fredag2 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Skanska

Digitalt verktyg planerar nya förskolor

Byggkoncernen Skanska bestämde sig för att förenkla beslutsprocessen och öka transparensen i samband med avrop av nya förskolor.

Publicerad: 18 april 2023, 09:58


Webbverktyget Förskolebyggaren innehåller fyra koncept; A, B, C eller D som motsvaras av en- eller tvåplansbyggnader för 60 till 160 barn.

Lösningen, som nyligen lanserats, är ett verktyg som låter beställaren designa sin förskola digitalt och på så sätt få koll på alla kostnader, tillval och nyckeltal. Dessutom blir miljö- och klimatpåverkan tydliga att både förstå och påverka.

– Vi ville att verksamheterna skulle få inflytande över beställningsprocessen, då skapas ett engagemang och en tydlighet. Det är inte tänkt att den ska ersätta processen vid planering och byggnation utan hjälpa kunden med beslutsunderlaget, säger Nicklas Hagervall, verksamhetschef konceptförskolor på Skanska.

Själva tjänsten ”Förskolebyggaren” lanserades vid årsskiftet och har tagits emot väl i en snäv krets av personer som arbetar med att beställa förskolor.

– Det blir enkelt att få koll på den totala prislappen hos både beställare och leverantör, säger Nicklas Hagervall.

– Det är fantastiskt att kunna bidra till att kommunerna – som behöver bygga en stor mängd förskolor de kommande åren – kan erbjuda hälsosamma, funktionella och miljövänliga lokaler med minimal klimat- och miljöpåverkan, säger Nicklas Hagervall.

Upphandlade av Adda
Skanskas ABCD-Förskolor rankas etta i 14 av 16 avtalsområden som ingår i det ramavtal som Adda har träffat med ett antal leverantörer av nyckelfärdiga förskolor. I skrivande stund har byggkoncernen 36 avtal påskrivna, varav åtta skolor redan är i drift.

– I upphandlingen finns tydliga krav på att de producerade byggnaderna ska ha ett mycket lågt klimatavtryck. Men våra ABCD-förskolor är också giftfria och går att anpassa och certifiera enligt den svenska miljöcertifieringen Miljöbyggnad, säger Nicklas Hagervall.

– Funktionskraven som Adda angav var väldigt väl avvägda, man hade helt enkelt fått fram en heltäckande bild av vilka behov landets kommuner har på lokaler för förskolor. Vi anpassade vårt koncept efter dessa funktionskrav som, bland annat, var kopplade till pedagogik, miljö och klimatförbättringar. Adda uppmuntrar också de anslutna leverantörerna att hela tiden uppdatera och utveckla erbjudandet, säger han.

Webbverktyget Förskolebyggaren.

Här finns en film som beskriver Förskolebyggaren


Hyra eller köpa?

Webbverktyget Förskolebyggaren innehåller fyra koncept; A, B, C eller D som motsvaras av en- eller tvåplansbyggnader för 60 till 160 barn. Verktyget gör att man enkelt kan välja storlek på förskolan utifrån antal barn, inredning, material och färger samt anpassningar som är bra för klimatet som till exempel solceller. När förskolan är konfigurerad får kommunen direkt ett beräknat klimatavtryck och en uppskattad totalkostnad.

ABCD-förskolan är sedan enkel för kommunen att beställa via det ramavtal som Adda redan LOU-upphandlat. Allt är paketerat i en enkel process. Kommunerna kan alltid välja om de vill äga förskolan genom att avropa en färdig entreprenad eller hyra den av oss.

– Vår förhoppning är nu att ännu fler kommuner upptäcker Förskolebyggarens unika roll i planerings- och budgetprocesserna så att de kan dra nytta av det arbete som är nedlagt både hos Adda och hos leverantörerna när det kommer till planering, konfigurationer och materialval med mera, avslutar Nicklas Hagervall.

Fakta: ABCD-förskolor
Skanskas ABCD-förskolor finns i fyra alternativ i olika storlekar. Från fyra till tolv avdelningar och med en till två våningar.

Det är tids-, yt- och kostnadseffektiva byggnader med extra stort fokus på hållbarhet.

Förskolebyggaren låter dig bygga er egen förskola. Baserat på gjorda val beräknas kostnad och klimatavtryck. Använd desktop eller surfplatta.

Bygg din förskola i Förskolebyggaren

Läs mer om ABCD-förskolorna på skanska.se/forskolor

Texten är en annons från Skanska