Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Siemens

Ny plattform minskar energianvändningen

Jönköpings kommun har upphandlat en digital plattform av Siemens för att integrera alla kommunägda fastigheter i en och samma smarta infrastruktur. Målet är att kraftigt minska fastigheternas energianvändning.

Publicerad: 8 september 2021, 08:40


Jönköpings kommun har högt ställda mål inom bland annat klimat, energi och trygghet. Plattformen Desigo CC hjälper kommunen att nå målen.

– Vi är imponerade av Jönköpings kommuns ambitioner och tacksamma för förtroendet att få hjälpa till med kommunens digitaliseringsresa. Bostäder står för uppskattningsvis 40 procent av Sveriges totala energianvändning, och den måste minska kraftigt om Sverige ska nå sina klimat- och energimål. Då är kommunerna med sina stora fastighetsbestånd helt avgörande, säger Andreas Finnstedt, landschef för Siemens Smart Infrastructure i Sverige.

Energieffektivisering
Den digitala plattformen Desigo CC, kommer att ge nya samordningsmöjligheter för Jönköpings kommun, bland annat när det gäller säkerhets- och trygghetssystem som exempelvis brandlarm. Genom att samla alla informationsflöden i en gemensam plattform kommer kommunen också kunna göra avancerade analyser för energieffektivisering och -optimering.

– Den plattform som vi bygger nu öppnar upp helt nya möjligheter. Oavsett vilka frågor Jönköpings kommun vill prioritera i sitt fastighetsbestånd så kommer man att ha väldigt goda förutsättningar med all data samlad och strukturerad, säger Tomas Ek, Siemens projektledare i Jönköping.

Lägre kostnader
Plattformen har upphandlats av Jönköpings kommun enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Den byggs med flexibel och enhetlig teknik som kommer att vara öppen för att integreras med andra system. Det kommer också att vara möjligt att bygga på ytterligare funktioner när nya behov uppstår med tiden. Underhålls- och uppgraderingskostnader kommer att bli betydligt lägre än i dagsläget.

– Vi är stolta över att ha tagit det här steget. Det möjliggör för oss att utveckla och optimera våra fastigheter samtidigt som vi kan förvalta dem så billigt som möjligt med hög bibehållen komfort för Jönköpings invånare. Kommunen har högt ställda mål inom bland annat klimat, energi och trygghet som den här plattformen kommer att hjälpa oss att nå, säger Michael Alm, projektledare på Jönköpings kommun.

Framtiden för strömförsörjningen
Sveriges klimat- och energimål innebär att energianvändningen ska vara 50 procent effektivare till 2030 jämfört med 2005, i förhållande till BNP. Sveriges elproduktion ska vara förnybar år 2040 och de klimatpåverkande nettoutsläppen ska vara nere på noll senast 2045.
När Jönköpings Kommun vill ta nästa steg i övergången till en förnybar och fossilfri energiproduktion är förutsättningar på plats för ett smart nät, Smart Grid.

– Vi på Siemens tror att det smarta nätet är framtiden för vår strömförsörjning. Det ökar tillförlitlighet, effektivitet och säkerhet i elsystemet och bidrar till lönsamhet med hjälp av teknik som automatiskt anpassas efter tillgång på billig och förnybar el säger Viktor Persson, energispecialist på Siemens.

Läs mer om Desigo CC här.

Texten är en annons från Siemens