Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag06.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Innehåll från Skanska

Hjärnsmart skola. Finns det?

Svenska kommuner behöver bygga 1 000 nya förskolor de kommande sex åren. Den bedömningen gör samarbetsorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Genom ABCD-förskolorna tar Skanska ett helhetsgrepp om behoven som finns inom förskoleverksamheten.

Publicerad: 13 april 2021, 07:37


Genom ABCD-förskolornas flexibilitet är det enkelt att skapa en förskola utifrån varje kommuns enskilda behov. Foto: Getty Images

ABCD-förskolorna erbjuder en lång rad fördelar oavsett om man i första hand ser dem som byggnader, som pedagogiska miljöer eller som en mylla där små människor ska lära, leka och vistas under några av de formbaraste åren av sina liv. Ytterligare en pusselbit kommer från Skanskas samarbete med företaget Hjärnberikad och deras insikter om hur man bygger en hjärnsmart skola. Vi utgår ifrån flera olika perspektiv när vi utformar en förskola.

Barnperspektiv
• En mångsidig pedagogisk miljö.
• Glaspartier och tittgluggar till kök och teknikrum.
• Lugnare tempo i den trygga basen.
• Dagsljus från två väderstreck.
• Ytskikt och material som aktiverar barnens sinnen.

Personalperspektiv
• Dörrar, fönster, glaspartier och utrymningsvägar är placerade med den dagliga pedagogiska verksamheten i fokus.
• Samtalsrum, expedition och personalrum är helt avskilda från de pedagogiska ytorna.

Struktur och system
• Inga bärande innerväggar.
• Alla koncept är helt fria från genomgångsrum.
• Möjligt att förändra enheterna över tid.
• Anpassningsbart till Miljöbyggnad och Svanen.

Exteriör och inplacering
• Samtliga koncept går att rotera.
• Byggnaden är designad för att inte ”vända ryggen till” i någon riktning.
• Väderskyddade skärmtak vid alla entréer.

Lokala anpassningar
Förskolornas kompakta struktur gör dem lätta att placera och anpassa oavsett omgivande bebyggelse, tomtens form eller grad av kupering. Genom en etablerad och beprövad dialogprocess arbetar vi tillsammans med kommunen i varje enskilt projekt för att möta respektive kommuns förutsättningar och önskemål.

Forma förskolan utifrån behoven
Genom ABCD-förskolornas flexibilitet är det enkelt att skapa en förskola utifrån era behov. Genom de fyra koncepten väljer ni själva storlek och utformning på byggnaden. I alla våra koncept går det enkelt att flytta väggar och anpassa lokalerna. Vi har flera alternativa planlösningar för de olika koncepten.

Alla kommuner kan upphandla
ABCD-förskolorna har Skanska tagit fram tillsammans med Sweco Arkitekter i en ramavtalsupphandling som SKL Kommentus genomförde hösten 2019. Skanska vann i de sexton anbudsområdena och kan därför upphandlas av alla Sveriges kommuner.

Hyreslösning
För samtliga koncept finns det en modell för hyresavtal. Tillsammans diskuterar vi vilket finansieringsalternativ som passar er kommun bäst.

Från upphandling till färdig förskola
SKL:s prioriterade mål i upphandlingen var tydliga, liksom de fyra utvärderingskriterier som de bedömdes genom (Barnperspektivet, Personalperspektivet, Struktur och system samt Exteriör och inplanering). Skanska vann i samtliga anbudsområden och vi har jobbat hårt för att kunna leverera framtidssäkrade förskolor som kan växa och förändras i takt med kommuners tillväxttakt och behov. Nu återstår bara att bestämma koncept och göra de anpassningar som behövs för att er kommun ska få ”världens bästa förskola”.

Nicklas Hagervall


Kontakt
Nicklas Hagervall
Konceptansvarig
Telefon: 070-571 06 73
E-post: nicklas.hagervall@skanska.se

Vill ni ladda ned de fyra koncepten samt ABCD-boken?

Ladda ner

Texten är en annons från Skanska