Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Adapteo

4 anledningar att satsa på anpassningsbara byggnader

En flexibel lösning för kommuners lokalbehov – och en byggteknik som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Allt fler väljer nu att framtidssäkra samhällsbyggnadsbeståndet med hjälp av modulära

Publicerad: 7 april 2021, 13:17


Anpassningsbara byggnader kan bli ett dragspel för landets kommuner, menar Camilla Hensäter, Adapteo Sveriges VD. Foto: Adapteo

Sverige växer snabbt. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner behöver vi, utöver dagens bestånd, 730 förskolor, 390 grundskolor, 35 gymnasieskolor, 150 äldreboenden och 370 gruppboenden – redan 2022. Den demografiska utvecklingen går att prognostisera, men samtidigt finns det skiften och händelser som är svåra att förutspå. Tillfälliga demografiska svängningar gör det svårt för kommuner att planera för sina samhällsbyggnadsbehov.

Det är där företag som Adapteo kommer in med sin modulära lösning, baserad på industriell byggteknik. Adapteo bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för bland annat skola, förskola, kontor, boende och event. 

– För många kommuner är det svårt att vara beredd och ta hand om de svängningar som uppstår och därför blir våra snabba och flexibla lösningar ofta räddningen. Vi får helt enkelt en allt viktigare roll i samhället, säger Camilla Hensäter, Adapteo Sveriges VD.

Camilla Hensäter menar att anpassningsbara byggnader kan bli ett dragspel för kommunerna. De flexibla, modulära byggnadslösningarna löser kommuners tillfälliga behov, samtidigt som det är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi lät henne lyfta fram fyra anledningar att bygga modulärt.

1. Tillgänglighet blir en trygghet 
Många kommuner har en långsiktig lokalbesörjningsplan, men exempelvis en plötslig ökning av skolelever kräver riktigt snabba lösningar. Här kan flexibla, anpassningsbara byggnader med kortare etableringstider än permanenta byggnader erbjuda en trygghet i att alltid kunna ombesörja lokaler till verksamhetsbehov som är svårare att planera för. 

2. Fördelaktig finansieringsmix 
Kombinationen av eget ägande och hyrda lokaler ger en ekonomisk frihet. Att äga permanenta byggnader kan ge långsiktiga fördelar, samtidigt som hyrda modulära byggnader – för mer kortsiktiga behov – kan öka flexibiliteten och ge möjlighet att optimera lokalutrymmet. På så vis kan man nyttja just den ytan som behövs, varken mer eller mindre. Utan tomma lokaler, som kostar pengar trots att de inte används, ges möjlighet till en smartare användning av budgetar och en effektivisering av resurser.

3. Rätt material och minskat svinn 
En byggnads miljöpåverkan beror till stor del på materialanvändningen. Det primära materialet för många industriellt byggda modulära hus är trä, ett material som har en lägre klimatpåverkan jämfört med byggnadsmaterial som betong och stål. 

Ytterligare en nyckelfaktor för en hållbar konstruktion är att minimera avfallet. Den industriella produktionen möjliggör en systematisk strategi för resursanvändningen. Eventuellt material som blir över från en byggnad används helt enkelt till nästa. 

4. En cirkulär livscykel
Byggnaderna återanvänds och anpassas till varje ny verksamhets behov. En skola kan efter några år i en kommun, bli kontor i en annan. Det blir en cirkulär ekonomi där byggnaderna vanligtvis lever hela fem liv. 

– Det är en och samma stomme för båda behoven, men innandömet kan varieras, säger Camilla Hensäter.

Läs mer om Adapteos flexibla byggnadslösningar här!

Fakta: Adapteo Sverige 
Adapteo är ett ledande flexibelt fastighetsbolag i Nordeuropa som bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för skola, förskola, kontor, boende och event. Adapteo har cirka 70 medarbetare i Sverige fördelat på fem säljkontor och flertalet lager och verkstäder. 
Adapteo Sverige är en del av Adapteo Group, noterade på Nasdaq Stockholm. År 2019 uppgick Adapteo Groups omsättning till 216 miljoner euro.

Läs mer

Texten är en annons från Adapteo