Miljö

Hur vi hanterar klimatkrisen avgör vår framtid. Frågor om hur kommuner, regioner och leverantörer till sektorn arbetar med miljö, klimat och hållbarhet är prioriterade ämnen för Dagens Samhälle.

Politiken måste enas om mer förnybar energi

Stödsystemen inom förnybar energi är inte tillräckligt långsiktiga, menar Ylva Gullberg, som vill se handling från...
Debatt
Energi
Ylva Gullberg
utvecklingsledare inom solel, Region Örebro län