Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Microsoft

”Digitalisering är en ledarskapsfråga”

En ökad digitalisering kan medföra både lönsamhets- och produktivitetsvinster inom offentlig sektor. Men för att öka omställningstakten måste besluten flyttas från IT-avdelningen till den högsta ledningen.

Publicerad: 7 april 2021, 11:18


Charlotta Pelagalli, försäljningschef myndigheter & kommuner, Microsoft Sverige. Foto: Microsoft Sverige

Samhällets pågående digitalisering medför ständiga förändringar av tillvaron. Förutsättningarna för konsumtion, kommunikation och arbetsliv har förändrats i grunden på bara några få decennier. Idag, vilket den pågående pandemin visat oss, är det fullt möjligt för många att handla, upprätthålla ett socialt umgänge och arbeta utan att lämna det egna hemmet. Förändringarna har medfört krav på företag och offentlig sektor att rusta sig för att följa med i utvecklingen.
– Unga människor idag är helt digitala i sitt sätt att leva. Det beteendet tar de med sig in i arbetslivet och det är viktigt att möta dem med ny teknik. Om en kommun eller myndighet ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare som attraherar och behåller talang, måste de erbjuda modern teknik och moderna arbetssätt, säger Charlotta Pelagalli, försäljningschef myndigheter & kommuner, Microsoft Sverige.
Samtidigt är investeringar i ny teknik helt avgörande för verksamhetens effektivisering och förmåga att möta de samhällsutmaningar vi ser.
– Sveriges demografiska kurva pekar på att vi framöver kommer att ha färre individer i arbetsför ålder vilket innebär att räkenskaperna får svårt att gå ihop. Det kommer att leda till att den offentliga sektorn tvingas effektivisera sina verksamheter. Här är teknikinvesteringar en gigantisk möjlighet, säger Charlotta Pelagalli.

En fråga för ledningen
I sin yrkesroll möter Charlotta Pelagalli dagligen representanter för offentliga verksamheter och näringslivet. Hennes erfarenhet är att det finns ett samband mellan beslutsnivå och omställningsprocessens fortskridande.
– Jag ser många exempel hos verksamheter på mindre testprojekt. Men de stora vinsterna kommer först om man tar ett helhetsgrepp och vågar ställa om hela verksamheten. De besluten kan bara fattas på den högsta ledningsnivån, så det är hög tid att digitaliseringsprocessen ses som en ledningsfråga, säger Charlotta Pelagalli.

Flera fördelar
För att tillvarata digitaliseringsmöjligheterna behöver den tekniska kompetensen öka i ledningsskiktet enligt Charlotta Pelagalli.
– Kommundirektörer, generaldirektörer och verksamhetschefer behöver förstå teknik på samma vis som de förstår ekonomi. Med ökad förståelse öppnar man dörren till de möjligheter som den tekniska utvecklingen medför, säger Charlotta Pelagalli.
Hon framhåller flera fördelar som en ökad digitalisering inom en organisation kan medföra.
– Tidigare skickade vi papper mellan varandra i bruna kuvert. Nu kan vi interagera och samarbeta på ett säkert sätt oavsett var vi befinner oss tack vare ny teknik som molnlagring. Det gör arbetet säkrare och effektivare men även hållbarare eftersom vi inte behöver resa i samma omfattning längre. Dessutom har den nya tekniken medfört bättre tillgänglighet för medarbetare med funktionsvariationer, säger Charlotta Pelagalli.

Förståelse för ny teknik
Den 10 december anordnade Microsoft Sverige i samarbete med Dagens Industri eventet Det offentliga Sverige. På agendan stod digitalisering i offentlig sektor och hur coronapandemin tvingade fram stora förändringar för att verksamheter skulle kunna upprätthålla medborgarservice och produktivitet. Ta del av eventet på aka.ms/DetOffentligaSverige
– Under eventet fick vi lyssna till goda exempel från verksamheter som gjort fantastiska saker och hur centralt ledarskapet var i de processerna. En lärdom som framkom var att förståelse för ny teknik är väldigt viktigt för att kunna väga möjligheterna mot riskerna, säger Charlotta Pelagalli.

Fakta: Microsoft Sverige
Microsoft är ett av världens ledande techföretag inom molntjänster, programvara och datorer. Vårt mål är att hjälpa våra kunder nå sin fulla potential och skapa nya möjligheter med hjälp av digitala verktyg. Bland våra produkter och tjänster finns bland annat Microsoft Office, Microsoft Windows, Microsoft Cloud, Xbox, LinkedIn, Minecraft, Teams, Skype och sökmotorn Bing. Microsoft grundades år 1975 och den svenska verksamheten startades år 1985. Microsoft Sverige har idag cirka 600 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg och Linköping.

Läs mer

Texten är en annons från Microsoft