fredag2 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Tele2 Företag

PostNord och Hugo testar autonoma leveranser med IoT

Är robotar framtiden för hållbar logistik? Ett projekt med den självkörande roboten Hugo, som är uppkopplad via Tele2, ska ge oss svaret.

Publicerad: 12 maj 2023, 07:51


Hugo navigerar i Norra Djurgårdsstaden med hjälp av avancerad uppkoppling från Tele2. Foto: Tele2

Hemleverans är här för att stanna. Men i framtiden kommer leveranserna att behöva ske på ett mer hållbart och effektivt sätt.

”För att leda omvandlingen mot en mer hållbar logistik måste vi tänka annorlunda och dra nytta av ny teknik, till exempel autonoma fordon”, säger Pernilla Kolni, affärsutvecklare på PostNord, som under det senaste året har testat hemleveranser med den självkörande roboten Hugo från Hugo Delivery.

Historien om PostNord och Hugo är en berättelse om partnerskap, och om att använda ny teknik för sista milen-leverans. PostNord är det största logistikföretaget i Norden och Hugo Delivery är en start-up. Tillsammans vill de förbättra logistiken och ta sig an hållbarhetsfrågan. Med Tele2:s uppkoppling och IoT-lösning blir det möjligt.

I projektet har två pilotprojekt drivits parallellt: En vid Chalmers i Göteborg med fokus på logistik i campusmiljö, vilket pågår till och med juni. Och ett i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm där fokus ligger på hemleveranser i stadsmiljö. Det projektet avslutades i december 2022.

”De två piloterna har gett oss goda insikter i de olika möjligheter och utmaningar som kommer med att använda autonoma fordon i olika miljöer”, säger Pernilla Kolni.

Kan bidra till samhällstjänster
Förutom att revolutionera logistikbranschen kan en autonom IoT-robot som Hugo tänkas bidra aktivt till andra branscher eller samhällstjänster. Om Hugo kör fram och tillbaka, dag ut och dag in, skulle mycket data kunna samlas in och komma till nytta.

Stora logistiknätverk av autonoma fordon skulle kunna öppna upp nya affärsmodeller eller bidra med data till städer i deras strävan att bli hållbara. Data från Hugo och PostNord skulle exempelvis kunna användas som underlag för stadsplanering genom att studera trafikmönster, luftkvalitet och bullernivåer.

"Ju mer uppkopplad en stad blir, desto smartare blir den när vi kan vi få ut viktig information ur insamlade data. Det är här IoT kan bli riktigt viktigt för oss och för samhället. Men för att det ska bli verklighet behöver vi samarbeta med andra aktörer, exempelvis myndigheter och kommunstyrelser.", säger Pernilla Kolni.

Så passade Hugo in i stadsbilden
Huvudsyftet med projektet är att lära sig mer om autonoma fordon och om samspelet mellan människor och robotar, inte minst om kundupplevelsen av att använda dem.

”En av de största utmaningarna är att bemöta människors skepsis mot autonoma fordon”, menar Pernilla Kolni.

Hittills har flera intressanta observationer gjorts. Under ett test i Norra Djurgårdsstaden smälte Hugo in i gatubilden relativt obemärkt. Roboten körde fram och tillbaka på huvudgången och folk passerade som om den hörde hemma där. Inte ens hundar reagerade.

”Jag är rätt säker på att det naturliga rörelsemönstret som uppstod runt Hugo var ett resultat av att han körde långsamt och stannade så fort någon kom för nära. Det i kombination med hur han är designad, liten och vänlig, fick människor att känna sig trygga”, säger Pernilla Kolni.

Pernilla Kolni, affärsutvecklare på PostNord.


På Chalmers högskola är det intressant att se hur autonoma leveransrobotar kan hjälpa personalen. Här finns exempelvis en intern posttjänst där post och paket levereras till olika delar av campusområdet av intern personal. Nu får de hjälp av Hugo.

”Det finns en utbredd uppfattning att robotar helt kommer att ersätta människor – och så kan det i vissa fall bli - men de kan också vara ett hjälpmedel som underlättar vardagen för våra anställda som levererar post och paket”, säger Pernilla Kolni.

Bland det viktigaste med testerna har varit att lära sig mer och att bidra till en mer nyanserad syn på autonoma fordon, men också förståelse för begränsningarna, menar hon.

”Att kunderna är redo kan vi konstatera nu. De har inga problem alls med att ta emot leveranser av en robot, så länge det är smidigt och priset är rätt. Men tekniken och lagstiftningen kring ansvar och säkerhetsfrågor kopplade till trafikflöden behöver komma i kapp. Erfarenheter från andra länder visar att det kan bli stökigt och i exempelvis Tallinn har man fått backa och göra omtag. Här måste man tänka till och det finns mycket att lära”, konstaterar Pernilla Kolni.

Uppkopplingen en nyckelfaktor i hela projektet
För att autonoma fordon ska kunna köra sömlöst behövs en bra, pålitlig och heltäckande anslutning. Utan uppkoppling och IoT kommer Hugo ingenstans. Men även i fall där näten är väl utbyggda i stadsmiljön är uppkopplingen fortfarande den svaga länken.

”I våra testområden finns det mörka zoner där roboten stannar. Men det går att lösa genom att lägga till fler basstationer eller punkter”, säger Hugo Deliverys vd Carl Berge och förklarar att det bland annat har att göra med att vissa byggnader blockerar trådlös uppkoppling.

Skillnaden mellan en prototyp i ett pilotprojekt och ett skarpt läge är stor, konstaterar Carl Berge, men konstaterar också att skillnaden kommer att bli stor när 5G-nätet har rullats ut bredare.

En förutsättning för att autonoma leveranser ska fungera är helt enkel att städernas uppkoppling är tillräckligt bra och stabil för att hantera den nya tekniken.

”Exemplet visar på värdet av en stabil och förutsägbar trådlös digital infrastruktur.  Att vara säker på att någon vid behov kan ta över och fjärrstyra fordonet, vilket är nödvändigt i en lösning med autonoma fordon, ställer höga krav på säkerhet och uppkoppling och de kommer kunna mötas med 5G”, säger Linda Ekener Mägi, som är affärsutvecklare på Tele2 Företag som följer utvecklingen med stort intresse.

”Det är extremt spännande att vara med i ett så framåtlutat projekt. Inte minst för att vi själva lär oss vad som vad som kommer krävas av uppkoppling idag och i framtiden”, avslutar hon

LÄS MER: SÅ BIDRAR TELE TILL SAMHÄLLSNYTTA

Texten är en annons från Tele2 Företag