Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Visiba Care

Ökad digital välfärd genom Visiba Care

Genom Visiba Care får invånare en smidig tillgång till kommunens tjänster. Samtidigt ökar den digitala välfärden när kommuner ges förutsättningar att utveckla fler digitala erbjudanden och tjänster. – Som invånare ställer vi höga krav på digitala lösningar idag, och kommunerna behöver sänka trösklarna, säger Andreas Möllås, ansvarig för Visibas kommunsatsning.

Publicerad: 27 januari 2022, 11:00


Visibas digitala tjänster anpassas helt för respektive kommun och är enkla att implementera. Foto: Visiba Care

Visiba Cares innovativa, digitala plattform används redan i mer än hälften av landets regioner. Visiba Care för kommuner tar nästa steg i att förenkla mötet med invånarna. Med hjälp av skräddarsydda tjänster för exempelvis socialtjänst och elevhälsa kan den som söker kontakt med kommunen göra det mer på sina villkor – närsomhelst och med hjälp av mobil eller webbläsare. Trösklarna sänks, dörrarna öppnas.

– Det har varit mycket diskussioner den senaste tiden om vad digitalisering egentligen innebär för offentlig sektor. Många kommuner har främst fokuserat på intern effektivisering och kanske inte så mycket på invånarnytta. Nu kan vi hjälpa kommunerna att skapa ett mer konkret värde för just invånarna, säger Andreas Möllås.

Andreas Möllås, ansvarig för Visibas kommunsatsning. Foto: Visiba Care


Flexibla lösningar

Nyttan för individen, enkelhet och att hjälpa till med det så kallade livspusslet, är kärnan i tjänsterna. För kommunerna blir Visiba möjliggöraren, vägen till att möta invånarnas krav på digital tillgänglighet. I dag finns det redan ett stort ekosystem av olika digitala tjänster. Samtidigt finns det behov att samla de olika tjänsterna och att tillgängliggöra dessa för invånaren. Detta möjliggörs genom Visiba Care – och det går att komma igång snabbt.

– Tjänsten är enkel att implementera och sedan kan man testa sig fram. Det går exempelvis att börja i en mindre skala för att sedan steg för steg bygga på tjänsten.

Flexibilitet och användarvänlighet utgör kärnan i Visiba Care. Gränssnittet designas helt och hållet efter kommunens grafiska riktlinjer och krav på tillgänglighet. Kommunen sätter sedan själv upp digitala ingångar till olika verksamheter, anpassat efter respektive verksamhets förutsättning och specifika behov.

– Genom att invånarna kan göra mycket mer själva, som att t.ex. kunna boka möten och fylla i digitala formulär, så frigörs resurser som kan läggas på kärnverksamheten, säger Andreas Möllås.

Respekt för invånarnas tid
Visibas innovativa plattform har flera olika användningsområden. Exempelvis:

  • Socialtjänsten i mobilen. En ny, enkel och säker väg att mötas och samverka gör det mindre svårt för invånare att söka hjälp.

  • Digital första kontakt med äldreomsorgen. Förenklar för individer och närstående i dialog eller ansökan om hemtjänst eller äldreboende.

  • Säkra digitala möten för hemsjukvård. Skapar förutsättningar för ökad kontinuitet och bättre samverkan runt varje vårdtagare. Tjänsten hjälper kommunen i omställningen till en god och nära vård.

  • Elevhälsa online. Ger elever en snabb första kontakt med skolsköterska eller kurator, i den kanal de dagligen använder – mobilen.

Att sänka trösklarna och göra det enklare för invånarna att kontakta kommunen är också en hållbarhetsfråga. Fysiska dokument ersätts av digitala och det finns förstås mycket resande att spara in på.

– Men kanske framför allt handlar det om att ha respekt för invånarnas tid, menar Andreas Möllås. De ska inte behöva lägga ner mer tid än nödvändigt på att resa, leta efter information eller sitta i telefonköer.

Fakta: Visiba Care
Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar Visiba Care digitala lösningar för dagens och morgondagens individer. Visiba Care för kommuner ger invånare en smidigare väg in till kommunens viktigaste tjänster. Med hjälp av flexibla funktioner som kommunen själv styr kan medarbetare sätta upp och stänga av flöden på verksamhetsnivå i realtid. Det möjliggör bland annat:

  • En användarvänlig tjänst där invånare lätt hittar rätt och kan få hjälp och stöd digitalt.

  • Låt invånarna ta del av digital välfärd på det sätt som passar dem.

  • Mer än bara säkra videomöten – påminnelser, formulär, meddelanden och mycket mer.

Vill du veta mer om Visibas tjänster för kommuner? Läs mer här!

Texten är en annons från Visiba Care