Annons från Ambea

Så kan Sverige möta den demografiska utmaningen

Sverige står inför en enorm demografisk utmaning. Fram till 2025 behövs minst 30 000 nya äldreboendeplatser. ”Vi både vill och kan hjälpa kommunerna med att lösa den här situationen”, säger Malin Appelgren, tillväxtchef på Ambea med affärsområdena Vardaga och Nytida.

Den goda dagen. Så kallas konceptet som Vardaga arbetar efter på cirka 100 äldreboenden runtom i Sverige. Kort sagt betyder det att alla dagar ska kännas meningsfulla och innehållsrika för de boende, vilket i sig fungerar som ett rättesnöre för de totalt 9 600 medarbetarna.

– Det här genomsyrar allt vi gör, från hur nya boenden utformas till hur maten tillagas och serveras. Vårt fokus ligger på en enda sak och det är att tillgodose den här sektorn. Det är det här vi är experter på, säger tillväxtchefen Malin Appelgren, som är lite oroad inför framtidens demografiska utmaningar.
– Framåt 2025 kommer det att smälla till och det är ganska få kommuner som har en konkret plan för det. Där ser vi oss som en viktig pusselbit.

Kontinuerlig dialog med kommunerna
I dag bygger Vardaga åtta till tolv nya äldreboenden om året.

– Vi utvecklar där behovet är som störst och försöker hjälpa de kommuner som har behov av nya boenden, men som har begränsade möjligheter att själva bygga nytt. Dialog förs kontinuerligt med kommunerna, men utvecklingen av nya boenden sker ofta på eget initiativ och i samarbete med olika byggföretag. Det är mer ovanligt att initiativet kommer från kommunerna själva.
– Det hade naturligtvis varit det bästa för alla parter. Vi skulle fortfarande genomföra hela projektet från ax till limpa. Kommunerna behöver egentligen bara göra en sak, att upphandla ett ramavtal som ska börja gälla två år efter byggstart.

Två år är alltså tiden det tar för Vardaga att sjösätta ett nytt äldreboende, ibland snabbare än så. Från att de får tillgång till mark och en detaljplan dröjer det inte mer än 18–24 månader innan de boende kan flytta in. Det är en hastighet som är svårslagen och en viktig faktor ju närmare 2025 vi kommer.

– När man bygger så många verksamheter som vi faktiskt gör sker en ständig förbättringsprocess. Vi tar med oss erfarenheter från det ena huset till det andra och kan snabbt sätta in eventuella åtgärder, både utifrån de boendes perspektiv och medarbetarens.

Kvalitetsledningsstruktur ger resultat
”Best practice” gäller alltså vid uppförandet – och i verksamheten.

– Eftersom vi kommer in så tidigt i processen kan vi utforma huset så att det passar vårt inarbetade koncept och för att på bästa sätt möta de behov som finns. Hos oss lagas exempelvis all mat på den avdelning man bor på. Vi vill att de boende ska känna doften av mat och även kunna vara delaktiga i matlagningen om de vill. Och då bygger vi utifrån de premisserna, så att det blir rätt från början.

Enligt mätningar som Socialstyrelsen har gjort har privat drivna äldreboenden ett bättre resultat på 18 av 22 kvalitetsparametrar jämfört med kommunala äldreboenden.

– Har man få boenden kan det vara svårare att få samma kvalitetstruktur, men för oss, som är helt inriktade på äldreomsorg och har 100 boenden, är det en självklarhet. Jag tycker att det är viktigt med en växelverkan mellan den privata sidan och den kommunala. Vi har mycket att lära av varandra, betonar Malin Appelgren.

Vill du veta mer om Ambeas äldreboendekoncept Den goda dagen? Läs mer här!
 

Växande omsorgsbehov i flera grupper 

Det är inte bara behovet av äldreomsorg som ökar. När befolkningen växer ökar också efterfrågan på omsorg för personer med funktionsnedsättning och psykosocial problematik – en trend som dessutom drivs på av ökad social acceptans för funktionsnedsättning samt ökad psykisk ohälsa. Ambeas affärsområde Nytida verkar inom detta område och bygger liksom Vardaga nya boenden i snabb takt. För närvarande är 25 nya boenden under uppförande runt om i Sverige med planerad inflyttning 2019– 2021. Och inom ett par år ska takten öka ytterligare. 

Läs mer på ambea.se

 

Hela den här sidan är en annons från Ambea.
Den är inte skriven av Dagens Samhälles redaktion.

Publicerad: 13 maj 2019 kl 10:37
Uppdaterad: 13 maj 2019 kl 11:15

Skribent

David Stark