Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från ProstaLund / CoreTherm

Kortare vårdköer med effektiv prostatabehandling

CoreTherm-värmebehandling av godartad prostataförstoring kan korta vårdköerna och generera en samhällsekonomisk vinst. ”Den avlastar sjukhusen och minskar vårdskulden”, säger Dag Sandblom, urolog och verksamhetschef på Capio Urologi Solna.

Publicerad: 22 september 2021, 12:42


Vid godartad prostataförstoring växer prostatakörteln och trycker på urinröret.

CoreTherm-värmebehandling är en snabb, säker och effektiv behandling vid godartad prostataförstoring. Behandlingen har utvecklats av det svenska medicintekniska företaget ProstaLund. Den kräver inget kirurgiskt ingrepp och kan utföras av öppenvården.

På Capio Urologi Solna har behandlingen erbjudits patienter sedan hösten 2020.

– Standardbehandling av godartad prostataförstoring på sjukhusen är en TUR-P-operation med efterföljande observationsvistelse. Men för en betydande andel av patienterna ger värmebehandlingen lika goda effekter som den traditionella operationen trots att den kräver minimalt med ingrepp och konvalescenstid. Patienten kommer in gående klockan nio och kommer ut gående klockan tio, säger Dag Sandblom, urolog och verksamhetschef på Capio Urologi Solna.

En ökad tillgång till CoreTherm-värmebehandling skulle avlasta sjukhusens vårdköer och minska vårdskulden enligt Dag Sandblom.

– Vi har idag ett samarbete med Södersjukhuset där patienter i deras kö erbjuds behandling hos oss i stället för att vänta på operation. Ett ökat samarbete mellan sjukhusklinikerna och öppenvård som erbjuder CoreTherm skulle minska köerna, säger Dag Sandblom.

Ett växande problem
Godartad prostataförstoring innebär att prostatakörteln, som sitter under urinblåsan, växer och trycker på urinröret som går igenom prostatan. Besväret blir vanligare med åldern.

– Det är nästan att betrakta som ett normalt åldrande även om det inte drabbar alla medelålders och äldre män. Man brukar säga att ungefär 50 procent av femtioåringarna och 60 procent av sextioåringarna får prostataförstoring. Det blir med andra ord vanligare med åldern, säger Dag Sandblom.

Dag Sandblom beskriver godartad prostataförstoring som ett tämligen stort samt också växande problem för den manliga delen av befolkningen.
– Funktionsnivån hos äldre har höjts. Vi lever allt längre och vid 75 års ålder spelar man golf och reser till Spanien, då ökar samtidigt kraven på att kroppen ska fungera, säger Dag Sandblom.

En sämre urinstråle och en oförmåga att tömma urinblåsan fullständigt är två problem som kan drabba män med godartad prostataförstoring. När urinblåsan inte blir fullständigt tömd fylls den på snabbare och urineringsfrekvensen ökar, vilket kan påverka livskvaliteten negativt.

– De som får problem måste ta med vattenkastningen i sin vardag. Det finns en oro för att bli kissnödig och inte kunna hitta toalett och det är en väldigt jobbig och påtaglig känsla. Även nattsömnen blir givetvis lidande. Många av de patienter som kommer till oss går upp fyra-fem gånger på natten, kanske till och med fem-sex gånger på natten, säger Dag Sandblom.

Avlasta sjukhusen
Kötiden för att genomgå en TUR-P-operation av godartad prostataförstoring kan vara två år och i vissa fall längre så. Det beror på att kön fylls på av patienter i en högre prioriteringsgrupp.

– Patienter med prostatacancer behöver få en TUR-P så fort som möjligt inför sin strålbehandling. Därmed går de före i kön. Det är en självklarhet och en del av prioriteringsprocessen men det innebär att det går väldigt långsamt framåt för patienter som är lågt prioriterade. CoreTherm har möjlighet att hjälpa de patienterna och samtidigt avlasta kön, säger Dag Sandblom och fortsätter:

– Alla patienter som inte behöver opereras på sjukhus frigör tid och plats för en annan operation. Vissa behandlingar kan vi inte utföra i öppenvården men allt som vi kan göra för att avlasta sjukhusen hjälper dem att minska sin vårdskuld och medför därmed en samhällsekonomisk vinst.

Fakta: CoreTherm
• Cirka tio minuters poliklinisk behandling i lokalbedövning
• Inget behov av operationssal, narkospersonal eller vårdplats
• Likvärdig effekt och färre allvarliga komplikationer vs TUR-P-operation
• Halverad totalkostnad vs TUR-P-operation

Fakta: godartad prostataförstoring
• 400 000 män uppskattas ha besvär
• 300 000 män inom vården
• 207 000 män äter läkemedel (2020)
• Botande behandling alltmer sällan 5 300 (2019)
• Växande kö 2 400 (2021-07)

Läs mer om CoreTherm-värmebehandling

Texten är en annons från ProstaLund / CoreTherm