Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Dagens Samhälle Jobb & Karriär

Fem trender som utmärker morgondagens arbetsmarknad

Kampen om kompetensen hårdnar och de demografiska utmaningarna i offentlig sektor är välkända. Här är fem punkter som summerar läget för dig som arbetsgivare.

Publicerad: 7 april 2021, 19:28


”De digitala kanalerna ger oss möjlighet att sprida annonseringen, testa olika målgrupper och kanaler och sedan göra utvärderingar och optimera”, säger Sara Lundblad på Dagens Samhälle.

1. Det krävs mer – och nytt – folk
Enligt Sveriges Kommuner och Landstings prognos behövs ytterligare 200 000 personer i välfärden de kommande tio åren – om inga förändringar görs i arbetssätt och organisation. Addera runt 300 000 personer som behöver rekryteras för att kompensera pensionsavgångar.

Bara antalet chefer som behöver anställas under perioden är hela 28 000. Samtidigt är vi mitt i digitaliseringen, som kräver helt ny kompetens. På en del områden konkurrerar de offentliga arbetsgivarna med hela arbetsmarknaden, till exempel inom de tekniska yrkena.

– Varför ska en tekniker börja arbeta i offentlig sektor i stället för i konsultverksamhet? En sak som kan vara attraktiv med att arbeta i en kommun är att du deltar i en större process, du är med och bygger ett samhälle. Man får vara med i en helhet som du inte får någon annanstans, säger Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

2. Mycket stor rörlighet
Var femte person kommer aktivt söka nytt jobb inom de kommande sex månaderna. Det visar bemanningsföretaget Poolias senaste kompetensindikator, som omfattar såväl privat som offentlig sektor.

Samma undersökning visar att antalet personer som söker sig till IT-relaterade arbeten ökar kraftigt medan intresset för administrativa tjänster minskar stadigt.

3. Konkurrensen blir allt hårdare
Det stora rekryteringsbehovet är inget vi kan ”utbilda oss ur”, menar Caroline Olsson på SKL.

– Vi behöver få fler som arbetar mer, alltså kommer tidigare in i arbete eller träder ur senare. Och vi behöver minska efterfrågan genom att titta på vad som går att automatisera, säger hon och fortsätter:

– De välutbildade personerna vi har i välfärden i dag måste också få jobba med rätt saker. I stället får vi stoppa in andra kompetenser för att avlasta med exempelvis administration.
Att fortsätta arbeta med traditionell arbetsgivarpolitik är förstås fortsatt viktigt. Vilket leder oss till punkt fyra.

4. Arbetsgivarvarumärket blir bara viktigare och viktigare
Ett starkt arbetsgivarvarumärke är förankrat i en organisation som kan leva upp till de krav och förväntningar som ställs idag. Chefen är en nyckel till arbetsgivarvarumärket. ”Bra chefer” är den viktigaste faktorn för arbetssökande, enligt Poolias kompetensindikator. Med andra ord är det oerhört viktigt att ge organisationens chefer bra förutsättningar.

Sveriges Kommuner och Landsting är inne på samma linje. ”För att stärka sitt arbetsgivarvarumärke måste välfärdens arbetsgivare öka mångfalden, sänka medelåldern och arbeta med chefernas förutsättningar”, skriver man i rapporten Sveriges viktigaste chefsjobb.

5. Rätt målgrupp är a och o för din rekrytering
Möjligheterna till annonsering – inte minst i sociala medier – och utbudet av rekryteringsföretag ökar. Samtidigt visar undersökningar att det egna nätverket fortfarande är väldigt viktigt för många kandidater. Vilken väg ska man välja?

– De digitala kanalerna ger oss möjlighet att sprida annonseringen, testa olika målgrupper och kanaler och sedan göra utvärderingar och optimera. Samtidigt ska man komma ihåg att själva annonsen, alltså innehållet, också spelar väldigt stor roll, säger Sara Lundblad på Dagens Samhälle Karriär, den ledande platsannonskanalen för chefer och kvalificerade medarbetare inom offentlig sektor.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att nå ut till rätt kandidater via Dagens Samhälles kanaler och hur vi kan målgruppsstyra platsannonser via sociala medier? Kontakta Sara Lundblad på dsplats@informa.se eller ring 08-34 03 04.

Fakta: Ledande kanal för platsannonsering
Dagens Samhälle är en del av Di-gruppen. Tidningen har 60 000 läsare varje vecka, sajten 70 000 unika besök och i sociala medier når vi över 100 000 konton. Det gör Dagens Samhälle till den ledande platsannonskanalen för chefer och kvalificerade medarbetare med erfarenhet av politiskt styrd verksamhet.

Läs mer

Texten är en annons från Dagens Samhälle Jobb & Karriär