Annons från Microsoft

Tre nycklar till det smarta, hållbara samhället

Hur kan vi hjälpas åt att bygga en modern offentlig sektor, rustad för framtidens utmaningar? Det är huvudfrågan under fyradagarseventet Det digitala samhället.

Den 8-11 april bjuder Microsoft och några av företagets samarbetspartners in till eventet Microsoft Pivot: Det digitala samhället

– Det kommer bli en vecka fylld av inspiration, nätverkande och samtal kring hur vi kan skapa smarta och hållbara samhällen, säger Magnus Forsberg, affärsutvecklingsansvarig för kommuner och myndigheter på Microsoft.

Eventet är gratis och hålls på Microsofts svenska huvudkontor i Kista. Som besökare kan du delta alla dagar eller den dag som passar just din arbetsroll. En sak är dock säker – programmet är fullspäckat.

– Bakgrunden till initiativet är egentligen att skapa förutsättningar att accelerera digitaliseringen i samhället. Det är uttalat att Sverige ska vara ledande inom området, men samtidigt ser vi diskussioner och uttalanden som snarare bromsar och hämmar digitaliseringen, menar Magnus Forsberg.

Om vi ska koka ner det digra programmet till tre punkter så hittar vi också tre nycklar till det smarta, moderna och hållbara samhället.

1. Delad data och personlig integritet
– Man kan inte längre se sig själv som en ensam leverantör eller beställare. Man måste hitta forum där man tillsammans driver verksamhetsförändringen. En agil utveckling av samhället och städer kräver tydliga partnerskap där alla får vara med, säger Magnus Forsberg.

Sveriges offentliga sektor sitter idag på en enorm mängd data, ”en skatt” enligt Magnus Forsberg. Den används dock inte i den omfattning som den skulle kunna. Bromsar utvecklingen gör bland annat frågorna som är kopplade till den personliga integriteten.

– Det samma gäller frågan om AI, som vi kommer lyfta under första dagen på eventet. Det görs lite provskott här och där, men vi ser att det behöver hända mycket mer och här behöver verksamheterna vara mer nyfikna och driva på utvecklingen.

2. Framtidens preventiva vård
Just användande av data från flera källor och även AI är nyckeln till framtidens preventiva vård, vilket kommer att diskuteras på eventets fjärde dag. Utmaningarna är välkända: demografiförändringarna, en högre andel kroniskt sjuka, behovet av vård i hemmet bland annat.

– Ju mer insikt vi har om olika sjukdomstillstånd desto tidigare kan vi identifiera händelseförlopp och agera därefter. Det här kräver data från olika håll och det är förstås känsligt och väldigt mycket kopplat till den personliga integriteten, men vi måste verkligen gå åt det här hållet.

3. Accelererad digitalisering
Sverige behöver öka takten, menar Magnus Forsberg som i dag är oroad över att utvecklingen går i motsatt riktning.

– Utvecklingen har bromsats in efter ett par uppmärksammade händelser med dataläckage. Molnlösningarna har fått ta mycket skuld för detta, men det är felaktigt. Det är i hanteringen av lösningarna det har brustit, säger han.

– Samtidigt finns det en osäkerhet kring vilket lagrum som gäller. Det lägger ett skimmer över utvecklingen som inte är gynnsamt. Många är rädda för att göra fel. Ett av passen under veckan är en panel där vi samlat branschledare och experter för att resonera i frågeställningen.

Två av eventdagarna handlar om hur vi kan accelerera digitaliseringen. Den 10 april kommer Microsoft Sveriges VD Hélène Barnekov och Erik Sandström, direktör för Arbetsförmedlingen Direkt, bland annat att dela med sig av sina tankar kring det digitala ledarskapet.

– Digitaliseringen är en förändringsresa och vi behöver ledare som är tydliga med sin vision och ambition. Våra ledare måste visa att de vill vara med och driva  förändringen och skapa en innovationskultur där medarbetarna har mandat, kompetens och mod att driva dessa förändringar avslutar Magnus Forsberg.

Vill du vara med och accelerera digitaliseringen i Sverige? Eventet Microsoft Pivot: Det digitala samhället är kostnadsfritt. Läs mer och anmäl dig här!

Fakta
Programmet

Microsoft Pivot: Det digitala samhället hålls den 8-11 april på Microsofts huvudkontor i Kista. Så här ser programmet ut i korthet:

8 april 
Tema: Tillsammans för hållbara och smarta samhällen
Keynote Speaker: Göran Lindsjö, senior AI-rådgivare, Governo AB

9 april
Tema: Dags att accelerera Sveriges digitalisering
Keynote Speaker: Åsa Zetterberg, senior rådgivare och talare

10 april
Tema: Dags att accelerera Sveriges digitalisering
Keynote Speaker: Hélène Barnekow, VD Microsoft Sverige, och Erik Sandström, CDO Arbetsförmedlingen

11 april
Tema: Vård- och omsorgsverksamhet i förändring
Keynote Speaker: Mouna Esmaeilzadeh, läkare, neuroforskare och entreprenör

Följ eventet i sociala medier via #pivotdigitalasamhallet 

Hela den här sidan är en annons från Microsoft.
Den är inte skriven av Dagens Samhälles redaktion.

Publicerad: 22 mars 2019 kl 11:52
Uppdaterad: 29 mars 2019 kl 10:44

Skribent

David Stark