Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

VD

Suntarbetsliv, Stockholm

Ansök nu

Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Föreningens uppdrag är att göra kunskap inom arbetsmiljöområdet tillgänglig och användbar på arbetsplatserna inom kommuner, regioner och kommunala företag. Kunskapen baseras på resultat från forskning, beprövad erfarenhet och gällande arbetsmiljöregler. Suntarbetslivs utbud främjar ett väl fungerande arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Läs mer om oss på suntarbetsliv.se.

VD-uppdraget
Har du ett genuint intresse för arbetsmiljöområdet och vill leda Suntarbetslivs fortsatta utveckling i en tid då arbetsmiljöfrågor står högt på agendan? Suntarbetsliv söker nu en VD som på uppdrag av styrelsen förväntas leda verksamheten framåt mot målsättningen att öka nyttan för arbetsplatser inom kommun- och regionsektorn, kommunala bolag och dess totalt 1,2 miljoner anställda. På ett lyhört, kommunikativt och handlingskraftigt sätt förväntas VD vidareutveckla en välfungerande verksamhet i linje med visionen Tillsammans för friska arbetsplatser.

Som VD säkerställer du en effektiv organisation som arbetar med hög kvalitet, aktivitet och relevans. Du är ytterst ansvarig för den operativa verksamheten och leder med hjälp av ledningsgruppen ett trettiotal medarbetare. Då vi befinner oss i en dynamisk kontext blir ditt uppdrag att anpassa verksamheten utifrån rådande förhållanden genom lyhördhet mot såväl målgruppen som parterna. Som VD företräder du Suntarbetsliv i syfte att öka kännedomen om organisationen, dess roll och utbud. Vidare förväntas VD föra en konstruktiv dialog med föreningens parter och hålla sig ajour inom arbetsmiljöområdet.

För att nå framgång i rollen behöver du vara en trygg, engagerad och erfaren ledare som vet hur du utvecklar verksamheter med goda resultat. Du bidrar med god förståelse för kommun- och regionsektorns förutsättningar liksom kunskap om arbetsmiljöfrågor.

Det är självklart för dig att leva som du lär och att du har förmågan att skapa en arbetsmiljö i toppklass även för dina medarbetare. Du är en skicklig ledare som får med dig andra genom ett kommunikativt och förtroendeingivande sätt. Vidare har du en god känsla för struktur och organisation, ser helheter utifrån ett strategiskt perspektiv och har en fallenhet för att bygga och vårda relationer.

Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Signera Rekrytering. Du visar intresse genom att registrera CV och ett motivationsbrev om varför du ska bli Suntarbetslivs nya VD via signerarekrytering.se. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan gärna så snart som möjligt, dock senast den 24 januari. Eventuella frågor hänvisas till ansvarig konsult Josefin Johansson, tel. 070-862 09 90 eller researcher Sofia Jansson, tel. 073-539 64 51.

Publicerad 2021-12-22

Ansök nu