Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Adapteo

Adapteo – ledande aktör inom anpassningsbara byggnader

I dag bor över hälften av jordens befolkning i städer, och siffran ökar för varje år. Ändå hänger stadsplaneringen och byråkratin inte med i utvecklingen. Det menar Adapteo, som erbjuder moderna, flexibla och hållbara byggnader som är bättre anpassade för framtidens städer.

Publicerad: 1 november 2021, 12:47


Byggnader som är utformade för att skalas upp, skalas ner, anpassas eller flyttas utefter behov.

År 2050 beräknas 70 procent av alla människor bo i storstäder. Trots det används i dag byggtekniker som är anpassade efter gamla behov. I praktiken planerar man för nybyggen som är omoderna redan när de står klara. Dessutom är de ofta byggda för specifika syften, och att i efterhand anpassa dem blir både kostsamt och tidskrävande. Camilla Hensäter, vd på Adapteo, liknar byggnadslösningarna vid Lego.

– Våra lösningar är som vanliga byggnader – fast flyttbara. Efter att de använts för ett visst behov kan de flyttas till en annan plats och ett annat användningsområde. Och precis som Lego är de skalbara och kan utökas eller minskas utifrån behov, säger hon.

Ett tydligt exempel, menar Camilla Hensäter, är när infrastrukturen i ett nybyggt bostadsområde inte uppkommer lika snabbt som bostäderna.

– Tänk ett område dit många barnfamiljer flyttar på kort tid. Då behöver man först en förskola och efter några år en skola. Istället för att planera för två eller tre separata byggnader kan våra byggnader anpassas i takt med att barnen blir äldre och deras behov förändras.

Miljövänliga lösningar
Att byråkrati och stadsplanering sällan hinner med städers snabba utveckling framgår i den nya rapporten ”Den flexibla staden – en vision om en hållbar och framtidssäkrad modell för stadsplanering”, som tagits fram av Adapteo och BSK Arkitekter.

Som exempel tas coronapandemin upp, vilken har tydliggjort hur Adapteos flexibla byggnader kan komma till användning när plötsliga behov uppstår.

– Den här pandemin har ställt hela samhället på prov, bland annat sett till behovet av lokaler. Där har våra byggnader kommit väl till pass, både som tillfälliga vårdcentraler och flexibla vaccinationsmottagningar, säger Camilla Hensäter.

Adapteos lösningar är också miljövänliga. I nämnda rapport konstaterar man att 87 procent av byggsektorns utsläpp kommer från uppförandet av byggnationer, från tillverkning till transport och uppbyggnande. För en verkligt klimatsmart byggsektor krävs att man ser över hela byggprocessen, menar Camilla Hensäter.

– Hela tanken med våra lokaler är att de ska återbrukas, till skillnad från statiska byggnader som ofta rivs utan att man återanvänder materialet. Klimatpåverkan blir såklart mindre om man inte måste bygga nytt hela tiden utan kan återbruka befintliga byggnader, säger hon.

Ett smörjmedel för ett fungerande samhälle
Just nu ligger det ute en lagrådsremiss för att snabba på bygglovshanteringen för bostäder. Det är ett steg i rätt riktning, menar Camilla Hensäter, men framhåller den sociala infrastrukturen som minst lika viktig.

– Bostäder är en del, men med det kommer även behov som skola, vårdcentraler och kontorslokaler, säger hon.

Vidare beskriver hon Adapteos anpassningsbara byggnader som ”ett smörjmedel för att samhället ska fungera”. Vid stora förändringar måste kommuner ha effektiva lösningar på hur man ska följa med i demografins utveckling, menar Camilla Hensäter.

– Världen är väldigt föränderlig och den största utmaningen är att hänga med i den hela tiden ökande utvecklingstakten. Och just när det uppstår behov väldigt snabbt är våra byggnader en både flexibel och hållbar lösning.

Fakta: Adapteo
Adapteo är den ledande partnern inom anpassningsbara byggnader i norra Europa. Vi utvecklar, bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för skolor, förskolor, vård, kontor och boende. Med Adapteos lösningar kan kunderna transformera, återanvända, skala upp och skala ner lokalerna allt eftersom behoven förändras. Adapteos byggnadsbestånd omfattar 1,3 miljoner kvadratmeter och verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Litauen. En majoritet av Adapteos intäkter genereras av hyreskontrakt från offentlig sektor.

Läs mer om anpassningsbara byggnader på adapteo.se!

Texten är en annons från Adapteo