Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Salesforce

Från frustration till samhällsnytta

Stuprörsorganisationer och rekryteringsproblem är trist vardag i offentlig sektor. Men det finns en lösning – som sätter medborgaren i centrum och ger medarbetaren bättre möjligheter att fokusera på kvalificerade arbetsuppgifter.

Publicerad: 8 augusti 2022, 11:36


Salesforce är världsledande inom customer relationship management, CRM.

– Något måste väl ändå vara fel när en sjuksköterska kan tvingas lägga så mycket som 70 procent av sin arbetstid på administration?

Mattias Fahlén har länge funderat på hur det kan komma sig att så många regioner fortfarande stannar kvar med gamla, ineffektiva it-lösningar. Det behöver ju inte vara så och som chef för offentlig sektor på Salesforce leder han en satsning på att få fler inom offentlig sektor att arbeta mer effektivt.

– Vi har otroligt mycket kunskap från det privata näringslivet som offentlig sektor kan dra nytta av genom att arbeta mer medborgarcentrerat.

Personligt engagemang
– Jag har upplevt hur otroligt krångligt det har varit att få rätt hjälp till min dementa pappa och hur negativt den processen har påverkat min mamma, säger Mattias Fahlén. Han menar att det är ett exempel på hur medborgare hamnar i kläm när en kommun fortsätter med omoderna it-lösningar och stuprörsorganisationer som inte kan dela information.

– Då får jag som medborgare helt enkelt inte den service jag behöver, säger Mattias Fahlén frustrerat. Men frustration kan vara grund till förändring och här tar optimismen över. Det finns effektiva lösningar på många av de utmaningar som offentlig sektor brottas med.

– Salesforce har länge varit ett självklart val i det privata näringslivet och även om offentlig sektor har andra förutsättningar att ta hänsyn till, finns det lärdomar att dra nytta av, säger Mattias Fahlén.

Mattias Fahlén, chef för offentlig sektor på Salesforce.


Han lyfter fram hur sättet att se på kunden, vare sig det är en privatperson eller ett annat företag, har förändrats i det privata näringslivet:

– Man har insett att en marknads-, försäljnings- och servicefunktion måste verka som en helhet. Genom att dela data över hela kundlivscykeln uppnås högre relevans, mer kostnadseffektiv hantering och i slutändan en bättre upplevelse.

Bidra till samhällsutveckling
Mattias Fahlén drar en parallell till hur han själv, liksom alla medborgare, har olika behov under olika delar av livet:

– Jag valde att flytta till Trosa när barnen var små, dels för den vackra naturen, dels för det goda rykte som skolorna hade. Nu när barnen är stora har jag andra prioriteringar och då måste kommunen fortsätta att möta mig på ett relevant sätt, för att jag inte ska flytta vidare. Vi pratar ofta om att en kommun, region och myndighet mäts utifrån kostnader, men glömmer då bort vikten av skatteintäkterna som gör det möjligt att tillhandahålla en bra och för mig relevant service. Så vad är egentligen skillnaden mellan en kund och medborgare ur den aspekten? Båda förtjänar ett säkert och användarvänligt bemötande.

Mattias Fahlén menar att Salesforce genom att ta erfarenhet från det privata näringslivet och anpassa det på ett sätt som ger maximalt värde för offentlig sektor, kan bidra till samhällsutvecklingen.

– Vi ser till att medborgarna får ett professionellt bemötande med hjälp av bättre dialog och kortare hanteringstider. Genom att se till att offentlig sektor kan arbeta effektivare hjälper vi till att säkerställa att våra gemensamma medel hanteras på bästa sätt.

Underlätta rekrytering
Mattias Fahlén menar att det även är en fråga om hur kommuner och regioner ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov. Genom att låta rutinärenden i högre grad automatiseras skapas utrymme för medarbetarna att kunna fokusera på kvalificerade arbetsuppgifter.

– Många manuella processer kan automatiseras och automatiserade flöden ger bättre vård. En professionell arbetsmiljö skapar helt enkelt nöjdare medarbetare. Det här kan vi hjälpa till med – genom att sätta medborgaren i centrum.

Fakta: Salesforce Citizen 360
Medborgare tvingas ofta logga in på många olika sätt för att hantera sina ärenden i en kommun. Den förälder som ska kolla barnens schema måste logga in i ett system, men sedan använda ett annat för kontakten med skolhälsovården. Och vill personen bygga en veranda till sin fastighet är det en annan tjänst som ska användas. Men det behöver inte vara så här. Med plattformen Salesforce Citizen 360 kan man samla och organisera alla medborgarinteraktioner, i alla kanaler.

Läs mer om Salesforce för offentlig sektor på salesforce.com

Texten är en annons från Salesforce