Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Universitets- och högskolerådet, UHR

Erasmus+ utvecklar både lärare och elever

Tack vare Erasmus+ har Edsbergsskolan i Sollentuna haft möjlighet för både lärare och elever att utbyta erfarenheter med en skola i Kassel i Tyskland. Monika Nilsson, lärare på Edsbergsskolan intygar att: "Det har varit otroligt givande, både för oss lärare och för eleverna".

Publicerad: 31 oktober 2022, 13:47


11 lärare från Paris 18 arrondissement besöker Sollentuna i ett Erasmus-samarbete, som fokuserar specifikt på skolor i utsatta områden.

Edsbergsskolan ligger i ett utsatt område i Sollentuna med många elever med utländsk bakgrund. Skolan har under två års tid tillsammans med Runbackaskolan som också ligger i Sollentuna kommun haft utbyte med Georg-Christoph-Lichtenberg Schule i Kassel, Tyskland. Där har både lärare och elever besökt varandra och jobbat tillsammans kring temat inkludering och i ämnen som eleverna själva valt, så som till exempel: engelska, historia, bild och matte/NO.

– Vi har haft ett väldigt bra erfarenhetsutbyte kring inkludering, jag har fått ett helt annat fokus på de högpresterande eleverna och att inkludera även dem på ett annat sätt än tidigare i undervisningen och gör numera uppgifter som är bättre anpassade för dem. Det har varit väldigt nyttigt att tänka kring hur vi jobbar, varför vi gör på det sättet och vad vi kan göra annorlunda, säger Monika Nilsson.  

– Och eleverna har utvecklats jättemycket under den här tiden. De som inte tidigare vågat prata inför andra håller nu presentationer för sina utbyteskompisar. Flera har också sagt att de fått vänner för livet, tillägger hon.

Kompetensutveckling genom ”jobbskuggning”
Ted Weisberg är internationell samordnare på utbildningskontoret i Sollentuna kommun och har varit drivande i Erasmus+satsningen. Totalt har kommunen genomfört 26 aktiviteter inom Erasmus+ förra läsåret. Förutom utbytet med den tyska skolan har flera elever på gymnasieskolans teknikprogram fått åka på praktik, så kallad APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands och personal har haft möjlighet till så kallad ”jobbskuggning” där man går bredvid en lärarkollega i ett annat land i, en viktig del i lärarnas kompetensutveckling. Förskolepersonal har haft utbildning i Reggio Emilia i Italien och chefer och personal från avdelningen för stöd och utveckling har nyligen åkt till Danmark för att träffa skolledare och ledningen på förvaltningen i Aalborgs kommun. 

– Erasmus+ börjar nu komma in som en naturlig del i arbetet, eleverna vet vad det är och vill vara med. Det är både motivationshöjande och ger dem ökad förståelse för andra kulturer och levnadssätt, säger Ted Weisberg. Han har tidigare jobbat som medielärare i kommunen och ska nu fungera som ett stöd i skolornas Erasmus+arbete. 

– Vi hade aldrig kunnat göra det vi gjort utan Erasmus-pengar, säger han

Säkrad finansiering
Sollentuna kommun har nyligen blivit en ackrediterad Erasmusorganisation. Det innebär att finansieringen är säkrad för flera år och att kommunen kan jobba mer systematiskt och långsiktigt med Erasmus+ framöver. 

Nyligen hade kommunen besök av en fransk lärardelegation och i november kommer ett nytt besök från Paris med tema PRIDE, Kön, identitet och sexualitet. Dessutom åker en grupp språklärare från Rudbeckgymnasiet på jobbskuggning i Paris. Nya Erasmus+projekt planeras. På Edsbergaskolan fokuserar Monika och hennes kollegor på att skriva klart slutrapporten från inkluderingsprojektet innan de tar nya tag med nästa projekt. Själv skulle Monika gärna jobbaskugga en kollega i ett annat land. 

Monika Nilsson, lärare på Edsbergsskolan i Sollentuna.


– Dels för att lära mig från annan lärare och se hur det är att arbeta som lärare i ett annat land, dels för att lära mig mer om en annan kultur och ett annat språk. Jag tror man lätt blir hemmablind och det skulle vara otroligt givande att få skugga en kollega, säger hon.  

Bidragsbudgeten för Erasmus+ i Sverige har under 2022 varit nästan 300 miljoner SEK och beräknas öka årligen fram till 2027.

– Erasmus+ är ett väldigt bra sätt att utveckla sin skolverksamhet, ge eleverna nya kunskaper och internationella erfarenheter med hjälp av finansiering från EU, säger Daniel Edqvist, enhetschef för Erasmus+ på Universitets- och högskolerådet, UHR.  

Fakta: Erasmus+

  • Erasmus+ är EU:s program för bland annat utbildning. Syftet med programmet är att bidra till ett starkare och mer demokratiskt Europa och möta utmaningar inom utbildning och arbetsmarknad.

  • Förskolor, grund- och gymnasieskolor, yrkesutbildningar och organisationer inom vuxnas lärande kan genom Erasmus+ få finansiering för att genomföra utbyten och samarbeten i Europa som utvecklar verksamheten, personalen och eleverna.

  • Det kan handla om fortbildning för personalen, elevutbyten, praktik för yrkeselever och samarbetsprojekt med organisationer från andra länder. Universitets- och högskolerådet, UHR, är ansvarig för Erasmus+ i Sverige.

  • Ansökan för finansiering från Erasmus+ 2023 öppnar i slutet av 2022 och stänger i februari respektive mars 2023.

Läs mer om Erasmus+

Texten är en annons från Universitets- och högskolerådet, UHR