Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Svenska FN-förbundet - Glokala Sverige

Glokala Sverige – viktigt för arbetet med Agenda 2030

Nära hälften av landets kommuner och regioner deltar nu i Glokala Sverige. ”Det har varit ett viktigt nätverk för oss. Det är onödigt att varje kommun gör var sak för sig istället för att låna och lära av varandra”, säger Carina Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Gislaveds kommun.

Publicerad: 7 april 2021, 12:26


95 procent av deltagarna i Glokala Sverige uppger att de har lärt sig något nytt under utbildningen. På bilden ser vi deltagare från Region Blekinge.

Gislaved var med redan från starten av utbildnings- och kommunikationsprojektet Glokala Sverige, ett projekt som sedan tre år drivs av Svenska FN-förbundet tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.
De deltagande kommunerna och regionerna erbjuds utbildningsinsatser samt digitalt material via projektets webbplats. De får även ta del av lokala utbildningsinsatser som föreläsningar, workshops och diskussioner. Allt för att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030, vilket är huvudsyftet med projektet.
Utvärderingarna som har gjorts av projektet talar sitt tydliga språk. Enligt Glokala Sveriges utvärdering från 2019, har 95 procent av deltagarna lärt sig något nytt under utbildningen och hela 94 procent av alla svaranden menar att de kommer ha användning av sina kunskaper.
– Det är fantastiskt roligt att se deltagarnas engagemang för projektet, men framför allt för Agenda 2030 och hållbar utveckling, säger Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare för Svenska FN-förbundet.

Agendan i kommunens styrmodell
Det omtalade engagemanget är naturligtvis en förutsättning för det goda resultat som projektet kan visa. Det lyser också igenom i samtal med kommunerna.
– Från 2017, när kommunstyrelsen ställde sig bakom agendan, har vi genomfört kommunikativa aktiviteter utåt varje höst. Vi har också fått in Agenda 2030 i vår styrmodell. Den är idag tydligt kopplad till våra lokala mål, berättar Mia Marklund, internationell strateg i Karlstads kommun.
Karlstad, som nu går in i Glokala Sverige-projektet, har kommit långt i sitt arbete med Agenda 2030. Mia Marklund har ändå stora förhoppningar på deras kommande utbildningstillfälle med Glokala Sverige.
– Vi hoppas kunna hitta ännu fler personer i organisationen som kan vara ambassadörer för Agenda 2030 och fortsätta sprida kunskapen om hur den är kopplad till vår styrmodell, säger hon.
Även i Gislaved har man kommit långt.
– Genom Glokala Sverige har vi kunnat ta del av hur andra kommuner arbetar. Vi har blivit inspirerade och även inspirerat andra, inte minst länsstyrelse och regionen lokalt. Och genom projektet har såväl politiker som tjänstemän fått utbildning, säger Carina Johansson.


Slutat jobba i stuprör

Gislaved har idag en särskild avdelning som arbetar med hållbar utveckling, en grupp som säkerställer att arbetet genomsyrar hela organisationen.
– Vi har slutat att jobba i stuprör och ser nu det här i ett bredare perspektiv. Vi har verkligen lyft frågan i hela kommunen. Målen finns som en naturlig del i all verksamhet och Agenda 2030-boxarna står till och med i vår entré. De är alltid med, säger hon.
Även i Karlstad har man lyckats ta ett helhetsgrepp på Agenda 2030. Mia Marklund berättar att hon har varit med under hela resan. Hon säger att det inledningsvis var mycket ”hur ska vi förhålla oss till detta?”, men att kommunledningen varit duktig på att koppla de globala målen till de lokala.
– Under 2019 integrerades även de kommunala bolagen i arbetet. Nu jobbar alla mot samma mål i samma styrmodell. Vi har haft stor hjälp av de politiska besluten, säger hon.

Syftet med Glokala Sverige är att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner och regioner. 

Läs mer om projektet här!
 
Fakta: Glokala Sverige
Utbildnings- och kommunikationsprojektet Glokala Sverige startades 2018 av Svenska FN-förbundet i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet är att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner och regioner.

– Agenda 2030 lyfter avgörande frågor för livet på vår planet. Frågor om klimat, rättvisa, fattigdom och demokrati hänger ihop och här är samarbete på alla nivåer, inte minst lokalt, avgörande. För att bidra i arbetet har SKR tagit fram ”Öppna jämförelser – Agenda 2030”, där kommuner och regioner utifrån utvalda nyckeltal kan identifiera vad som bör påverka styrningen av den egna organisationen, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKR.

Projektet Glokala Sverige finansieras av Sida.

Läs mer

Texten är en annons från Svenska FN-förbundet - Glokala Sverige