Miljö

Hur vi hanterar klimatkrisen avgör vår framtid. Frågor om hur kommuner, regioner och leverantörer till sektorn arbetar med miljö, klimat och hållbarhet är prioriterade ämnen för Dagens Samhälle.

Kampen för klimatet börjar på hemmaplan

Sveriges kommuner och regioner skulle kunna göra och behöver göra mer för klimatet, men de behöver statens hjälp.
Debatt
Klimat
Carola Gunnarsson mfl
kommunfullmäktiges (C) ordförande Sala