Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från InfoTorg

Kvalitetssäkra ert beslutsstöd – och minska felaktiga utbetalningar

Rätt data vid rätt tidpunkt. InfoTorg samlar all data på en plats och ger ett beslutsstöd som gör det möjligt att undvika felaktiga utbetalningar. – Det här hjälper landets kommuner att spara mycket pengar, säger produktchefen Erica Olivius.

Publicerad: 27 oktober 2021, 11:56


Genom att använda InfoTorg kan du säkerställa att informationen används på ett rättssäkert och compliant sätt, säger produktchefen Erica Olivius. Foto: Dun & Bradstreet

Sedan 1980-talet har InfoTorg samlat och levererat svensk myndighetsinformation från över 100 källor. 2020 förvärvades Bisnode av Dun & Bradstreet, världsledande leverantör av beslutsstöd, data och analys.

– InfoTorg är en välkänd informationsportal för beslutsfattare och har funnits i över 30 år. Nu har vi förvärvats igen och det känns riktigt bra. Dun & Bradstreet är ett marknadsledande företag för global affärsinformation, som Bisnode också sedan länge haft ett samarbete med, berättar Erica Olivius.

En ny stor internationell ägare, men InfoTorg är fortfarande den där ”svenska schweiziska armékniven”, för att använda Erica Olivius ord, som 170 kommuner använder. Det innebär att InfoTorg har många användningsområden då informationserbjudandet är mycket brett och tilltalar stora organisationer.

Högt förtroende för tjänsten
Inom kommuner används InfoTorg främst för att kontrollera och verifiera personer samt företag som söker stöd, tillstånd och bidrag. Tjänsten är direktkopplad mot myndigheternas register och ger ett säkert beslutsstöd. På så vis kan InfoTorgs kunder spara pengar genom att undvika felaktiga utbetalningar och de kan – inte minst – spara tid.

Ett alternativ till InfoTorg-portalen är ju att bygga egna kopplingar och det är en utmaning med tanke på de ökade kraven på informationssäkerhet. Inom Bisnode är det stort fokus på att följa de skarpa lagar och riktlinjer som rör just ”rätt data till rätt användningsområde”. Det innebär till exempel att användning av kreditinformation ska användas i kreditupplysningssyfte, inte för andra kontroller.

– Genom att använda InfoTorg kan du säkerställa att informationen används på ett rättssäkert och compliant sätt. Med InfoTorg kan du dessutom få allt på ett ställe. Vi är också extremt noga med att användarna ska få oförvanskad data tillbaka och användarnas förtroende är högt för tjänsten, säger Erica Olivius.

Södertälje sparade 47 miljoner första året
En av InfoTorgs kunder är Södertälje kommun, som varje månad får in runt 300 nya ärenden att hantera inom Socialförvaltningens avdelning för försörjningsstöd. När samarbetet inleddes 2013 gick en stor del av socialsekreterarnas tid åt till att följa upp och hantera ansökningarna, en mycket tidskrävande och kostsam process. Med hjälp av InfoTorg och skräddarsydda rapportmallar sparade kommunen 47 miljoner kronor redan under det första användningsåret.

– Nu säkerställer vi uppifrån att alla onödiga sökningar rationaliseras bort och att vi tar till vara våra resurser. Alla medarbetare har också en anpassad inloggning till söktjänsten där rapportmallarna är skräddarsydda efter handläggarens roll, säger Evalena Asp Ahlinder, resultatenhetschef på Södertälje kommun.

Ett ansvar mot medborgarna
För Södertälje kommun har de nu standardiserade processerna inneburit mer tid till arbetet med det verkliga uppdraget, att exempelvis hjälpa unga vuxna vidare till egen försörjning. Osäkra beslutsunderlag däremot, riskerar inte bara att drabba kommunerna utan även enskilda invånare.

– För många myndigheter som hanterar olika typer av bidrag handlar det inte bara om att spara skattemedel. De som ansöker ska ju inte heller drabbas av återbetalningskrav. Myndigheterna har ett enormt ansvar för sina utbetalningar och InfoTorg kan verkligen hjälpa dem i det arbetet, säger Erica Olivius.

Fakta: InfoTorg
InfoTorg är Sveriges ledande informationsportal och har sedan 30 år samlat och levererat svensk myndighetsinformation från över 100 källor. InfoTorg innehåller information om Sveriges alla företag, folkbokförda personer, fastigheter, fordon samt det mesta inom svensk rätt och kategoriseras i motsvarande informationsområden. Respektive område är en självständig enhet och kan användas var för sig.

InfoTorg har kunnat byggas tack vare lång och djup erfarenhet, både vad gäller information och teknik. En viktig del av InfoTorg är därför säkerställandet av att riktlinjer för rättsäker och compliant data följs.

Läs mer

Texten är en annons från InfoTorg