Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Atea

Digitala lösningar ger bättre vård och omsorg för äldre

Coronakrisen tydliggör hur modern teknik kan nyttjas inom äldreomsorgen. Många äldreboenden förses nu med digitala kommunikationslösningar som surfplattor och videofunktioner. En bra lösning här och nu, men på lång sikt krävs mer enligt Atea.

Publicerad: 7 april 2021, 13:30


Malin Sölsnaes, chef Äldreomsorg och Simon Norman, chef för verksamhetsutveckling på Atea.

Modern teknik innebär stora möjligheter att både effektivisera vårdpersonalens arbete och öka självbestämmandet för brukarna. Eller som nu, öka tryggheten bland personal och äldre. Men digitalisering av vården, och inte minst äldreomsorgen, möts fortfarande med en viss skepsis. 

– Teknik framstår lätt som någonting kallt och opersonligt, men det tror jag till stor del kommer av hur vi paketerar och pratar om tekniken. Säger man robot tänker folk direkt på industriella monteringsrobotar och då blir det skrämmande. Men, säger vi medicingivare istället för medicinrobot blir det genast lite varmare, säger Simon Norman, chef för verksamhetsutveckling på it-bolaget Atea.

Strategisk rådgivare
Atea beskriver sig mer som en strategisk rådgivare än som en leverantör av it-teknik. I möten med kommuner och omsorgsaktörer pratar de mycket om den kombination av mod och nyfikenhet som krävs för en lyckad digitalisering av äldreomsorgen.

– Det saknas fortfarande en del förkunskaper när det kommer till välfärdsteknik. Många medarbetare inom äldreomsorgen är väldigt duktiga på vård och omsorg, men inte på it och teknik. De är oroliga för att robotar ska ta deras jobb och för att de äldre ska bli av med den mänskliga kontakten. Där stöttar vi på Atea chefer och ledare i en kulturförändring och tydliggör de fördelar som digitala tjänster tillför det dagliga arbetet, säger Malin Sölsnaes, chef för satsningsområdet Äldreomsorg på Atea.

– Det finns varken ett överflöd av pengar eller personal i äldreomsorgen, då är det ännu viktigare att man arbetar smart med de resurser man har. Vi ser till funktionaliteten och implementerar inte teknik bara för sakens skull. Vi vill bygga ett ekosystem där digitala lösningar samspelar och fungerar ihop även på sikt, säger Simon Norman. 

Läs mer: Så kan Ateas digitala lösningar hjälpa äldreomsorgen.

Brett internt kunnande
Rollen som rådgivare möjliggörs av personalstyrkan som innefattar både tekniskt kunniga och personer med verksamhetserfarenhet från offentlig sektor.

– Det gör oss unika i att vi ser helheten och samtidigt kommer närmare verksamheten och användaren. Vi kan både ta fram lösningar och guida i förändringsarbetet, säger Malin Sölsnaes.

Tillgängligheten är avgörande
Många kommuner har redan börjat titta på digitala lösningar och på flera håll även implementerat enklare lösningar som digitala lås och medicingivare. Framöver kommer mer avancerade tjänster bli vanligare – förutsatt att tekniken är tillgänglig för alla. 

Läs mer: Så hjälper Atea verksamheter inom offentlig sektor.

– Alla analyser pekar tydligt på att kommuner måste ändra sättet de levererar omsorg på och redan nu rusta för att klara av en äldre befolkning med fler komplexa sjukdomar. Med distansöverbryggande lösningar kan vi effektivisera vårdarbetet, samtidigt som vi kan minska oro och ensamhet bland äldre – oavsett hemkommun. En större del av vårdprocessen kommer kunna utföras i hemmet med färre påfrestande sjuktransporter och ett ökat självbestämmande för brukaren som resultat. Men, för det krävs en fortsatt teknikutveckling, säger Simon Norman.

– En utmaning nu är de avtal som finns och som försvårar för kommuner att göra nya beställningar. Något som riskerar att leda till att teknikutvecklingen stannar upp. I de kommande ramavtalsupphandlingarna måste alla därför ta ansvar för att så inte sker. Vi måste agera för att äldreomsorgen ska vara attraktiv för brukare men också som arbetsgivare, säger Malin Sölsnaes.

Fakta: Atea
Atea är marknadsledande inom it-infrastruktur i Norden och Baltikum, och drivande inom informationsteknologi på den svenska marknaden. 2 600 specialister, från Malmö i söder till Kiruna i norr, förser kunder med spetskompetens, produkter, tjänster och lösningar. De finns på ett trettiotal orter över hela landet.

Läs mer

Texten är en annons från Atea