Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag23.04.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Innehåll från Oracle

Oracle ser behovet att transformera offentlig sektor digitalt

Ett föråldrat systemlandskap försvårar den digitala transformationen inom offentlig sektor. Med en övergång till en plattformsbaserad IT-miljö skulle beslutsgrunden kunna stärkas samtidigt som effektiviteten ökar och kostnaderna minskar.

Publicerad: 6 april 2021, 14:39


Att välja rätt väg i den digitala transformeringen är direkt avgörande för det framtida avtryck offentlig sektor vill göra.

I den ranking som OECD publicerade hösten 2020 av medlemsstaternas arbete med digitalisering av den offentliga sektorn placerade sig Sverige först på 33 plats. En av anledningarna till Sveriges blygsamma placering är att det i många organisationer helt saknas en tydlig genomarbetad strategi kring digitalisering. Nästan samtliga organisationer har en existerande styrmodell på plats men styrningen av den digitala infrastrukturen är oftast inte en del i de beslut som fattas ute i verksamheterna.
Enligt Peter Hedberg, HCM Applications Sales Executive på Oracle och specialiserad på HR, lön och ekonomi, står offentlig sektor i Sverige inför ett vägskäl med två valmöjligheter. Antingen en fortsättning på inslagen väg med fortsatt digitalisering via RPA, E-tjänster och andra stöttande lösningar av en föråldrad IT-miljö. Alternativt så inser man att det är dags för en förändring och vågar möta framtiden. Styrningen av den digitala infrastrukturen bör vara en del i alla strategiska beslut kring verksamhetsnära system och det bör finnas resurser för att fokusera på innovation istället för underhåll av dagens lösningar.
– Vi är väl medvetna om att de allra flesta organisationer inom offentlig sektor har ett tungt digitalt arv att hantera. Men om Sverige skall avancera på rankingen så måste man identifiera problemen med de systemlösningar som används idag, förstå hur man med hjälp av modern teknik kan tänka innovativt samt förstå vikten av att investera i ny teknik, säger Peter Hedberg.

Peter Hedberg, Oracle.


Plattform för masterdata

Peter Hedberg menar att vi med hjälp av modern teknik redan idag avsevärt kan förändra balansen mellan de resurser som krävs för förvaltning och de som tillåts läggas på innovation.
– Vi vet att åtkomsten till data via öppna, säkra och intelligenta IT-plattformar är nyckeln till att stödja den digitala transformationen. När fokus hamnar på hur data kan stödja verksamheten istället för hur man skall underhålla gamla processer, det är först då man kan börja räkna på hur mycket det kostar att vara nummer 33 på rankingen, säger Peter Hedberg.
Med en molnbaserad plattform för masterdata kan verksamhetsområdena HR och ekonomi redan nu påbörja sin digitala transformation och begränsa det digitala arvets belastning.
– Det innebär att all data finns på ett och samma ställe och att när datan uppdateras så sker det simultant i alla system. I en kommun eller region har därmed alla verksamheter tillgång till samma, korrekta persondata vilket ger dem det som kallas ”end to end”-processer. Det betyder att alla har tillgång till all nödvändig data och kan fatta rätt beslut i varje steg längs vägen. Det kommer att öka produktiviteten och minska kostnaderna i en tid då det aldrig har varit större tryck på statliga resurser, säger Peter Hedberg.

Attraktivare arbetsgivare
En gemensam plattform för all data kommer inte bara underlätta och effektivisera arbetsflöden och processer utan ge medarbetarna en användarupplevelse som touchar mot hur de idag exempelvis använder sig av sociala medier enligt Peter Hedberg.
– En av de stora utmaningarna inom offentlig sektor är kompetensförsörjningen. Behovet av ny arbetskraft de kommande fem åren främst inom välfärden är stor och lägg därtill att offentlig sektor har en personalomsättning på 10,5 procent. Om vi istället kan börja jobba med att utveckla och engagera våra medarbetare från dag ett så främjar vi att nästa steg i karriären sker inom den egna organisationen. Då har vi löst stora delar av den kompetensutmaning som finns. Att välja rätt väg i den digitala transformeringen är direkt avgörande för det framtida avtryck offentlig sektor vill göra, säger Peter Hedberg.

Fakta: Oracle HCM Cloud

  • Oracle Cloud Human Capital Management (HCM) är en helhetslösning inom HR för offentlig sektor i Sverige.

  • En framtidssäker plattform som gör det möjligt för organisationer att innovera snabbare och enkelt anta ny teknik som digitala assistenter, AI, ML, blockchain och Internet of Things.

  • En användarupplevelse oavsett om man använder HR-, ekonomi, budget eller prognos.

  • Oracle HCM Cloud stödjer en komplett digital HR-transformation för privat såväl som offentlig sektor. Globalt har Oracle HCM mer än 3 000 kunder varav ca 500 är inom offentlig sektor.

  • Oracle investerar över 60 miljarder SEK årligen i utvecklingen av Cloud vilket har resulterat i över 18 000 olika patent inom innovation.

  • Mer än 9 500 produktuppdateringar distribuerades förra året och utav dem kommer 80% efter feedback från kunderna.

  • Erkänd av Gartner som ledande inom Cloud HCM, Cloud Core Financial Management och Enterprise Performance Management.

  • Högsta leverantörsbetyg av kunder enligt IDC SaaS View Survey, 2018.

  • Oracle Cloud HCM-kunder har uppnått ett brett spektrum av fördelar inom operativ effektivitet, HR-processmodernisering och affärsfunktion, enligt Oracle Value Realization Cloud HCM Benchmark Report, 2018.

Läs mer om Oracles lösningar för HCM här

Texten är en annons från Oracle