Annons från Benify

Fem saker du ska kräva av din förmånsportal

Benify.

Attraktiva förmåner hjälper offentlig sektor att konkurrera om de mest eftertraktade medarbetarna. Som stöd finns nya verktyg som hanterar mycket mer än just förmånerna. ”I dag känns det mer relevant att prata om en medarbetarportal”, säger Joel Heister, Nordenchef på Benify.

Benify har etablerat sig som Sveriges ledande aktör inom personalförmåner, men deras portal har utvecklats till att handla om något mer. Joel Heister fick i uppdrag att summera fem saker som arbetsgivare och medarbetare ska kunna kräva av en modern medarbetarportal.

1. Den ska ge nöjdare medarbetare
Offentlig sektors utmaningar är välkända. Man behöver rekrytera, men också behålla befintlig personal i större utsträckning än vad man gör i dag. Nöjda medarbetare är en bra grund för att möta utmaningarna.

– Utöver bra ledarskap och kollegor är förmåner en otroligt viktig faktor för att göra medarbetarna nöjda. Studier visar att anställda som har tillgång till 20 eller fler förmåner är nöjdare och mer engagerade på jobbet än dem med tillgång till färre, berättar Joel Heister.

2. Portalen ska vara individanpassad
Lönespecifikationer, semesterdagar, pensionsinbetalningar och ersättning vid föräldraledighet, allt ska finnas samlat och vara anpassat för varje medarbetare – oavsett om de loggar in via datorn eller mobilen.

– Som medarbetare ska man inte behöva slösa tid på att leta bland massa generella dokument. Med Benify digitaliseras också många processer som annars kräver mycket tid och resurser, som onboarding, förmånsbeställningar och attesteringar.

– Just onboardingen – alltså introduktionen – är något som vi har effektiviserat. Varje nyanställd får snabb tillgång till rätt information för att kunna göra ett bra jobb redan från start.

3. Mindre administration – spara pengar!
Joel Heister berättar att många av deras kunder har gått från att hantera mängder av kvitton manuellt till att istället få en handfull fakturor om året. En indirekt effekt är också att HR, löneavdelning och chefer får färre frågor eftersom medarbetarna kan sköta fler saker själva. Benifys medarbetarportal är också så heltäckande att den ersätter andra verktyg.

– Att ha olika system för varje funktion kräver förstås mycket tid och resurser. Varje individuell förmån måste upphandlas, sättas upp rutiner för, göras plats för från IT, kommuniceras kring och så vidare.

4. Kommunikation ska stärkas
Inte minst inom offentlig sektor är medarbetarna utspridda på olika arbetsplatser och långt ifrån alla har tillgång till en dator. Att kunna ta del av portalens mejlutskick, pushnotiser eller meddelanden i mobilen är därför av högsta vikt.

– Kommunikationen kan också filtreras till olika målgrupper, om man till exempel vill informera en viss åldersgrupp om pensionsförmåner eller tipsa personal på en viss ort om rabatter från lokala leverantörer.

5. Den ska göra dig till en bättre arbetsgivare
En modern medarbetarportal ökar medarbetarnas uppskattning av allt de erbjuds via sin anställning. Det minskar risken för att tappa befintlig personal och stärker samtidigt erbjudandet till nya kandidater.

– Klippans kommun är ett bra exempel. De ville bli bättre på att locka till sig personal lokalt och lanserade därför en medarbetarportal från Benify. Som så ofta var det de små gesterna som gav störst resultat: att själva kunna välja och beställa sin personliga julklapp i portalen blev den allra mest uppskattade förmånen bland kommunens medarbetare.

Med hjälp av Benify optimerar du din kommunikation, minskar din administration samt visualiserar hela värdet av medarbetarnas kompensation. Läs mer och boka demo på benify.se

Fakta
Detta är Benify

En skräddarsydd portal
Benify hjälper tusentals arbetsgivare världen över att attrahera, engagera och behålla rätt kompetens med världens mest skräddarsydda medarbetarportal. Med hjälp av portalen optimerar du din kommunikation, minskar din administration samt visualiserar hela värdet av medarbetarnas kompensation. Läs mer på benify.se

En värld av förmåner
I medarbetarportalen finns förmåner för olika skeden i livet och anställningen. Benifys breda sortiment av leverantörer och tjänster integreras med de förmåner du redan erbjuder dina medarbetare. Det skräddarsydda utbudet presenteras på ett överskådligt sätt i portalen – tillgänglig var och när som helst. Benify tar inte emot några provisioner och kan därför förhandla fram bästa möjliga erbjudanden för dig och dina medarbetare.

Annons

Hela den här sidan är en annons från Benify.
Den är inte skriven av Dagens Samhälles redaktion.