måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Sobona

God ägarstyrning stärker demokratin

Nästan alla medborgare nyttjar dagligen tjänster från de kommunala företagen. ”Att vardagen fungerar är viktigt för att upprätthålla förtroendet för demokratin”, säger Per Nordenstam, vd för Sobona.

Publicerad: 21 juni 2022, 08:32


De kommunala företagen besitter en unik styrka i att kunna kombinera både affärsmässighet och samhällsnytta. En central framgångsfaktor för detta är samspelet med ägarna, menar Sobonas vd Per Nordenstam.

Vikten av en väl fungerande ägarstyrning har på sistone klivit högt upp på mångas agendor.

– Med erfarenhet av arbetet som kommundirektör vet jag mycket väl vilken tillgång god ägarstyrning kan vara, säger Per Nordenstam, vars Sobona håller i ett seminarium i ämnet under Almedalsveckan.

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Hela 1 100 kommunala bolag har idag tecknat kollektivavtal med organisationen, vars prioriterade frågor är hållbar utveckling, inkluderande kompetensförsörjning, hållbart arbetsliv och digitalisering.

– Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och arbetar brett för att stärka de kommunala företagen, berättar Per Nordenstam.

Företagen besitter en unik styrka
Eftersom de kommunala företagen oftast bär ansvaret för våra mest grundläggande samhällsfunktioner – allt från energi, vatten och bostäder till utbildning, räddningstjänst, vård och omsorg – är deras arbete också av yttersta vikt för att bibehålla och stärka förtroendet för demokratin i vårt samhälle.

– Men förtroende och tillit handlar också om att medborgarna har god insyn i de verksamheter som kommunerna och regionerna ansvarar för.

Per Nordenstam har ett förflutet som kommundirektör i Tierp, Norrtälje och Håbo. Han vet med andra ord vad han talar om.

– Kommunala företag verkar i skärningspunkten mellan det offentliga och privata och besitter en unik styrka i att kunna kombinera både affärsmässighet och samhällsnytta. En central framgångsfaktor för detta är samspelet med ägarna – alltså ytterst politikerna i kommunen och regionen, konstaterar han.

Samhällsnytta på marknadens villkor
Samspelet mellan ägarna, och de strukturer och processer som stärker detta, är vad man brukar kalla ägarstyrning. Översatt till den offentliga verksamheten betyder det att ett kommunalt företag bestämmer över sig självt, men kommunen eller regionen styr och kontroller verksamheten i egenskap av ägare. God ägarstyrning är inte bara central för att vägleda i uppdraget att skapa samhällsnytta på marknadens villkor.

– Det är också intressant att också ställa frågan: hur kan vi använda den som ett verktyg för att stärka demokratin? Ägarstyrningen kan bidra till en ökad insyn, att förebygga korruption och i förlängningen stärka tilliten hos medborgarna, berättar Per Nordenstam och fortsätter:

– Kommunala företag kan också genom ägarstyrningen ges särskilda allmännyttiga uppdrag, till exempel att sänka trösklarna för de som står långt från arbetsmarknaden.

Om ägarstyrning i Almedalen
Inom ramen för satsningen Samhällsbygge 2030 har Sobona identifierat samspelet med ägarna som en av de viktigaste strategiska frågorna för att skapa uthålliga och framgångsrika organisationer på lång sikt. I sitt arbete med att synliggöra frågor som berör ägarstyrning, samt att stödja sina medlemmar inom området, har en rad åtgärder vidtagits.

Bland annat har Sobona initierat en tankeledarstudie i samarbete med Kairos Future där intervjuer, enkäter och analysworkshops med medlemmar och experter bidrar till en heltäckande bild av utmaningar och kompetenser inom området.

Under Almedalsveckan arrangerar Sobona tillsammans med just Kairos Future ett seminarium på temat att framtidssäkra ägarstyrningen av kommunala bolag. Evenemanget äger rum på tisdagsmorgonen på Teaterskeppet.

Fakta: Sobona
Sobona samlar de kommunala företagen under ett paraply. De har verksamhetsanpassade kollektivavtal, ett stort medlemsinflytande och unik kompetens om hur medlemmarna kan utvecklas i sin arbetsgivarroll.

Under Almedalsveckan arrangerar Sobona tillsammans med Kairos Future seminariet ”Samhällsbygge 2040 – så framtidssäkrar vi ägarstyrning av kommunala bolag” den 5 juli på teaterskepet.

Läs mer på sobona.se

Texten är en annons från Sobona