Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från City Network

Molntjänst med full regelefterlevnad

Molntjänster är ett bra alternativ för verksamheter som ställer höga krav på sin digitala infrastruktur. Men det gäller att vara uppmärksam vid valet av leverantör. Alla leverantörer följer nämligen inte svenska och europeiska lagar.

Publicerad: 7 april 2021, 11:34


”Många internationella IT-jättar bygger på en global operativ modell som fungerar i USA men inte i Europa. Därför bygger vi för Europa och de regler som vi har här”, säger Johan Christenson, vd City Network.

Allt fler verksamheter väljer att lägga sin digitala infrastruktur i molntjänster. Att låta en extern aktör leverera program, dokument och datalagring är en enkel och smidig lösning för att få tillgång till skalbara, säkra och kostnadseffektiva IT-tjänster som i många stycken är helt nödvändiga.
– I samhället pågår en ständig digital transformation och de flesta verksamheter har påbörjat den resan eller till och med kommit en bit på vägen. Men för att kunna ta sig igenom den digitala transformationen så behöver en verksamhet automatisera sin infrastruktur och automatisering, i sin tur, är ett måste för att kunna driva innovationen i verksamheten framåt, säger Johan Christenson, vd City Network.

Aktuella lagkrav
City Network, med huvudkontor i Karlskrona, har allt sedan starten erbjudit sina kunder molntjänster byggda på öppen källkod och baserade på svenska och europeiska lagar och värderingar. De primära kunderna är verksamheter som ställer höga krav på informationssäkerhet och hantering av personuppgifter men som samtidigt inte vill göra avkall på sin innovationsförmåga inom ramen för sin digitala transformation.
– Vår molntjänst Compliant Cloud riktar sig till kunder vars verksamhet kräver full regelefterlevnad, till exempel myndigheter, förvaltningar och företag inom bank- och finanssektorn. Vi har den allra högsta regulatoriska nivån med rätt datacenter, rätt accesser på den fysiska sidan och vi har nio olika ISO-certifieringar. En verksamhet som använder Compliant Cloud kan därmed köra sin innovationsresa och skapa nya tjänster och samtidigt vara trygg i att alla tjänster som skapas inom ramen för Compliant Cloud lever upp till aktuella lagkrav och regler, säger Johan Christenson.

Öppen källkod
Compliant Cloud bygger på öppen källkod vilket ger kunderna möjlighet att forma sin IT-infrastruktur efter just de behov som verksamheten har för stunden.
– Att vi jobbar med öppen källkod innebär även att vi inte sitter och betalar stora licensavgifter vilket i sin tur gör att vi kan erbjuda våra tjänster till ett attraktivt pris, säger Johan Christenson.
Systertjänsten Compliant Office är uppbyggd enligt samma principer som Compliant Cloud. Här erbjuds kunder ett heltäckande officepaket som följer alla europeiska lagar, från GDPR och NIS till OSL.
– Compliant Office har inbyggd regelefterlevnad och medarbetarna i verksamheten kan maila, chatta och delta i videokonferenser med vetskapen att alla regelverk efterlevs, säger Johan Christenson.

Olaglig lagring
Under de senaste åren har ett flertal nya lagar introducerats som påverkar hur data får lagras och överföras. City Network anpassar kontinuerligt sina tjänster efter gällande lagar i Europa.
– Många internationella IT-jättar bygger på en global operativ modell som fungerar i USA men inte i Europa. EU-domstolens ogiltigförklarande av Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA innebär därför att GDPR-data i en amerikansk molntjänst faktiskt är olaglig. I takt med att den digitala utvecklingen går framåt kommer vi att få nya lagar och ramverk och det är viktigt att vi följer dem. Därför bygger vi för Europa och de regler som vi har här, säger Johan Christenson.

Fakta: IT-infrastruktur med inbyggd regelefterlevnad
City Network är en del av Iver och erbjuder IT-infrastruktur som säkerställer att kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och GDPR. City Networks tjänster finns tillgängliga från fler än 20 datacenter i hela världen.

Läs mer om City Networks tjänster

Texten är en annons från City Network