Annons från Karnov Group

Stödet som skapar juridisk trygghet på våra skolor

Det finns en stor juridisk kunskapslucka på landets skolor, inte minst gällande frågor kring kränkningar och ordningsregler. ”Det är min drivkraft att fylla den luckan”, säger Jan Melander, författaren bakom Skolstödet.

Tjänsten Karnov Kommun, som bland annat innefattar Skolstödet, används av såväl jurister som handläggare på kommuner runtom i landet. Användarna får tillgång till Sveriges bredaste utbud av juridiskt beslutsunderlag – allt anpassat efter respektive användares ämnesområde, behov och bakgrund.

– Man kan säga att det är juridik för ickejurister. Vi arbetar hela tiden med att göra juridiken begriplig utan att göra avkall på nyanser, förklarar innehållsansvarige Petter Svensson.

I höstas lanserade Karnov Group en ny version av tjänsten, optimerad för den enskilda handläggaren och juristen, oavsett var i kommunen hen arbetar, med anpassade texter, nyheter, guider, checklistor med mera.

– Ytterligare ett stöd för att fatta rättssäkra beslut är alla experter som man kan ställa frågor till. Frågorna och svaren blir dessutom en databas av juridisk kunskap. Tjänsten blir därför bättre med tiden och ju fler användare den har, säger Christian Tamker, kommunsäljare på Karnov Group.

Skolstödet fyller en lucka
En av flera experter är Jan Melander, en av landets mest kunniga inom området skoljuridik och juridisk metodik. Melander har utvecklat Skolstödet, en del av Karnov Kommun.

– Jag har arbetat med skoljuridik i fem år och när jag kom i kontakt med skolans värld upptäckte jag ett enormt behov – närmast ett svart hål – av kunskap och stöd. Det är otroligt många lärare och rektorer som känner en juridisk otrygghet och det drabbar inte bara dem själva utan framför allt eleverna, säger han.

Jan Melander vill inte skylla kunskapsbristen på varken lärare eller rektorer, tvärtom.

– Lärare ska inte bli jurister, de ska få tydliga råd om vad som gäller och de verktyg som behövs för att de ska känna sig trygga i sin användning av de regler som finns. De har dock lämnats i sticket av både lagstiftningen, myndigheter och lärarutbildningen. Att fylla den luckan med hjälp av Skolstödet, det är min drivkraft, berättar han.

Förmedlar kunskap utifrån olika fall
Precis som i resten av samhället har klimatet i skolan blivit hårdare. Såväl våld, hot och kränkningar i skolmiljö som ordning i klassrummen ligger högt upp på den politiska agendan i dag. I media har vi kunnat ta del av uppmärksammade rättsfall om kränkningar och hot. Samtidigt vet man på skolorna inte riktigt hur man ska agera när nya fall dyker upp.

– Vi följer alla relevanta fall och händelser och gör snabba, vägledande uppdateringar med juridiska analyser i tjänsten. Vårt mål är att förmedla en rättslig kompasskänsla, berättar Jan Melander och fortsätter:

– Vi jobbar också med en fallmetodik där vi förmedlar kunskap utifrån olika fall. Det är ett material med väldigt praktisk inriktning som kan användas som diskussionsunderlag i skolorna.

Kränkningar och oordning de största problemen
– Kränkningar kännetecknas av att lagstiftningen är vag och så är det av nödvändighet. Begrepp som kränkande behandling och diskriminering är öppna, säger han.

– Vi är här för att skapa tydlighet även där det är svåra avvägningar. Var går till exempel gränsen mellan elevernas yttrandefrihet på nätet och vad som ligger under skolans ansvar? Ordet internet används inte ens i Skollagen så därför är det kanske inte så konstigt att det finns en otrygghet ute på skolorna.

Karnov Kommun ger dig tillgång till Sveriges bredaste utbud av juridiska beslutsunderlag. Testa tjänsten gratis i 14 dagar! 

Fakta
Karnov Kommun

Tjänsten ger dig Sveriges bredaste utbud av juridiskt beslutsunderlag, anpassat för just ditt kommunala ämnesområde. Allt för att du ska kunna ta snabba rättssäkra beslut. Just nu kan du testa tjänsten gratis i 14 dagar.

Läs mer på karnovgroup.se

Fakta
Skolstödet

En del av Karnov Kommun och optimerad för de frågeställningar och fall som rör just skolan. Här finns bland annat anpassade guider för rektorer och en del baserad på verkliga fall.

Hela den här sidan är en annons från Karnov Group.
Den är inte skriven av Dagens Samhälles redaktion.

Publicerad: 23 april 2019 kl 15:32
Uppdaterad: 23 april 2019 kl 15:48

Skribent

David Stark