Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Vision

”Jämställda villkor nyckeln till god äldreomsorg”

Vägen till en trygg och säker äldreomsorg börjar med jämställda förutsättningar. ”Det vore rimligt och klädsamt om cheferna inom den kvinnodominerade äldreomsorgen fick lika bra villkor som kollegorna i de mansdominerade sektorerna”, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.

Publicerad: 6 april 2021, 09:22


Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.

I det delbetänkande som Coronakommissionen överlämnade till regeringen den 15 december förra året, pekade kommissionen på bristande förutsättningar för chefer som en orsak till smittspridningen i äldrevården. Enligt kommissionen har de verksamhetsnära cheferna ansvar för i snitt 60 medarbetare – vilket är flest på arbetsmarknaden. Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, menar att cheferna dessutom har svagt administrativt stöd och tvingas hantera allt från trasiga datorer till att byta glödlampor. Samtidigt förväntas de driva ett utvecklingsarbete samt säkra bemanning och en god arbetsmiljö.
– Vi har pekat på de här bristerna i flera år. Äldreomsorgens chefer behöver rätt förutsättningar och vi vet sedan länge att just ledarskapet är avgörande för en trygg och säker äldreomsorg. I sin granskning av pandemins konsekvenser för äldreomsorgen framhåller till exempel Inspektionen för vård och omsorg att ett närvarande ledarskap, där chef och medarbetare har en nära dialog, är avgörande för att minska smittspridningen, säger Veronica Magnusson.

Ett otroligt arbete
Vision är Sveriges största fackförbund för chefen i välfärden och organiserar en stor del av landets 5 000 äldreomsorgschefer. Veronica Magnusson säger att jämställda arbetsvillkor är vägen till en god äldreomsorg i Sverige. Det är en kvinnodominerad sektor som länge varit nedprioriterad, något som pandemin tydligt belyst.
– Cheferna inom äldreomsorgen gör ett otroligt arbete för att äldre och medarbetare ska få må bra. De gjorde det före pandemin och de gör det nu när de står mitt i stormens öga. Men om inte chefen har nödvändiga och rimliga förutsättningar, hur ska då medarbetarna kunna få det? Och hur ska äldre då få en trygg omsorg och vård? Det arbetet börjar med att sätta jämställdhetsljuset på äldreomsorgen, säger Veronica Magnusson.

Sämre villkor
I jämförelse med mansdominerade välfärdssektorer har äldreomsorgen idag sämre villkor enligt Veronica Magnusson. Detta trots att äldreomsorgen är en av samhällets viktigaste frågor för medborgarna, trots kommunala jämställdhetsplaner och trots att Sverige har en feministisk regering och oppositionspartier som driver jämställdhetspolitik.
– Det går att anställa fler chefer och det går att tillhandahålla ett administrativt och tekniskt stöd som fungerar. Det vet vi eftersom det är de förutsättningarna deras kollegor i de mansdominerade sektorerna har. Det är därför vi inom Vision driver den här jämställdhetsfrågan. Det går inte att komma ifrån att det här i grunden handlar om synen på omsorgsyrken och synen på kvinnodominerade jobb, säger Veronica Magnusson.

Jämställda förutsättningar
Vision vill att fler arbetsgivare inför ett maxtak för antal medarbetare per chef, att cheferna inom äldreomsorgen ges större befogenheter och ett bättre administrativt stöd vilket sammantaget skulle ge bättre förutsättningar att utveckla verksamheterna.
– Äldreomsorgen är i fokus nu och det ger oss ett gott tillfälle att förbättra förutsättningarna. Samhället har uttryckt att äldreomsorgen är något som värdesätts oerhört högt och vi vet att dagens situation går att förändra om politiker och arbetsgivare står upp för och prioriterar ledarskapet. Det arbetet börjar med att ge chefer inom äldreomsorgen jämställda förutsättningar så att de kan fokusera sin energi och sin kraft på att göra det de är bra på: Att leda medarbetare och utveckla verksamheten, säger Veronica Magnusson.

Fakta: Sveriges största chefsförbund
Vision Chef är Sveriges största chefsförbund inom välfärden och jobbar för att förutsättningarna för ledarskapet ska förbättras. Vision organiserar en stor andel av landets drygt 5 000 enhetschefer inom äldreomsorgen. Förbundet stöttar också sina medlemmar genom rådgivning, ledarskapsutbildningar, inkomstförsäkring, en personlig ombudsman och mycket mer.

Läs mer

Texten är en annons från Vision