Annons från Nordbygg

Så blir du en bättre beställare

Nordbygg.

Beställarrollen i byggsektorn blir allt mer komplex. Det fordras goda kunskaper inom teknik och hållbarhet för att initiera de byggprojekt som ska prägla Sveriges framtid. På Nordbygg möts hela branschen för att utbyta viktiga insikter.

I skenet av de ambitiösa globala mål för hållbar utveckling som FN har tagit fram för 2030, har bygg- och fastighetsbranschen en hel del hemläxa att göra. På Nordbygg i april samlas den växande sektorns representanter för att ta del av nyheter, trender och innovationer.

Ett exempel på den spännvidd och det nytänkande som frodas på mässan är byggandet av Sveriges första fossilfria förskola, som planeras av Göteborgs stad och

Lokalförvaltningen inför stadens 400-årsjubileum om tre år. Det unika med satsningen är att man genom en öppen hearing samlar in förslag och synpunkter från branschen – en slags crowdsourcing-övning som kan bana väg för andra, liknande projekt.

Kreativt samarbete är ett måste

Just den här typen av samverkan inom hållbarhetsarbete är själva essensen av affärsnyttan som finns att hämta på Nordbygg.

– Med nya klimatlagar och den nya arkitekturpolitiken som presenterats står det tydligt att framför allt beställare inom offentlig sektor måste visa gott föredöme när det gäller hållbarhet. Politiken kräver att de skärper sina kravspecifikationer på hur vi ska bygga i framtiden, säger Elise Grosse, arkitekt och utvecklingsansvarig för hållbarhet på White.

Men för att det ska fungera krävs mötesplatser där ny kunskap kan förmedlas.

– Det är viktigt att den offentliga beställaren är nära arkitekten och materialleverantören – dessa tre måste vara kreativa tillsammans för att kunna välja klimatneutralt och tänka cirkulär ekonomi, fortsätter Elise Grosse.

Magnus Everitt är energiexpert på bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen, som med 3 700 medlemmar i ryggen står värd för en del aktiviteter under mässan på scenen Energismart Beställare.

– Inom offentlig sektor och kommunala bolag kanske man inte gör nya beställningar så ofta, och då löper man risk att tappa en del av sin kompetens på området, säger Magnus Everitt.

Han menar att det därmed blir ännu viktigare att besöka en mötesplats som Nordbygg. – Vi måste kunna enas om vad som är hållbart och inte, samt vilken teknik som kommer att finnas tillgänglig framöver. Beställarna måste utbilda sig och hålla sig uppdaterade. Det är rent slöseri med skattepengar om man investerar i gammal teknik.

Även Fredrik Drotte, stadsutvecklingsansvarig på ÅWL Arkitekter, ser beställarkompetensen som central för att säkerställa en hållbar utveckling.

– Att skapa sig god förståelse för branschen är kanske mässans viktigaste uppgift i mina ögon. Det är en myt att man kan köpa sig till kompetens via konsulter. Utan intern kompetens är det svårt eller omöjligt att formulera rätt frågeställning, säger han och fortsätter:

– Som kommun måste man i dag vara en attraktiv arbetsgivare för att locka till sig rätt kompetens. Kommuner är fantastiskt häftiga platser att jobba på, mitt i händelsernas centrum. Mässan kan vara ett effektivt sätt att nå ut till branschen.

Digitalt fokus för framtiden

Peter Söderberg är projektchef för Nordbygg. Han menar att det är betydligt mer än ”bara” en byggmässa.

– Arenan är en unik möjlighet att tidseffektivt ta för sig av allt som är aktuellt inom bygg och fastighet. Kunskapsutbudet är mycket stort, och den här koncentrationen av tjänster, produkter och kunskap på ett och samma ställe ger en fantastisk överblick av vad som finns och vad som är på gång i framtiden, säger han.

Just framtidsperspektivet, menar Peter Söderberg, är viktigt för beställare eftersom ett byggprojekt kan ta många år från plan till verkställande.

– Att samarbeta med branschen som man gör med den fossilfria förskolan i Göteborg tycker jag är ett tydligt tecken i tiden.
 

Fakta
Utbyte av kunskap och erfarenheter

På Nordbygg samlas materialleverantörer, byggentreprenörer, arkitekter, fastighetsägare, beställare och beslutsfattare för att utbyta kunskap och erfarenheter.

I år är hållbarhet, energieffektivisering och digitalisering viktiga ämnen som genomsyrar seminarieprogram och paneldebatter.

 

Annons

Nordbygg äger rum vartannat år på Stockholmsmässan, i år den 10–13 april. Det är Nordens största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen, med 900 utställare och närmare 50 000 besökare. Vid förhandsregistrering är inträdet gratis, i dörren kostar det 250 kronor. Läs mer på www.nordbygg.se