Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Helsingborgs stad / H22

H22 – en kraftsamling som accelererar innovation!

En innovativ stad fokuserar inte på teknologi och prylar. Den fokuserar på att mobilisera den inneboende kraften i hela verksamheten. En innovativ stad uppmuntrar till att våga, testa och göra. Det handlar om att ha insikten om att framtidens utmaningar kräver nya samarbeten över sektorer och branscher. Men framförallt handlar det om att betrakta framtiden utifrån att ingenting är omöjligt, bara ogjort.

Publicerad: 7 april 2021, 12:04


Micco Grönholm, head of future, Soraya Axelsson, head of H22, Lisa Olsson, enhetschef HBG works och Palle Lundberg, stadsdirektör. Foto: David Lundin

I Helsingborg har vi tagit ett viktigt be­slut. Vi ska förändra vad en stad kan vara för sina invånare i framtiden. Vi tror inte att framtidens stad enbart gör saker för sina medarbetare, invånare och företag, vi tror det handlar om att göra saker tillsam­mans med dem. Att åstadkomma denna förflyttning är en resa i sig, och den resan började redan 2012 då staden ställde in siktet på en gemensam och gränsöverskri­dande vision, Helsingborg 2035. Sedan dess har innovationsarbetet pågått i Helsingborg och 2019 togs ett beslut om att accelerera stadens välfärdsarbete ytterligare. En kvarts miljard avsattes för innovation. Vi kallar satsningen för H22.

Hbg Works – en kreativ mötesplats
Idag, 2020, är vi en av Europas mest inno­vativa städer*. Vi har skapat Sveriges första kommunala innovationshub – Hbg Works, en kreativ mötesplats där vi mobiliserar och accelererar utvecklingskraften hos våra för­valtningar och bolag. Vi har 200 pågående innovationsinitiativ som bidrar till framtidens välfärd och framtidens stad. Genom våra intraprenörer och mellanrumsledare undan­röjer vi hinder – lagliga, juridiska eller tekniska. På så sätt möjliggör vi för nya innovationer att skapa verklig nytta ute i verksamheterna.

Genom H22 samarbetar vi med aktörer som ligger främst inom sina respektive bran­scher. Tillsammans med hela 70 partner­företag har vi tagit oss an utmaningen att utveckla lokala lösningar som kan skalas upp och bidra till globala förändringar. Vi gör det tillsammans med invånare, akademi, föreningar, konstnärer, internationella ak­törer och många fler. Gärna med de "crazy ones" som vi brukar säga. För en sak vet vi säkert, det här klarar vi inte själva och de mest innovativa idéerna kommer ofta från de mest oväntade ställena.

Mellan den 30 maj och 3 juli 2022 visas resultatet upp på H22 City Expo i Helsing­borg. Då välkomnar vi hela världen att samskapa, testa och lösa gemensamma utmaningar tillsammans med oss och del­tagare från hela världen.

En innovativ stad
Så. En innovativ stad är en stad som både delar med sig och lär av andra. På så sätt accelereras innovationsarbetet i många an­dra städer runt om i världen.

Följ med oss på resan mot 2022. Nästa hållplats är H22 Summit den 2-6 november. Där tar vi gemensamma kliv mot framtidens smarta städer. För ingenting är omöjligt, bara ogjort.

Palle Lundberg, stadsdirektör
Soraya Axelsson, head of H22
Lisa Olsson, enhetschef HBG works
Micco Grönholm, head of future

*Helsingborg är utnämnd, av EU-kommissionen, som en av Europas mest innovativa städer.

Fakta: Missa inte H22 Summit 2-6 november!
En språngbräda för innovation och en möjlighet att vara med och accelerera arbetet med oss! Tillsammans skapar vi smartare städer.

Läs mer om det digitala eventet H22 Summit

Texten är en annons från Helsingborgs stad / H22