Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Adapteo

Är du redo att möta ett samhälle i förändring?

Samhället förändas. För den oförberedde kan förändringen komma plötsligt, något som kanske medför att verksamheter överfylls eller ekar tomma. Om du däremot bygger flexibelt går du i stället förändringen tillmötes. Hur skulle ett sådant samhälle se ut?

Publicerad: 26 maj 2021, 13:20


Genom att hyra en anpassningsbar byggnad kan ni öka och minska kapaciteten för verksamheten på nolltid.

Tänk dig ett samhälle som anpassas efter sina invånare på ett hållbart och cirkulärt vis. Det är ett samhälle där föräldrar inte behöver oroas över var barnen ska börja i skolan eller var pensionären får plats när denne inte längre klarar av att bo hemma. Det är ett samhälle där områden inte störs av buller från byggarbetsplatser i samma utsträckning och där jordens resurser används effektivt. Det är ett samhälle som är tillgängligt för alla.
Kanske tangerar denna beskrivning någon slags utopi, det är inte syftet med den här artikeln. Den handlar om flexibel samhällsplanering.

Det flexibla samhället
Du har säkert hört ordet förut, det är ett ord som används allt oftare inom bygg- och fastighetsbranschen. Vad det innebär? Att vi behöver bygga samhällen som står redo att möta förändring. Det är inte längre hållbart att bygga statiskt i samma utsträckning som vi gjort hittills. Utmaningen ligger för samhällen i att matcha dagens behov med framtidens och att följa den demografiska utvecklingskurvan. En stadigt växande befolkning innebär bland annat att vi behöver fler verksamhetslokaler. Samtidigt ser vi en rådande trend i att allt fler väljer att lämna storstäderna, något som medför ett mer utspritt behov av verksamheter som skola och äldreomsorg över landet.
I ett sådant läge är det klokt att planera för förändring. Genom att hyra en anpassningsbar byggnad, står du plötsligt redo att öka och minska kapaciteten för din verksamhet på nolltid. Adapteo är ett ledande flexibelt fastighetsbolag som bygger och hyr ut just anpassningsbara byggnader.
– Genom att redan från början inkludera byggnader som anpassas efter behov i samhällsplaneringen undviker man att stå utan lösning när svängningar i samhället sker, säger Camilla Hensäter, Adapteo Sveriges vd.

Anpassningsbart, klimatsmart och samhällsnyttigt
Att bygga anpassningsbart för dessutom med sig en rad andra fördelar. Med en industriell byggprocess minimeras andelen materialspill och tiden det vanligtvis tar att uppföra en byggnad förkortas avsevärt – det tar inte mer än ett par dagar att skala upp en byggnad från det att den levererats till platsen. Det innebär en dubbel samhällsnytta, eftersom verksamhetslokalerna på kortare tid kan tas i bruk och omgivningen behöver inte störas av buller från byggarbetsplatsen i samma utsträckning. Ett minskat materialspill i kombination med att tillverkningen sker av hållbar träråvara bidrar dessutom till ett mer hållbart klimat.
Valet av en anpassningsbar byggnad från Adapteo innebär att du får en skräddarsydd lösning utifrån just din situation. Byggnaderna är utformade för att vara tillgängliga och utan hinder, för att tillgodose allas specifika behov. När verksamheten sedan förändras med tiden, kan byggnaden på ett enkelt sätt förändras med den. Dagen då byggnaden inte längre tjänar något syfte, packas den helt enkelt ihop för att sedan göra nytta någon annanstans.
– Hållbarhet är en grundpelare i vår produkt och vår cirkulära affärsmodell. När byggnaden inte längre behövs flyttar vi den till en annan kund. Det leder både till en effektivisering av resurser och en smartare användning av kundens budget, säger Camilla Hensäter.

Flexibilitet eller utopi?
Nu börjar vi alltså att närma oss det flexibla samhälle den här artikeln började att beskriva. Ett samhälle utan platsbrist i verksamheter som skola, förskola och äldreomsorg, eftersom en anpassningsbar byggnad snabbt kan etableras efter behov. Ett samhälle där industriella byggprocesser förkortar bullriga miljöer och där byggnadernas anpassningsförmåga uppfyller kraven för tillgänglighet. Dessutom är det ett samhälle som tar ansvar för jordens resurser och för klimatet.
Så nästa gång du behöver bygga nytt, överväg att bygga flexibelt. Det är så vi bygger flexibla samhällen redo att möta förändring.

FAKTA: Adapteo
Adapteo är ett ledande flexibelt fastighetsbolag i Nordeuropa som bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för skola, förskola, kontor, boende och event. Adapteo har cirka 70 medarbetare i Sverige fördelat på fem säljkontor och flertalet lager och verkstäder. Adapteo Sverige är en del av Adapteo Group, noterade på Nasdaq Stockholm. År 2020 uppgick Adapteo Groups omsättning till 231 miljoner euro.

Läs mer om anpassningsbara byggnader från Adapteo

Texten är en annons från Adapteo