Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Stadsdirektör tillika VD

Helsingborgs stad, Helsingborg

Ansök nu

Vår vision, Helsingborg 2035, ger en riktning mot framtiden och säger att Helsingborg ska vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Som ett delmål – och en förutsättning för att vi ska uppnå vår vision – har vi ambitionen att Helsingborg år 2022 ska fortsätta vara en av Europas mest innovativa städer. 

Nu söker vi dig som törs anta utmaningen att leda Helsingborgs fortsatta resa med innovation, samverkan och mod som ledord!

Uppdraget som Stadsdirektör tillika VD för Helsingborgs stad är en unik möjlighet att ta vidare en verksamhet som jobbat hårt för att utvecklas som organisation och region. Staden har erhållit en rad utmärkelser som till exempel; årets IT-kommun, bästa miljökommun och bästa nybyggarkommun. Helsingborg har även utsetts till en av Europas mest innovativa städer. Nu blickar vi framåt och vill genom ett modigt och tillitsbaserat ledarskap samla chefer och ledare kring en tydlig vision och inriktning med gemensamma mål där vidareutveckling av effektiva arbetssätt är en av förutsättningarna för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Som Stadsdirektör driver du de kommunövergripande strategiska frågorna långsiktigt och målmedvetet i ett nära samarbete med politiken och med ett fokus att genomföra de politiska besluten och skapa en ännu bättre vardag för Helsingborgsborna.

I uppdraget som Stadsdirektör är du en drivande kraft i vårt arbete med Familjen Helsingborg, ett arbete som syftar till att gynna näringsliv, föreningsliv, civilsamhälle och andra aktörer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Du har också ett dedikerat engagemang för olika regionala samarbeten som Greater Copenhagen och Öresundsregionen. 

I ditt arbete förväntas du bidra med hållbara och kreativa lösningar som säkerställer Helsingborgs fortsatta tillväxt och utveckling. Du har övergripande ansvar för personal, ekonomi och verksamhet och har till din hjälp förvaltningschefer, VD:ar i moderbolaget samt processägare vid stadledningsförvaltningen, tillika avdelningschefer vid stadsledningsförvaltningen som alla har god förmåga att driva respektive verksamheter och processer mot överenskomna mål. Stadsdirektören är förvaltningschefernas chef och som VD för HSFAB leder du en bolagsledningsgrupp och det finns en koncernledningsgrupp bestående av alla förvaltningschefer, VD:ar och stadsövergripande processägare.

För att lyckas i uppdraget har du mycket god erfarenhet av att leda och utveckla en större komplex verksamhet med dokumenterat goda resultat. Du har erfarenhet att leda via andra och har en god förmåga att delegera till dina medarbetare. Du har mycket god förståelse för politiskt styrd verksamhet och för beslutsgången i en politiskt styrd verksamhet. Du har en relevant akademisk utbildning. 

Du är en förebild som chef och ledare med förmåga att lyfta blicken och se helheten, kommunicera visioner, mål och uppdrag både internt och externt med kraft och mod i sitt beslutsfattande. Det blir också viktigt att du tillsammans med chefer och medarbetare arbetar med att skapa förutsättningar för gemensamma arbetssätt, förhållningssätt och synsätt. Du har en god självkännedom och kan fatta beslut som karaktäriseras av ekonomiskt ansvarstagande och effektivt resursutnyttjande. 

Du har förmåga att få samspelet mellan de förtroendevalda, tjänstemän och externa samarbets- och samverkansaktörer att fungera. Du förstår värdet av att prioritera, samverka och bygga relationer för att åstadkomma goda resultat. Du förväntas vara ambassadör för kommunen och därmed trivas med att vara synlig både i media och i stadsbilden och har förmåga att hantera och företräda kommunen i offentliga uppdrag. Du ska behärska svenska och engelska i tal och skrift och vara bekväm med att presentera och beskriva kommunens verksamhet på såväl svenska som engelska. 

Erbjudande
Helsingborgs Stad erbjuder dig ett attraktivt uppdrag i en kommun med en uttalad politisk vilja att vara en av Europas med innovativa städer. I en miljö där vi vågar, testar och gör. Helsingborg är en plats för dig som vil något. Ekonomiska förutsättningar, kompetenta och motiverade medarbetare i en professionell organisation gör att Helsingborgs kommun har goda förutsättningar att fortsätta växa, utvecklas och stärka sin position som tillväxtmotor i Sverige, Skandinavien och Europa. 

Ansökan och kontakt
I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive. Formell ansökan till tjänsten registrerar du via www.helsingborg.se/jobb senast den 26 september 2022. Handlingar som inkommer till Helsingborgs kommun blir en allmän handling.

För en inledande konfidentiell dialog kring rollen, ring eller skriv till Caroline Kock på SOURCE, 070-5110390, caroline.kock@source-executive.se eller My Boman på SOURCE, 070-8447471 my.boman@source-executive.se

På slutkandidat kommer en Säkerhetskontroll genomföras. 

För mer information välkommen att kontakta
HR-direktör, Jörgen Fransson, tel. 070 564 76 71 alternativt fackliga representanter

Fackliga representanter
SACO
Evert Blohmé
evert.blohmé@helsingborg.se

Lärarnas Riksförbund
Petter Hedström
petter.hedstrom2@helsingborg.se

Lärarförbundet
Helena Åhlin
helena.ahlin@helsingborg.se

Kommunal
Robert Winroth
robert.winroth@helsingborg.se

Ledarna Raija Landgren
raija.landgren@helsingborg.se

Vårdförbundet
Torgny Öhrn
torgny.ohrn.@helsingborg.se

Vision Anna Carlsson
anna.carlsson4@helsingborg.se
 
VÄLKOMMEN TILL HELSINGBORG! 
Välkommen till Helsingborg, en stad som siktar mot att bli en av Europas mest innovativa städer. Det innebär att det händer massor av spännande saker som ska leda till ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Samlingsnamnet för vår resa är H22.

Publicerad 2022-09-16

Ansök nu