Miljö

Hur vi hanterar klimatkrisen avgör vår framtid. Frågor om hur kommuner, regioner och leverantörer till sektorn arbetar med miljö, klimat och hållbarhet är prioriterade ämnen för Dagens Samhälle.

Miljönyttan måste stå i fokus!

Regeringens nya regler för återvinning har ett alltför stort fokus på tillgänglighet.
Debatt
Återvinning
Håkan Ohlsson
vd Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI