Annons från Offentliga Rummet

”Offentliga Rummet ger stöd i det dagliga arbetet”

Digitaliseringens utmaningar och möjligheter är ett av huvudspåren på årets upplaga av tredagarskonferensen Offentliga Rummet. ”Det handlar om att säkra välfärden, finansiellt men också innehållsmässigt”, säger SKL:s vd Vesna Jovic.

Den 10-12 juni är det dags, den här gången i Västerås. Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar att tillsammans skapa en smartare välfärd. Här lyfts de stora nationella strategiska frågorna fram och här synliggörs exemplen på hur offentlig sektor kan samarbeta över gränser och på lyckad verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. 

– Det är en mycket uppskattad konferens. Många söker sig till Offentliga Rummet för att hitta stöd i sitt dagliga arbete, säger Vesna Jovic, vd på Sveriges Kommuner och Landsting som arrangerar konferensen tillsammans med Västerås stad, Vinnova, Inera och SKL Kommentus. 

Tre stora utmaningar 
Att just söka stöd och upprätta samarbeten över gränserna är en förutsättning för att möta den demografiska utveckling som vi står inför, enligt Vesna Jovic. 

– Vi känner redan av det här, men det kommer bara att stegra framöver. Den närmaste tioårsperioden kommer vi ha 19 procent fler barn och unga och 44 procent fler som är 80 år eller äldre. Samtidigt blir vi bara 6 procent fler i arbetsför ålder. Tidigare har vi varit i demografisk balans, men med den här utvecklingen uppstår en helt ny situation. 

Den demografiska förändringen är förstås grunden till många föreläsningar, samtal och workshops under Offentliga Rummet. 

Vesna Jovic pekar på tre utmaningar som, med hjälp av gemensamma krafter, måste lösas:
  • Kompetensförsörjningen.
  • Den långsiktiga finansieringen. 
  • Digitaliseringen. 

Mänskliga krafter för värdeskapande insatser 
Digitaliseringen är en utmaning, men också en enorm möjlighet, inte minst för att lösa den första av punkterna som Vesna Jovic listar: kompetensförsörjningen. 

– Ja, man behöver inte direkt vara rädd för att maskinerna ska ta över längre. Vi behöver digitalisera och automatisera och använda de mänskliga krafterna till värdeskapande insatser, säger hon. 

För tio år sedan fanns det ett fåtal bristyrken inom offentlig sektor. I dag finns det ett fåtal yrken som inte har kompetensförsörjningsbrist. Samtidigt har invånarna väldigt höga förväntningar på den digitala utvecklingen inom välfärden. 

– Vi har gjort mätningar som visar att bara en av fyra tycker att vi lever upp till de förväntningar som finns i dag, när det kommer till att exempelvis hantera sina ärenden på nätet. Det går inte heller att peka ut specifika områden som är eftersatta. Det finns digitala tjänster inom de flesta av våra verksamhetsområden, men många är inte fullt utbyggda. 
Trycket som skapar förändring 

Utmaningarna är som bekant tuffa, men Vesna Jovic är hoppfull. Och hon ser mötesplatser som Offentliga Rummet som en viktig del av utvecklingen. 

– Jag tror att det finns en digitaliseringsstress och det är bra. När man känner att man inte kan rekrytera uppstår ett läge där det måste till innovationer. Det måste till ett tillräckligt tryck för att skapa förändring, man måste tvingas att agera, säger hon. 

– Det är därför det är så viktigt att besöka exempelvis Offentliga Rummet och ta del av vad andra har gjort, att vi lär oss av varandra. Att komma på allting själv är en omöjlighet. 

Offentliga Rummet är till för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering. Läs mer på offentligarummet.se

Fakta
Offentliga Rummet 

Offentliga Rummet är offentlig sektors viktigaste konferens om digitalisering. Mötesplatsen ger förutsättningar att tillsammans skapa en smartare välfärd. 
Årets upplaga arrangeras i Aros Congress Center i Västerås den 10–12 juni. Bland de medverkande märks bland andra energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, DIGG:s generaldirektör Anna Eriksson, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och den brittiske futuristen Ben Hammersley.

Du hittar hela programmet på offentligarummet.se 

Hela den här sidan är en annons från Offentliga Rummet.
Den är inte skriven av Dagens Samhälles redaktion.

Publicerad: 10 maj 2019 kl 15:16
Uppdaterad: 10 maj 2019 kl 15:28

Skribent

David Stark