Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Flexator

Nytt ramavtal förenklar upphandling av förskolor

Ett nytt ramavtal gör det enklare för kommuner att beställa nyckelfärdiga förskolor av hög kvalitet. Flexator är den enda leverantören i tilldelningsbeslutet som har fått med två produkter – förskolorna Lekistan och Pilabo.

Publicerad: 7 april 2021, 12:13


Flexators förskolekoncept Pilabo bygger på flexibilitet samt logiska och tydliga samband, som har stimulerande rum för både barn och personal.

Behovet av förskolor beräknas vara fortsatt stort fram till år 2026. Men att projektera och upphandla förskolor kräver mycket tid, resurser och specialistkompetens.
Sveriges Kommuner och Regioner och SKL Kommentus har därför upphandlat ett ramavtal som låter kommuner beställa nyckelfärdiga förskolebyggnader, inklusive grund, av hög kvalitet till ett lågt pris. Ramavtalet förenklar för kommunerna på flera sätt:

  • Säkerställd hög kvalitet. Kravställningsarbetet har gjorts med en referensgrupp med över 20 bidragande kommuner och bolag.

  • Tidssparande. Byggnaderna är färdigprojekterade. Kommunen kan direkt fokusera på att beställa bygglovshandlingar.

  • Avtalet sparar pengar. Ramavtalet är nationellt och framtaget i tuff konkurrens vilket gör att dessa konceptbyggnader bedöms ha en lägre kostnad än unikt projekterade förskolor.

– Processen med framtagandet av kravspecifikationen och metoden för utvärdering av oss som leverantörer är verkligen genomarbetad. Kommunernas möjlighet att välja antingen att avropa en färdig konceptförskola alternativt göra en förnyad konkurrensutsättning har väldigt många fördelar för båda parter, säger Krister Landén, affärschef på Flexator.

Flexator bygger förskolor för alla
Förskolan ska, enligt Flexators synsätt, ses utifrån tre perspektiv: barnens, personalens och samhällets. De lekfulla miljöerna är inte minst viktiga för barnens utveckling och lusten att lära. Barnen ska på sin förskola ha möjlighet att utforska och utmana sig själva, och samtidigt känna såväl trygghet som integritet.
– För personalen ska förskolan vara en trygg arbetsplats där det finns möjlighet för kreativ pedagogik. Genom att känna sig säker i sin arbetsmiljö och verka i rum som stärker den pedagogiska verksamheten ska personalen kunna fokusera på det viktiga – sin egen och barnens hälsa, fortsätter Krister Landén.
Utifrån samhällets perspektiv är det två aspekter som står överst på agendan – hållbarhet och flexibilitet. Kommunernas behov av skol- och förskolebyggnader kan snabbt förändras. Det betyder att en byggnad måste kunna anpassas efter behov genom att ha en flexibel planlösning, men också kunna expanderas eller byggas om eftersom behov kan förändras över tid.

I förskolekonceptet Lekistan står lusten att lära och modet att utforska alltid i centrum.


Förskolorna Lekistan och Pilabo

Flexator är den enda leverantören i SKR:s tilldelningsbeslut som har med två olika produkter inom ramavtalet. Förskolorna Pilabo och Lekistan präglas båda av stor variationsrikedom, flexibilitet och hög kvalitet. Genom ett antal tillval ger de möjlighet för respektive kommun att anpassa byggnaderna utifrån sina behov. Båda går att utforma på flera olika sätt, beroende på krav och önskemål.
Pilabo har en enkel, men samtidigt lekfull gestaltning där grundutförandet är i trä eller skivmaterial. Förskolekonceptet bygger på flexibilitet samt logiska och tydliga samband, med stimulerande rum för både barn och personal.
Lusten att lära och modet att utforska står alltid i centrum i Lekistan. I de mångsidiga och tillgängliga miljöerna finns verktyg för alla barn att undersöka, förstå och använda sin omgivning.
– Vi är väldigt stolta över våra två nya konceptförskolor som vi tagit fram tillsammans med Yellon och Tengboms. Med sina två olika arkitektoniska framtoningar ser vi fram emot att som en erfaren samhällsbyggare leverera många kvalitativa förskolor i olika miljöer runt om i landet, avslutar Krister Landén.

Läs mer om ramavtalet och hörskolorna Pilabo och Lekistan här!
 
Fakta: Om Flexator
Flexator utvecklar, tillverkar och bygger nyckelfärdiga skolor, kontor och boenden i trä – och tar den traditionella byggprocessen och anpassar den till ett industriellt flöde.

Flexator är en del av Adapteo Group, noterade på Nasdaq Stockholm. År 2019 uppgick Adapteo Groups omsättning till 216 miljoner euro.

Läs mer

Texten är en annons från Flexator