Annons från Parmaco

Dynamisk skolbyggnad blev lösningen för Knivsta kommun

Parmaco.

Under 2015 uppstod ett akut behov av skollokaler i Knivsta kommun. Lösningen? En anpassningsbar hyrlokal som ger alla intryck av att vara permanent. ”Detta är ett gediget hus som ser platsbyggt ut”, säger Lars Hedman, driftchef på Knivsta Kommunfastigheter.

Med ett bra geografiskt läge längs med järnvägen mellan Stockholm och Uppsala samt nära till Arlanda flygplats är inflyttningen till Knivsta väldigt hög. På vårterminen 2015 blev det tydligt att Alsike skola väntade fler elever än vad man hade kapacitet för. Kommunen hade planerat för fler elever och en permanent tillbyggnad var på gång, men nu blev det akut – redan till höstterminen behövdes en ny skola.

Parmaco valdes som leverantör och etablerade skolbyggnaden på bara tre månader. När höstterminen började stod Alsikes dynamiska skolbyggnad klar och redo att möta eleverna.

– Jag är väldigt imponerad av hur Parmaco kunde leverera så snabbt och att byggnaden var inflyttningsbar inom loppet av några månader – under sommaren dessutom. Det var en heroisk insats! Det märks att de vet vad de gör, de kan sitt hantverk, berättade Tomas Lindgren, projektchef på Knivsta Kommunfastigheter.

Anpassades efter nya behov

Skolbyggnaden var då 1 039 kvadratmeter stor och rymde åtta klassrum med grupprum, förråd, korridor, hiss och nio toaletter. Kontraktet på byggnaden skrevs för tre år. Men skulle tillväxten öka ytterligare och behoven ändras under hyrtiden kunde den dynamiska byggnaden lätt byggas till och anpassas efter aktuella behov – vilket nu också har gjorts.

Parmaco2

Vi möter upp Lars Hedman, driftchef på Knivsta Kommunfastigheter, på skolgården och han visar oss den helt nya tillbyggnaden. Lars Hedman har varit med under hela resan, från tillkomsten av den dynamiska skolbyggnaden till att den nu byggts till och blivit större.

Arkitektonisk kvalitet

Då liksom nu är stommen i trä, av gedigen finsk furu. Även fasaden och detaljer som trappor och räcken är i trä. Materialvalet ger byggnaden en lång livslängd med lite underhåll och har dessutom en mycket låg miljöpåverkan. Även detta ger byggnaden en arkitektonisk kvalitet, som om den vore permanent.

–  Vi får ofta höra att folk tror att det är en permanent byggnad. Detta är ett gediget hus som ser platsbyggt ut istället för den vanliga baracken. Tillbyggnaden håller samma fina stil och smälter väl in, säger Lars Hedman.

Vi får ofta höra att folk tror att det är en permanent byggnad. Tillbyggnaden håller samma fina stil och smälter väl in.

Den nya delen består av fyra klassrum och två grupprum fördelade på två våningar. Korridorerna uppe och nere binder samman påbyggnaden med resten av skolbyggnaden. Klassrummen är stora och ljusa tack vare stora fönster som ger ett generöst ljusinsläpp.

Dynamiska skolor i tid och rum

För Parmaco är det viktigt att kunna leverera lösningar som går att anpassa över tid då platsbehoven ibland är stora och plötsligt kan gå tillbaka till det normala igen.

– Alsike skola är ett bra exempel på vad vi menar med dynamiska skolor i tid och rum; nämligen hur man kan direktanpassa skolan efter de ändrade behov som uppstår under tidens gång. Med tanke på vår föränderliga omvärld ska kommunen inte bli fast med en lösning, utan man ska kunna anpassa den efter skiftande behov som ju oftast uppstår med tidens gång, säger Thomas Jansson, Sverigechef på Parmaco.

Parmaco3

En pojke som kommer ut från ett av klassrummen stannar till där vi står och fotar korridoren som förbinder det nya med det gamla. Vi passar på att fråga honom vad han tycker om skolan. Pojken som heter Edvin och är 11 år spricker upp i ett stort leende och säger övertygande ”Det är fräscht!”, sedan springer han vidare till nästa klassrum och nästa lektion.

Vill du veta mer om Parmacos satellitmodell och dynamiska byggnader? Läs mer här.

Fakta
Dynamiska byggnader – så funkar det

Parmaco designar och konstruerar skolbyggnader i gediget trä som smälter väl in i den omgivande miljön och de är tillverkade för att kunna hålla i upp till trettio år.

Byggnaderna uppfyller samma höga krav som i dag finns på permanenta hus, såsom krav på isolering, ventilation, värme, säkerhet och miljö.

Parmacos dynamiska byggnader kan anpassas över tid efter skiftande behov. Kostnaderna är däremot alltid förutsägbara.

Fakta
Det här är satellitmodellen

Den så kallade satellitmodellen utgår från att kommunen bygger ett grundbestånd av byggnader för kommunal service och att dessa permanenta byggnader sedan utökas med anpassningsbara hyrlokaler. Satelliterna kan sedan enkelt bytas ut över tid så att man hela tiden har den ytan som man behöver, varken mer eller mindre. Modellen passar både för nybyggnationer och befintliga byggnader.

Annons

Hela den här sidan är en annons från Parmaco.
Den är inte skriven av Dagens Samhälles redaktion.