Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla jobb

Sektorchef utbildning

Kävlinge kommun, Kävlinge

Ansök nu

”Kävlinge kommun erbjuder barn och elever Sveriges bästa utbildning" - för dig som vill vara med och förverkliga kommunens målbild!

Kävlinge kommun har högt ställda mål, inte minst vad gäller utbildning, med målbilden ”Kävlinge kommun erbjuder barn och elever Sveriges bästa utbildning”. Sektorns övergripande arbete har ett 1-16 års perspektiv och omfattar förskola, grundskola samt barn- och elevhälsa.

Sektorchef utbildning rapporterar till Kommundirektören och ingår i dennes ledningsgrupp. Totalt arbetar ca 900 personer i sektorn, som i första linjen leds av sammanlagt 19 rektorer. Till Sektorchefen rapporterar biträdande sektorchef, chef barn- och elevhälsa samt rektorerna för grundskolan. Rektorerna för förskolan, utvecklingsledare, utvecklingsstrateg samt kvalitetscontroller rapporterar till biträdande sektorchef. Inom sektor Styrning och stöd finns resurser för bla HR, ekonomi, kansli och kommunikation. Sektorerna fungerar i partnerskap med varandra och bidrar med relevanta resurser vid behov, för att lösa sina uppdrag.

Sektorchef utbildning arbetar strategiskt utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Arbetssättet förväntas vara tydligt, utåtriktat, inkluderande och delegerande. Förutom ett nära samarbete med övriga relaterade sektorer finns också naturliga gränssnitt gentemot andra kommuner, Regionen, SKR, Skånes kommuner med flera. Helhetssyn, omvärldsbevakning och nyfikenhet präglar sektorchefens arbetssätt.

Sektor utbildning har en väl fungerande verksamhet med generellt goda resultat. Samtidigt finns utmaningar som man kan se inom skolvärlden generellt. Med kommunens högt ställda ambitioner förutsätts ett ledarskap som kan spänna över helheten, allt från den strategiska nivån till det verksamhetsnära engagemanget.

Vi välkomnar sökande med relevant högskoleutbildning och mångårig chefserfarenhet inom motsvarande område, på högre strategisk ledningsnivå (huvudmannanivå) i kommunal verksamhet. Du har erfarenhet av att leda och utveckla chefer och har framgångsrikt lett utvecklings- och förändringsarbete - genom underställda chefer och i samverkan med fackliga organisationer och övriga parter. Du har en gedigen erfarenhet av arbete inom utbildningssektorn och därmed god kännedom om aktuella lagar och förordningar.

Du motiveras av att leda en verksamhet i utveckling och att därigenom bidra till att profilera Kävlinge som en attraktiv arbetsgivare i linjen med den fastlagda visionen. Din självklara professionella syn på utbildning utgår från ett intresse för bildningsrelaterade frågor ur det större perspektivet, med ett genuint intresse för omvärldsfrågor och en tydlig utgångspunkt i den strategiska helheten.

Vi söker en nytänkande, engagerad och stabil ledare som har förmåga att se helhet och kan fatta beslut utifrån analyser och förnuftiga resonemang. Ditt arbetssätt präglas av struktur, konsekvens och målinriktat arbete. Genom ditt sätt att leda skapar du entusiasm och en god arbetsmiljö.

Vi erbjuder en intressant chefsroll i en av Skånes trevligaste tillväxtkommuner och söker dig som vill bidra till att Kävlinge kommun lever upp till visionen ”Skånes bästa boendekommun”.

Välkommen med din intresseanmälan!

Ansökan och kontakt
För en inledande konfidentiell kontakt samt ytterligare information är du välkommen att kontakta Boel Lundell, telefon 040-35 48 88.

Din ansökan vill ha senast den 5 augusti.

Kävlinge kommun är en framåtriktad kommun med stora ambitioner vad gäller förmåga att vara en attraktiv kommun för såväl invånare som näringsliv. Kommunen har drygt 32 400 invånare. De större orterna är Kävlinge, Löddeköpinge, Furulund, Hofterup och Dösjebro. Kommunen har drygt 2 000 anställda och en budget på cirka 1,9 miljarder. Samtliga chefer har ett ansvar i att leda utifrån den gemensamma värdegrunden Öppenhet Engagemang och Utveckling.

Vi bryr oss! Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare. Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra.

Publicerad 2022-06-16

Ansök nu