Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Masimo

Masimo lägger till telemedicin till Masimo SafetyNet® Teleövervakningssystem

Plattformen för patienthantering kombinerar kliniskt beprövad kontinuerlig fjärrövervakning, fullt utvecklad videobaserade virtuella konsultationer, EMR-anslutning med mera.

Publicerad: 6 april 2022, 10:13


Irvine, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--Masimo (NASDAQ: MASI) tillkännagav idag en stor utvidgning av Masimo SafetyNet® med detta tillägg tillförs ett robust och säkert videokonferenssystem till plattformen för fjärrövervakning av patienter i hemmet. Med denna utvidgning kommer Masimo SafetyNet® kunna erbjuda en heltäckande lösning för distanshälsa och fjärrövervakning - och genom detta ge patienterna en bättre upplevelse av att vara “hemma på sjukhuset”. Med Masimo SafetyNet kan nu kliniker och sjukhus schemalägga och genomföra flervägs audio- och videobaserade virtuella möten med patienter i hemmet via Masimo SafetyNet smartphone-appen - samtidigt som de kan se kontinuerliga och spot-check-kontroller av vitala tecken och andra fysiologiska data. Genom att kombinera kraften i avancerad patientövervakning på distans, inklusive Masimos kliniskt beprövade Masimo SET® pulsoximetri-teknik, med telemedicinska funktioner som virtuella besök och fördelarna med Masimos Hospital Automation™-plattform, såsom fullständig tvåvägsintegration med sjukhusens elektroniska medicinska journaler (EMR), möjliggör Masimo SafetyNet användning av telemedicin. Detta skapar förmågan att ge fullfjädrad distansvård med virtuella möten ansikte mot ansikte samtidigt som man får tillgång till en patients kontinuerliga fysiologiska data.

”Masimo SafetyNet har hjälpt kliniker att rädda och förbättra patienters liv i hemmet och på sjukhus runt om i världen sedan pandemins början. Med tillägget av avancerade telemedicin blir vår redan kraftfulla fjärrövervakningslösning en ännu mer omfattande plattform.”

Förbättrar upplevelsen
Masimo har integrerat TODA, en robust teknik för omkodning av ljud och video från LM-Labs, för att utöka Masimo SafetyNet utöver dess ursprungliga funktioner för fjärrstyrd patienthantering. Den integrerade videolösningen justerar den dynamiska bithastigheterna baserat på den tillgängliga bandbredden för att omprogrammera signalen. Det säkerställer högsta kvalitet för ljud och video med betydligt mindre bandbredd.

För kliniker innebär detta att de får virtuella besök av bästa kvalitet i kombination med patientdata i realtid, oavsett var patienten befinner sig. Klinikerna kan inte bara kommunicera med sina patienter, utan även samarbeta med dem med möjligheten att dela sin skärm, starta en digital whiteboard, chatta via säkra meddelanden i appen eller bjuda in ytterligare kliniker för mer expertis. För patienterna är Masimo SafetyNet nu det enklaste sättet att ansluta till sina läkare och vårdteam utan att behöva ladda ner ytterligare appar eller skicka in fysiologiska mätningar separat.

Virtuella besök
Deras virtuella besök genomförs via samma smartphone-app som samlar in deras syremättnad, pulsfrekvens, andningsfrekvens, temperatur och andra data från trådlösa Masimo Radius PPG™ och Radius Tº™-sensorer. Genom den nya virtuella whiteboardtavlan kan vårdgivare utbilda och dela med sig av ytterligare information som en del av diskussionen, vilket berikar interaktionen mellan patient och vårdgivare och gör det möjligt att skräddarsy den så att den uppfyller varje patients hälso- och kommunikationsbehov.

Den integrerade meddelandefunktionen erbjuder ännu ett sätt för patienterna att hålla kontakten med sina vårdteam, när en fullständig videokonsultation inte behövs.

Joe Kiani, grundare och vd för Masimo, säger: “Masimo SafetyNet har hjälpt kliniker att rädda och förbättra patienters liv i hemmet och på sjukhus runt om i världen sedan pandemins början. Med tillägget av avancerade telemedicinska funktioner blir vår redan kraftfulla fjärrövervakningslösning en ännu mer omfattande plattform.”

Masimo SafetyNet är en säker, skalbar, molnbaserad patienthanteringsplattform som är utformad för att hjälpa vårdgivare att hantera patientvård på distans och som innehåller kliniska kontroller och kontinuerliga mätningar, CarePrograms (anpassningsbara digitala vårdplaner), patientövervakning på distans och flexibel, automatiserad tvåvägsintegration med sjukhusens EMR-system - nu kompletterat med videotelemedicin.

