Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Adapteo

Popup-kliniker för massvaccination kan stå klara på tre dagar*

Sverige står inför en stor utmaning i samband med den stundande massvaccineringen. Hur vi klarar av den kommer avgöra när, och i vilken grad vi kan återgå till en mer normal tillvaro. Adapteo står beredda att på kort tid bygga säkra lokaler som kan användas vid vaccinering.

Publicerad: 7 april 2021, 07:46


Snart har svenska folket levt med covid-19 som en ständig, osynlig, följeslagare i ett helt år. Äntligen syns en ljusning vid horisonten i form av lovande vaccin. Men för att möjliggöra en säker massvaccination kommer det att behövas flexibla, yteffektiva vaccinationskliniker med en genomtänkt planlösning som tillåter att man kan passera en i taget utan att behöva mötas. Det här talar emot att använda många av vårdens befintliga lokaler som är svåra att anpassa för uppgiften.

– De lokaler vi använder för vaccinering måste vara lättillgängliga, för äldre med begränsad rörelse, för människor med funktionsvariationer och för alla som saknar bil och körkort. Lokalerna behöver vara trygga för de som vaccineras, men också utgöra en god arbetsmiljö för sjukvårdspersonal. Därför måste de vara uppvärmda, ha god ventilation och bra ljusinsläpp. Kort sagt uppfylla alla de normer och krav som man vanligtvis ställer på en nyuppförd byggnad, säger Camilla Hensäter, VD för Adapteo Sverige.


På Adapteo har man lång erfarenhet av att bygga flexibla, modulbaserade byggnader som på kort tid kan stå på plats för att fylla ett behov som plötsligt uppstår. De går enkelt att specialanpassa för specifika ändamål och de uppfyller alla krav som ställs på permanenta byggnader.

– Nyligen byggde Adapteo ”TestCenter Danmark Vest” i Skejby i Danmark på uppdrag av Statens Serum Institute. Det består av 50 sammanbyggda modulära enheter på sammanlagt 1500 kvadratmeter. Anläggningen byggdes på bara tre dagar och står nu klar att användas. Vi ser det som ett tydligt bevis på att vi kan hjälpa till och avlasta vården under svåra omständigheter, avslutar Camilla Hensäter.

* Så länge det finns ett godkänt bygglov och förutsatt att beställningen avser standardmoduler om maximalt 70 kvadratmeter, kommer popup-kliniken kunna levereras på tre dagar. Detta förutsätter även att vi har anpassningsbara byggnader i vårt lager då det vid stor efterfrågan kan påverka leveranstid. Elektricitets- och vattenanslutning skall också finnas tillgängliga för enkel anslutning.

Läs mer om Adapteos koncept för popup-kliniker

Texten är en annons från Adapteo