsutveckling och ekonomi som i förlängningen skapar en viktig nytta för kommunen och dess invånare

Fakta: Styrelseakademiens utbildningar
Rätt fokus i styrelsearbetet. Grundläggande certifieringsutbildning, med alltifrån bolagsstyrning som helhet, styrelsens uppdrag, arbetssätt, samspel och ansvar. Finns för SME, såväl som noterade och kommunalt ägda bolag.

Ökat fokus i styrelsearbetet. För dig som redan har grunderna från ”Rätt fokus i styrelsearbetet” eller en liknande styrelseutbildning finns möjlighet att plöja djupare i särskilt intressanta styrelsefrågor i någon eller några av Styrelseakademiens fortsättningskurser, som till exempel ordförande, ekonomi, strategi och hållbarhet.

Master fokus i styrelsearbetet. Högre utbildningar för dig som vill ta nästa steg i ditt ordförandeskap.

Läs mer om Styrelseakademiens utbildningar

Texten är en annons från Styrelseakademien