Utvecklades under pandemin
Masimo SafetyNet utvecklades först för användning under covid-pandemin, för patienter med lägre sjukdomsgrad som återhämtar sig eller har karantän i hemmet, och har utvidgats till att även användas av postoperativa patienter, patienter med olika kroniska sjukdomar och patienter med säsongsrelaterade sjukdomar, inklusive feber.

Plattformen hjälper till att sömlöst utöka vården från sjukhuset till hemmet (eller någon annan plats utanför sjukhuset eller läkarmottagningen) genom att samla in övervakningsdata från fingersensorer och bröstsensorer som överförs till patientens smartphone med Bluetooth® och därifrån till det säkra Masimo SafetyNet-molnet.

Med hjälp av den webbaserade klinikerportalen kan läkare och andra kliniker hålla ett öga på patienternas fysiologiska framsteg på distans och ingripa om patientens tillstånd verkar försämras, och nu har de också möjlighet att göra omfattande virtuella besök.

Fakta: Masimo
Masimo (NASDAQ: MASI) är ett globalt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar ett brett utbud av branschledande övervakningsteknik, inklusive innovativa mätningar, sensorer, patientmonitorer samt automations- och anslutningslösningar.

Vårt uppdrag är att förbättra patientresultaten, minska vårdkostnaderna och föra icke-invasiv övervakning till nya vårdplatser och avdelningar.

För mer information: kontakta oss på info-europe@masimo.com eller besök oss på masimo.co.uk/masimo-safetynet

Mer om Masimo
Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™ pulsoximetri, som introducerades 1995, har i över 100 oberoende och objektiva studier visat sig överträffa andra pulsoximetritekniker. 1 Masimo SET® har också visat sig hjälpa kliniker att minska allvarlig retinopati hos nyfödda2 och förbättra screening av CCHD hos nyfödda.3 När Masimo SET-teknologin används för kontinuerlig övervakning med Masimo Patient SafetyNet™ på postkirurgiska avdelningar, minskas aktivering av snabbinsatsteam, överflyttning till intensivvårdsavdelning och kostnader. 4-7 Masimo SET® uppskattas användas på mer än 200 miljoner patienter på ledande sjukhus och andra vårdinrättningar runt om i världen,8 , och är den primära pulsoximetern på 9 av de 10 bästa sjukhusen enligt rankningen 2021-22 i U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll.9

Masimo fortsätter att förbättra SET® och meddelade 2018 att SpO2 noggrannheten på RD SET® -sensorerna under rörelseförhållanden har förbättrats avsevärt, vilket ger kliniker ännu större förtroende för att SpO2 -värdena som de förlitar sig på exakt återspeglar patientens fysiologiska status. År 2005 introducerade Masimo tekniken rainbow® Pulse CO-Oximetry, som möjliggör icke-invasiv och kontinuerlig övervakning av blodvärden som tidigare endast kunde mätas invasivt, inklusive totalt hemoglobin (SpHb® ), syrehalt (SpOC™), karboxyhemoglobin (SpCO® ), methemoglobin (SpMet® ), Pleth Variability Index (PVi® ), RPVi™ (rainbow® PVi) och Oxygen Reserve Index (ORi™).

Under 2013 introducerade Masimo plattformen Root® Patient Monitoring and Connectivity Platform, byggd från grunden för att vara så flexibel och expanderbar som möjligt för att underlätta tillägget av andra övervakningstekniker från Masimo och tredje part. Viktiga Masimo-tillägg är Next Generation SedLine® Brain Function Monitoring, O3® Regional Oximetry och ISA™ Capnography med NomoLine® samplingsslangar. Masimos familj av pulsoximetrar för kontinuerlig övervakning och stickprovskontroll® omfattar enheter som är utformade för användning i en mängd olika kliniska och icke-kliniska scenarier, inklusive trådlös bärbar teknik som Radius-7® och Radius PPG™ samt bärbara enheter som Rad-67® , fingerpulsoximetrar som MightySat® Rx, och enheter som kan användas både på sjukhus och i hemmet, till exempel Rad-97®. Masimos lösningar för sjukhusautomation och anslutning är centrerade kring Masimo Hospital Automation™-plattformen och omfattar Iris® Gateway, iSirona™, Patient SafetyNet, Replica™, Halo ION™, UniView® , UniView :60™ och Masimo SafetyNet™.

