Miljö

Hur vi hanterar klimatkrisen avgör vår framtid. Frågor om hur kommuner, regioner och leverantörer till sektorn arbetar med miljö, klimat och hållbarhet är prioriterade ämnen för Dagens Samhälle.

Statens försvårar lokala klimatinsatser

Mycket av klimatarbetet sker i kommuner och regioner - trots att det motverkas av att statliga myndigheter, skriver...
Debatt
Klimat
Anders Knape
ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Fel när den som städar upp beskattas

Regeringen vill införa en skatt på avfallsförbränning. Det är anmärkningsvärt och går tvärt emot samhällets behov.
Debatt
Avfall
Tony Clark mfl
vd Avfall Sverige