Ytterligare information om Masimo och dess produkter finns på masimo.com

Publicerade kliniska studier om Masimo-produkter finns på masimo.com/evidence/featured-studies/feature/

ORi och RPVi har inte fått FDA 510(k)-godkännande och är inte tillgängliga för försäljning i USA. Användningen av varumärket Patient SafetyNet är licensierat av University HealthSystem Consortium.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden enligt definitionen i avsnitt 27A i Securities Act från 1933 och avsnitt 21E i Securities Exchange Act från 1934, i samband med Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Dessa framåtblickande uttalanden omfattar bland annat uttalanden om den potentiella effektiviteten hos Masimo SafetyNet®. Dessa framåtblickande uttalanden baseras på nuvarande förväntningar om framtida händelser som påverkar oss och är föremål för risker och osäkerheter, som alla är svåra att förutsäga och många av dem ligger utanför vår kontroll och kan leda till att våra faktiska resultat skiljer sig väsentligt och negativt från dem som uttrycks i våra framåtblickande uttalanden som ett resultat av olika riskfaktorer, inklusive, men inte begränsat till: risker relaterade till våra antaganden om upprepbarhet av kliniska resultat; risker relaterade till vår övertygelse att Masimos unika icke-invasiva mätteknik, inklusive Masimo SafetyNet, bidrar till positiva kliniska resultat och patientsäkerhet; risker relaterade till vår övertygelse att Masimos icke-invasiva medicinska genombrott ger kostnadseffektiva lösningar och unika fördelar; risker relaterade till COVID-19; samt andra faktorer som diskuteras i avsnittet “Risk Factors” i våra senaste rapporter som lämnats in till Securities and Exchange Commission (“SEC”), som kan erhållas gratis på SEC:s webbplats på www.sec.gov

Även om vi anser att de förväntningar som återspeglas i våra framåtblickande uttalanden är rimliga, vet vi inte om våra förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Alla framåtblickande uttalanden som ingår i detta pressmeddelande är uttryckligen förbehållna i sin helhet av ovanstående varningstexter. Du uppmanas att inte förlita dig för mycket på dessa framåtblickande uttalanden, som endast gäller från och med dagens datum. Vi åtar oss inte någon skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga dessa uttalanden eller de “Riskfaktorer” som finns i våra senaste rapporter som lämnats in till SEC, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på annat sätt, förutom vad som kan krävas enligt gällande värdepapperslagar.

Kontakt: Evan Lamb, +1 949-396-3376, elamb@masimo.com

Referenser
1. Publicerade kliniska studier om pulsoximetri och fördelarna med Masimo SET® finns på vår webbplats
masimo.com. Jämförande studier omfattar oberoende och objektiva studier som består av sammanfattningar som presenteras vid vetenskapliga möten och artiklar i fackgranskade tidskrifter. 2. Castillo A et al. Förebyggande av prematuritetsretinopati hos prematura barn genom förändringar i klinisk praxis och SpO2 -teknik. Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):188-92. 3. de-Wahl Granelli A et al. Effekten av screening med pulsoximetri på upptäckten av kanalberoende medfödda hjärtsjukdomar: en svensk prospektiv screeningstudie på 39 821 nyfödda. BMJ. 2009;Jan 8;338. 4. Taenzer A et al. Effekten av övervakning av pulsoximetri på räddningshändelser och förflyttningar till intensivvårdsavdelningar: en före-ochefter-studie. Anesthesiology. 2010:112(2):282-287. 5. Taenzer A et al. Postoperativ övervakning - The Dartmouth Experience. Nyhetsbrev från Anesthesia Patient Safety Foundation. Vår-sommar 2012. 6. McGrathSetal. Övervakningsövervakning och förvaltning av enheter för allmän vård: Strategi, utformning och genomförande. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2016 Jul;42(7):293-302. 7. McGrath S et al. Andningsstopp i samband med lugnande och smärtstillande mediciner på sjukhus: Effekten av kontinuerlig övervakning på patientdödlighet och allvarlig sjuklighet. J Patient Saf. 2020 14 mars. DOI: 10.1097/PTS.0000000000000696. 8. Uppskattning: Masimodata i filen. 9. health.usnews.com/health-care/b e s t - h o s p i t a l s / a r t i c l e s /best-hospitalshonor-roll-and-overview.

Läs mer om Masimo SafetyNet®

Texten är en annons från Masimo